Information om helhedsplanen i afdeling 40

Her samler vi information om den igangværende renoveringsprojekt i afdeling 40.

Vi skriver nu 2023, og vi er godt i gang med renoveringen af Bellahøjvej 8, og vi kan se ind i mange nye aktiviteter i den kommende tid.

Status på fremdrift i Bellahøjvej 8

Udvendigt:

Udvendigt arbejde på blokken har været forsinket på grund af, at omfanget af betonrenovering var større end først antaget. Det har også haft betydning for noget af det indvendige arbejde - og rækkefølgen af det arbejde. Kort sagt har det udvendige arbejde taget dobbelt så lang tid, end hvad vi havde forventet.

Vi er nu som planlagt nede i stueetagen på blok B med betonrenoveringen, og opbygning af det nye facadesystem skrider planmæssigt frem. På blok A er vi godt i gang med nedrivningsarbejdet på 3. og 4. sal, hvor betonrenoveringen følger umiddelbart efter.

Indvendigt:

Efter ændringen af arbejdstakten for det udvendige arbejde, er det indvendige arbejde hurtigt kommet i gang igen og al renovering, reparationer, ny-installering af el, ventilation og VVS, maling og opsætning af elementer i køkkener og badeværelser er i fuld fremdrift i både i blok B og A.

Andre aktiviteter på pladsen

Facadeprøve:

I har måske bemærket, at der er kommet en mindre tilbygning på hjørnet af vores skurby. Det er en komplet facadeprøve vi har lavet til Slots- og Kulturstyrelsen. De skal nemlig godkende, at den overholder de krav og regler, der stilles til nye facader generelt og til facaderne på Bellahøj specifikt, fordi der stilles helt unikke krav til opsætning, materialevalg og udførsel.

Netsikring:

Afdeling 40 har besluttet, at de resterende blokke i afdelingen skal have monteret netsikring, og de midlertidige afspærringer rundt om blokkene skal fjernes. Inden montering af net, skal alle blokke 3D-scannes. De første blokke er færdigmonteret. Arbejdet med scanning og montering af net forventes at vare frem til maj måned, før den sidste blok i rækken, Ved Bellahøj Nord 3, er færdig.

Byggeplads ved Bellahøjvej 6:

Vi er gået i gang med det forberedende arbejde til etablering af byggeplads ved Bellahøjvej 6. I første omgang drejer det sig om, at beplantning ved bygningen skal ryddes, og der skal graves ind til bygningen for at forberede adgang til el, vand og VVS på den nye byggeplads.

Vi arbejder som altid på at være til så lidt gene som muligt for de omkringboende beboere, og vi er meget taknemmelige for den meget positive og interesserede indstilling, vi dagligt møder.

Vi ser derfor også meget frem til senere i år at kunne byde beboerne velkommen tilbage til Bellahøjvej 8 og deres fuldt renoverede, klimaopdaterede og nyistandsatte bygning og boliger.

Yderligere information

Savner du information om renoveringen, er du altid velkommen til at kontakte afdelingens beboerkoordinator:

  • Mette Chang
  • Tlf.: 21 13 69 79
  • Mail: mch@aab.dk
  • Træffetid på kontoret, Frederikssundsvej 121E:
    • Tirsdag: kl. 09.00-12.00 og torsdag kl. 13.00-15.00

 

Materiale fra blokmøder
Læs mere
Information om genhusning
Læs mere

Den gode genhusning

I Boligforeningen AAB ønsker vi hele tiden at blive bedre til at genhuse. I juli 2022 modtog 25 genhusede beboere derfor et spørgeskema, så vi kunne få et indblik i, hvordan de har oplevet deres genhusning. 12 beboere svarede. Undersøgelsen viser heldigvis generelt en god tilfredshed med Mesterflyt, som AAB afdeling 40 har en aftale med. Beboernes svar hjalp os også med at se, hvor genhusningen har skabt udfordringer. Dermed kan vi arbejde på at forebygge disse udfordringer fremadrettet.

En stor tak, til de beboere, der tog sig tid til at besvare spørgeskemaet.

 

Spørgsmål og svar - renoveringen i  afdeling 40

 

Efter ti års ventetid: Renoveringen af afdeling 40 er gået i gang
Læs mere

Onsdag den 24. august blev det fejret, at renoveringen er gået i gang på Bellahøj. Renoveringen har været undervejs længe - faktisk siden 2012. Normalt tager ting tid, og renoveringer tager meget lang tid. Renovering af bevaringsværdige bygninger tager ekstremt lang tid,

Ballet blev åbnet med en tale fra formanden, hvor han favnede de forskellige processer, som der er i vente, når sådan en stor og omfattende renovering går i gang.

Kunstneren Jacob I sagde et par ord om den flotte grafittikunst, som han har lavet på byggepladshegnet over de sidste par uger.  Kunst som tager afsæt i den gamle fortælling om havregrynskvarteret – et tidligere kolonihavekvarter - hvor der er højt til himlen.

Der var stor opbakning til fejringen, som var et samarbejde mellem Boligforeningen AAB og entreprenørfirmaet CASA. Festen havde flere funktioner og en af dem var, at beboerne kunne se, hvem der holder til på byggepladsen.

Undervejs skinnede solen, DJ REFUU – den lokale ejendomsfunktionær – spillede op til dans, ansigtsmaleren havde travlt, den boligsociale indsats ’Sammen om Bellahøj’ delte flyers ud, og der blev langet ca. 150 pølser og burgere over disken. Alt i alt en virkelig skøn dag!

 

Høj sol og godt humør: Sommerfest i afdeling 40
Læs mere

Solen skinnede og luften var fuld af musik, leg og godt humør, da Nordstern og Boligforeningen AAB holdt sommerfest for beboerne i afdeling 40 på Bellahøj torsdag den 24. august.

Omkring 150 mennesker havde fundet vej til festlighederne, hvor de bl.a. kunne prøve sjove aktiviteter som ansigtsmaling, fodbolddart og hoppeborg og få stillet sulten med en hotter med det hele eller to ristede med brød i pølsevognen. Beboerne havde også mulighed for at hygge sig med hinanden og få en snak med håndværkerne på byggepladsen.

DJ Kemal, den lokale varmemester, sørgede for musikken, mens Cesilla overraskede med en optræden, der fik de fleste op af stolene.

Dagen var på mange måde en påmindelse om, hvor skønt og vigtigt det er at fejre fællesskabet, selv i en tid med mange forandringer.

Tak til alle jer der deltog, og bidrog til festlighederne med jeres gode humør.