Helhedsplan for renovering af AAB afd. 40 – Bellahøj

AAB

Helhedsplanen i afdeling 40 på Bellahøj i København tager udgangspunkt i at få afhjulpet byggeskader og samtidig tilføre bebyggelsen den fornyelse, som er nødvendig for at skabe et harmonisk og velfungerende bygningskompleks.

Derudover er det meningen med helhedsplanen, at bebyggelsen skal fremtidssikres med hensyn til energioptimering, miljø, drift og vedligeholdelse. Hermed fastlægges en langsigtet strategi for bebyggelsens udvikling.

Hvad omfatter helhedsplanen?

Afdeling 40 består af en bebyggelse fra 1950-55 med 280 boliger. I bebyggelsen udføres følgende:

  • Alle facadeelementer udskiftes, og der efterisoleres
  • Alle vinduer og altankarnapper udskiftes
  • Vinduer udskiftes på to trappetårne
  • Penthouse-lejligheder får nyt tagpap
  • Alle boliger får nye totalrenoverede badeværelser
  • Ny boligventilation med varmegenvinding etableres
  • Skader udbedres i kælder, P-kælder og trappetårne
  • Nyt fælleshus med ejendomskontor etableres
  • Friarealer reetableres
  • Udearealer reetableres.

Tidsplan

Byggeriet forventes påbegyndt i 2022.

 

Få mere information om byggeriet her.