Helhedsplan for renovering af AAB afd. 88 – Fuglsangpark

Med helhedsplanen i AAB afdeling 88 får vi med Landsbyggefondens støtte radonsikret ejendommen. Det gøre vi ved at installere et individuelt ventilationsanlæg i hver bolig. Udover radonsikring, så skal tag og facade også renoveres. De anvendte tag- og facadeplader indeholder asbest og skal derfor fjernes og erstattes af nye plader. Det gør vi med respekt for afdelingens unikke arkitektur, hvor udtryk i farver og materialevalg fastholdes.

Rådgiver på projektet er Mangor & Nagel og hovedentreprenør er Elindco A/S.

Hvad omfatter helhedsplanen?

Afdeling 88 blev bygget i 1982-84 og består af 144 boliger, fælleshus og dejlige grønne arealer med fælleshaver mv. I afdelingen skal følgende laves:

  • Ejendommen radonsikres
  • Tag- og facadeplader udskiftes
  • Altaner, reposer, trappeopgange mv. renoveres.

Tidsplan

Renoveringen af afd. 88 starter i foråret 2023 og forventes afsluttet i sommeren 2024.

Du kan læse mere om byggeriet her.