Minihelhedsplan i AAB afdeling 37 – Østerbro

Minihelhedsplanen i afdeling 37 på Læsø park allé i København, Østerbro, skal afhjælpe utætte badeværelser. Afdelingen har i de sidste tre år haft store problemer med skimmelsvamp/forhøjet fugt i boligernes badeværelser, i boligernes entréer og i trappeopgangene, på grund af utidssvarende badeværelser med koksvægge og manglede vådrumsmembran.

Afdelingsbestyrelsen har derfor valgt at gennemfører et projekt, der samtidig fremtidssikrer afdelingen, med en totalrenovering af afdelingens badeværelser.

Afdeling 37 er bygget i 1953 og har 524 boliger.

Hvad omfatter minihelhedsplanen?

  • Nedrivning af eksisterende væg og gulvbelægning
  • Montering af vådrumsmembran og nye flisebelægninger
  • Udskiftning af tekniske vand og – afløbsinstallationer
  • Etablering af gulvvarme
  • Udskiftning af alt sanitet og badeværelses inventar.

Tidsplan

Byggeriet begynder i 2020, og byggetiden er i alt cirka 18 måneder. Byggeriet forventes at være afsluttet ultimo 2021.

Beboerinformtion