BeboerWeb

Boligforeningen AAB tilbyder en digital platform – BeboerWeb – til alle foreningens beboere.

BeboerWeb er en digital platform, hvor du som beboer kan se en lang række af dine oplysninger i forhold til din bolig, herunder:

  • Huslejeoplysninger både den fremtidige og bagudrettet
  • Evt. restance og mulighed for at betale denne online
  • Forbrugsregnskab varme og/eller vand
  • Afdelingens regnskaber og budgetter
  • Afdelingens husorden
  • Vedligeholdelsesreglement
  • Råderetsregler
  • Kontaktoplysninger.

Adgang til BeboerWeb sker via aab.dk/beboerweb.