Din bolig

Med en almen bolig følger både ansvar og muligheder. Som beboer i én af vores knap 20.000 boliger i København og omegn er der både praktiske, økonomiske og juridiske forhold, du bør være opmærksom på for at kunne få det fulde udbytte af din bolig – og for at sikre dig den tryghed, et hjem er, når det er bedst:

  • Du har både ansvar og muligheder, hvad angår vedligeholdelse og forbedring af din bolig.
  • Du har mulighed for at benytte de fælles faciliteter, der er knyttet til netop din afdeling og din bolig.
  • Du har en økonomisk forpligtelse i form af din månedlige husleje og udgifterne til vand, varme og vask.
  • Sidst, men ikke mindst, har du i følge loven både rettigheder og forpligtelser, som det er godt at kende til.

I dette afsnit kan du orientere dig om, hvad det indebærer at være den heldige beboer i en AAB-bolig.

Tilmelding til el ved din indflytning

Når du flytter ind i en af vores boliger, skal du huske at vælge i hvilket elselskab, du vil købe din el. Du skal tilmelde dig senest syv hverdage, før du flytter ind.

Så snart du er flyttet ind, skal du huske at skrive ned, hvad elmåleren viser, og så kontakte elselskabet. På den måde kommer du ikke til at betale for andres elforbrug.

Når du underskriver din lejekontrakt, tilmelder vi dig automatisk el forsyning fra Andel Energi. Der er frit el-valg, så du har altid mulighed for at ændre din elforsyning til et andet elselskab. Du kan finde priser på www.elpris.dk.

Hvis vi opdager at du ikke er tilmeldt et el-selskab, vil du modtage en rykker og herefter vil der blive lukket for strømmen. Udgiften for el-forbruget i den mellemliggende periode samt lukning for strøm vil blive opkrævet sammen med din husleje.

Om AAB

Find din bolig