Din bolig

Med en almen bolig følger både ansvar og muligheder. Som beboer i én af vores knap 20.000 boliger i København og omegn er der både praktiske, økonomiske og juridiske forhold, du bør være opmærksom på for at kunne få det fulde udbytte af din bolig – og for at sikre dig den tryghed, et hjem er, når det er bedst:

  • Du har både ansvar og muligheder, hvad angår vedligeholdelse og forbedring af din bolig.
  • Du har mulighed for at benytte de fælles faciliteter, der er knyttet til netop din afdeling og din bolig.
  • Du har en økonomisk forpligtelse i form af din månedlige husleje og udgifterne til vand, varme og vask.
  • Sidst, men ikke mindst, har du i følge loven både rettigheder og forpligtelser, som det er godt at kende til.

I dette afsnit kan du orientere dig om, hvad det indebærer at være den heldige beboer i en AAB-bolig.

Husk elselskabet når du flytter

Når du flytter ind i en af vores boliger, skal du huske at vælge i hvilket elselskab, du vil købe din el. Du skal tilmelde dig senest syv hverdage, før du flytter ind.

Så snart du er flyttet ind, skal du huske at skrive ned, hvad elmåleren viser, og så kontakte elselskabet. På den måde kommer du ikke til at betale for andres elforbrug.

Du kan frit vælge el-selskab, når du flytter til en ny bolig. Du kan finde priser på www.elpris.dk

Hvis ikke du er tilmeldt et el-selskab, senest 14 dage efter du har overtaget din bolig, vil der blive lukket for strømmen. Udgiften for lukningen vil blive opkrævet sammen med din husleje.

C. V. Bramsnæs Legat
Læs mere

C.V. Bramsnæs Legat kan søges af beboere i Boligforeningen AAB.

Legatet skal anvendes som tilskud til betaling af husleje for beboere i AAB, som på grund af alder, forsørgers død, langvarig sygdom eller lignende har vanskeligt ved at betale huslejen. Ved uddelingen af legatet er der særligt fokus på socialt og økonomisk dårligt stillede beboere.

Legatet er skattepligtigt og vil blive indberettet til SKAT af AAB.

Bemærk at modtagelse af legatet kan have betydning for udbetaling af offentlige ydelser. Derfor vil ansøgernes evt. offentlige ydelser indgå i vurderingen af ansøgningerne.

Ved spørgsmål til legatet, kan man henvende sig til Økonomi v/ Huslejeopkrævning på e-mail: opkraevning@aab.dk eller på telefon 3376 0442.

Ansøgningsskema

Udfyldt ansøgningsskema skal sendes til opkraevning@aab.dk

Om AAB

Find din bolig