Boligforeningen AAB's organisation

AAB er beboernes organisation. Vores grundprincip er, at beboerne skal have størst mulig indflydelse på deres boligforhold. Boligforeningens øverste myndighed, repræsentantskabet, består af beboervalgte repræsentanter fra hver enkelt boligafdeling. Den daglige politiske ledelse varetages af AAB’s organisationsbestyrelse, som er valgt af beboerne. Hver enkelt boligafdeling udgør en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed.

Herunder kan du se, hvordan boligforeningens organisation er bygget op:

Repræsentantskabet

Den øverste myndighed i Boligforeningen AAB er foreningens medlemmer. De leder foreningen gennem repræsentantskabet, der to gange årligt forsamles og sætter den overordnede kurs.

Organisationsbestyrelsen

Repræsentantskabet udpeger organisationsbestyrelsen, der er AAB's politiske ledelse. Organisationsbestyrelsen ansætter direktionen, som har ansvar for foreningens daglige drift.

Direktionen

Direktionen leder administrationen og de ca. 120 medarbejdere, der i det daglige støtter afdelingsbestyrelserne i at yde AAB's beboere den bedst mulig service.