At bo alment

Når du flytter ind i en bolig i Boligforeningen AAB, flytter du samtidig ind i en almen boligforening. Det betyder, at du bor under nogle særlige vilkår og med nogle særlige rettigheder og muligheder som beboer. Her kan du læse mere om, hvad det vil sige at bo i en almen bolig.

Hvad er en almen bolig?

En almen bolig er først og fremmest karakteriseret ved, at ingen skal tjene på huslejen. En almen bolig er spekulationsfri, og huslejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en almen boligafdeling så vidt muligt skal gå i nul år for år.

Almene boliger bliver opført med offentlig støtte. Til gengæld kan den kommune, der har støttet byggeriet, typisk disponere over hver fjerde ledige bolig til boligsociale forpligtelser. Det er den såkaldte anvisningsret.

Danmark har godt en halv million almene boliger. Hos Transport- og Boligministeriet kan du finde oplysninger om regeringens boligpolitik og de mange love og regler, som boligsektoren er underlagt.

Boliger for alle

Det almene byggeri er for alle, men har samtidig en række sociale forpligtelser over for befolkningsgrupper med særlige boligbehov. Det gælder for eksempel unge under uddannelse, enlige med børn, ældre, handicappede, flygtninge og beboere, der skal genhuses i forbindelse med byfornyelse.

Almene boliger tildeles efter en venteliste. Derfor kræver det, at du bliver skrevet på ventelisten i en almen boligforening, hvis du gerne vil have en almen bolig.

Demokratisk boform

Det almene byggeri er demokratisk opbygget med beboerflertal i alle styrende organer. Hver enkelt afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og afdelingens økonomiske midler kan ikke bruges andre steder i boligorganisationen.

Almene boligbyggerier er underlagt lov om almene boliger.