Helhedsplan for renovering af AAB afd. 49 – København NV.

AAB

Med helhedsplanen i afdeling 49 får vi med Landsbyggefondens støtte opgraderet afdelingen på en lang række områder, idet vi bl.a. får støtte til at skabe gode, trygge og attraktive udearealer.

Helhedsplanens helt eller delvist støttede arbejder samt ustøttede vedligeholdelsesarbejder:

 • Lejlighedssammenlægninger
 • Opgradering af udearealer og nye legepladser
 • Nyt fælleshus
 • En infrastruktursti for gående mellem Stærevej og Gråspurvevej
 • Altaner til sammenlagte boliger og råderetsaltaner, valgfrie
 • Råderetskøkkener, valgfrie
 • Ny affaldshåndtering
 • Vedligeholdelsesarbejder (nye faldstammer mv.)
 • Tryghedsskabende tiltag fx altaner i gavle og ved stuelejligheder
 • Nye energibesparende vinduer i højhusene
 • Kriminalitetsforebyggende tiltag inkl. ny belysning.

Tidsplan

En tidsplan for en helhedsplan indeholder altid mange usikkerheder, men Boligforeningen AAB forventer pt. at kunne starte byggeriet i 2025. Byggetiden forventes at være på ca. tre år.

Du kan læse mere om helhedsplanen på afdelingens projektside.