Helhedsplan for renovering af AAB afdeling 33 – Tagensbo

AAB

Status

I efteråret 2020 besluttede beboerne i AAB afdeling 33 at søge Landsbyggefonden om støtte til en helhedsplan. Det betyder, at der skal laves en samlet plan over afdelingens behov for renovering og fremtidssikring af boliger, bygninger, udearealer og det sociale liv.

Formålet med helhedsplanen er at sikre, at jeres afdeling og boliger bliver ved med at være et godt og attraktivt sted at bo. Vores rådgiverteam har lavet byggetekniske undersøgelser og skitseret på helhedsplanens temaer og økonomi. Den foreløbige ansøgning til Landsbyggefonden er indsendt i 2020 og Landsbyggefonden var på besigtigelse i maj 2021.

I foråret 2022 blev afdelingen prækvalificeret til en helhedsplan af Københavns Kommune.

Efter en længere periode med stilstand på grund af manglende ressourcer i AAB, er helhedsplanen nu i gang igen. Vi arbejder med at få et fornyet overblik over sagen og skal i gang med at justere og tilpasse helhedsplanens indhold, økonomi og finansiering.

Vi har brug for din hjælp

Vi vil gerne sikre, at afdelingen får en helhedsplan, som flest mulige beboere kan stemme for. Vi vil derfor gerne tale med jer, om de forskellige muligheder og løsninger som helhedsplanen indeholder. Du vil derfor blive inviteret til nogle arrangementer i starten af 2024.

Vi håber, at du vil bidrage med viden, ønsker og idéer til, hvad den endelige helhedsplan i afd. 33 skal indeholde.

Tidsplan (med forbehold)