Whistelblowerordning

Vi har oprettet en whistleblowerordning, som du kan læse mere om på denne side. Vi anbefaler, at du læser dette, inden du foretager en indberetning via whistleblowerordningen.
Whistleblowerordningen kan bruges af enhver, som ønsker at anmelde en mistanke eller bekymring om ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder i Boligforeningen AAB, f.eks.:

  • Økonomisk kriminalitet, f.eks. bedrageri, underslæb, misbrug af aktiver, forfalskning af dokumenter, regnskabsmanipulation bestikkelse, korruption og hvidvask
  • Brud på konkurrenceregler
  • Alvorlige overtrædelser af arbejdssikkerhedsstandarder
  • Væsentlige brud på miljøregler og forurening af miljøet
  • Alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer og regler
  • Chikane, fysisk vold, trusler og seksuelle krænkelser.

Forhold som samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med lønforhold, mindre overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, brug af kontorartikler m.v. skal ikke indberettes her, men skal i stedet indberettes gennem vores normale ledelsesstruktur dvs. til nærmeste leder eller HR-afdelingen.

Brug ikke whistleblowerordningen til at rapportere begivenheder, der udgør en umiddelbar trussel mod liv eller ejendom. Hvis du har brug for nødhjælp, bedes du kontakte de offentlige nødtjenester.

Anonymitet

Din indberetning går direkte til en ekstern tredjepart (PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab ”PwC”). PwC er et uafhængigt revisions-, skatte- og rådgivningshus, som på vegne af Boligforeningen AAB modtager indberetninger, for at sikre en uafhængig og anonym kanal for dig, der anmelder. Efterfølgende sendes din anmeldelse videre til behandling hos Boligforeningen AAB til en kompetent og uafhængig person, som vil vurdere, hvilke tiltag der er behov for at iværksætte.

Hvis du vælger at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer. Du skal vide, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af forholdet, hvis du ønsker at forblive anonym, fordi der ikke kan stilles afklarende spørgsmål eller bedes om yderligere dokumentation eller lignende.

PwC har bedre mulighed for at undersøge forholdet, hvis der er mulighed for at kommunikere med dig. Dette kræver, at du oplyser, hvem du er og hvordan PwC kan komme i kontakt med dig. Vi opfordrer dig derfor til at angive dine kontaktoplysninger, så PwC har mulighed for at undersøge anmeldelsens omstændigheder. Vælger du at oplyse dette til PwC vil din identitet kun være kendt af PwC, og du vil fortsat være anonym over for Boligforeningen AAB, hvis du ønsker dette. PwC sikrer din anonymitet over for Boligforeningen AAB og oplysninger omkring din identitet vil under ingen omstændigheder blive videregivet til Boligforeningen AAB, medmindre du giver tilladelse hertil.

Hvis du indtaster dine kontaktoplysninger i forbindelse med en indberetning, modtager du inden for 24 timer efter du har foretaget indberetning en kvittering for modtagelsen.

Beskyttelse af whistleblowere

Boligforeningen AAB tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowere, som indberetter via whistleblowerordningen i god tro. Al information vil blive holdt fortroligt i den videst mulige udstrækning.

Boligforeningen AAB accepterer ikke, at en ansat forsætligt foretager falske indberetninger. Såfremt en ansat bevidst foretager en falsk anmeldelse, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i bortvisning.

Foretag en indberetning

Du kan foretage indberetning ved at klikke her.