Hvad er AAB?

Boligforeningen AAB er en almen boligforening. Vi udlejer knap 20.000 almene boliger fordelt på 110 afdelinger i København og omegn. AAB har eksisteret siden 1912 og er Danmarks ældste og største almene boligforening.

Vores baggrund

Den 12. marts 1912 mødtes en lille gruppe fagforeningsrepræsentanter på Tømrerkroen i København for at stifte Arbejdernes Andels Boligforening. En boligforening med en mission om at skabe non-profit boliger til almindelige mennesker. Et fundament, foreningen siden har holdt fast i.

Tanken om non-profit boliger blev siden et af grundprincipperne i den almene boligform, der så dagens lys i 1933 med vedtagelsen af den første lov om statsstøtte til boligbyggeri. Loven, der i det store og hele var i overensstemmelse med foreningens formål og virke, betød, at AAB gik fra at være en egentlig andelsboligforening til et socialt boligforetagende.

Unikt beboerdemokrati

AAB har et unikt beboerdemokrati, hvor målsætningen er, at den enkelte beboer skal have størst mulig indflydelse på egne boligforhold. Der er fælles rammer, der skal følges, men stort set alt, hvad der vedrører driften af den enkelte afdeling, er uddelegeret til afdelingen og den afdelingsbestyrelse, der er valgt.

Decentral forvaltning

AAB er som alle andre boligorganisationer underlagt en lang række love og regler. I AAB har vi nogle muligheder for at lade afdelingsbestyrelserne løse en række administrative opgaver og give dem honorar for det.

Det er det, vi i daglig tale kalder for "det decentrale forvaltningskoncept" - altså en idé om, at en lang række administrative og organisatoriske opgaver med fordel kan varetages ude i boligafdelingerne. Derfor udgør hver enkelt AAB-afdeling en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed, der vælger sin egen bestyrelse og står for den daglige drift.

Fordi hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed, er huslejen bestemt af afdelingens økonomi. Derfor varierer huslejen mellem boligafdelingerne alt efter, hvor mange penge, der skal bruges til driften af den enkelte afdeling. Ingen skal tjene på huslejen i det almene byggeri. Det eneste der kræves er, at økonomien i den enkelte boligafdeling løber rundt og, at der bliver sparet tilstrækkelige midler op til at vedligeholde afdelingen i fremtiden.