Priser og betaling

Venteliste - gebyrer
Læs mere

Pr. 1. januar 2024:

 • Opnoteringsgebyr (1. gang): 210 kr.
 • Ajourføringsgebyr (årligt): 197 kr.

Når du har betalt gebyret for at blive opnoteret på ventelisten, koster det ikke ekstra at skrive sig op til flere boliger.

Boligforeningen AAB opkræver efter lovgivningen et årligt ajourføringsgebyret hos vores medlemmerne. Beløbet skal dække de udgifter AAB har i forbindelse med administrationen af ventelisterne. Det fremgår af § 3, stk. 3 i udlejningsbekendtgørelsen.
Du betaler ajourføringsgebyret for at beholde din placering på ventelisten og din anciennitet. Ajourføringsgebyret skal betales, uanset om du er aktivt boligsøgende eller blot ønsker at optjene anciennitet.

Hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr til tiden, mister du din plads på ventelisten og dermed den anciennitet, du har optjent. Skulle det ske, kan du til enhver tid blive opnoteret på ventelisten påny og optjene anciennitet fra opnoteringstidspunktet.

Boligforeningen AAB er fortsat en af de få boligforeninger, hvor det er helt gratis for medlemmer at stå opnoteret på den fleksible venteliste. Læs mere om fordelene ved fleksibel udlejning.

Læs mere om opnotering og venteliste

Boliggarantibevis
Læs mere

Boliggarantibeviset koster 953 kr. samt tre års ajourføringsgebyr.

Læs mere om boliggarantibeviset

Fortrydelsesret
Læs mere

Din indmeldelse i Boligforeningen AAB er omfattet af en fortrydelsesret. Fortryder du din indmeldelse, skal du give os besked senest 14 dage efter, at du har meldt dig ind. Hvis du giver besked inden for denne frist, returnerer vi dit gebyr.

Det er en god idé, at meddelelsen sker skriftligt, da du på den måde har bevis for, at vi har modtaget den rettidigt.

Du kan finde vores kontaktoplysninger her

Godtgørelse for ændringer og forbedringer
Læs mere

Som beboer i Boligforeningen AAB kan du søge om godtgørelse for godkendte forbedringer eller ændringer i din bolig.

Der er loft på det beløb, du kan søge godtgørelse for. Beløbet reguleres hvert år og udgør 138.726 kr. i 2023.

Læs mere om forbedringer og ændringer i din bolig

P-numre for boligafdelingerne
Læs mere
Inkassogebyrer
Læs mere

Pr. 1. januar 2024

 • Påkravsgebyr ved for sen betaling af husleje (1. rykker): 320 kr.
 • Hævegebyr ved for sen betaling af husleje (2. rykker): 100 kr.
 • Rykkergebyr ved for sen efterbetaling på varmen (fraflyttere): 100 kr.
 • Rykkegebyr ved for sen betalt flytteafregning: 100 kr.
 • Rykkergebyr, frivillige forlig: 100 kr.
 • Oprettelsesgebyr på frivillige forlig: 200-500 kr.
Takster for råderet
Læs mere

Takster for kollektiv- og individuel råderetsarbejde:

 • Kollektiv råderet: 3.177 kr. pr. sag samt omkostninger til renter, finansiering og syn. Synet beregnes til en times arbejde a 1.027 kr.
 • Individuel råderet, herunder skillevægge: Beregnes efter medgået tid. 1.027 kr. pr. time. Der beregnes to timers arbejde for ansøgningen og en times arbejde for synet. Ved behov for yderligere syn eller byggeteknisk godkendelse kan der tilkomme ekstra omkostninger.

Yderligere sagsbehandling og syn af arbejde:

Timepris i 2024: 1.027 kr.

Råderet skal altid godkendes af AAB inden du går i gang.

Når du flytter, kan du få penge (godtgørelse) retur for de forbedringer der er fortaget via den individuelle råderet og som endnu ikke er afskrevet. Du kan få op til 138.726 kr. i alt for alle forbedringer i din bolig. Hvis du har lavet forbedringer for mere end det beløb, godtgøres det ikke.

Administrationsydelser og takster
Læs mere

Repræsentantskabet fastlægger hvert år takster for administration samt for supplerende ydelser til afdelinger der har behov for disse (f.eks. studiekontrol i studieboliger).

Administrationsbidrag i 2024 er 4.379 kr. pr. lejemålsenhed.

Ydelseskatalog for 2024

Takstblad for 2024

Indbetalinger til Boligforeningen AAB

For at vi kan registrere din indbetaling korrekt, skal du angive følgende:

 • Bolignummer (det finder du på din lejekontrakt)
 • Ansøgernummer (det finder du på den bekræftelse, du modtog ved din opnotering)

Indbetalinger foretages på følgende kontonummer: Danske Bank: 3001 - 3015110325

eller Nem-konto/girokonto: Danske bank: 3001 - 9002782 - CVR NR.: 31428815

Ønsker du at betale for opnotering, skal betalingen ske via Boligbasen eller via et indbetalingskort, som du kan få tilsendt fra Kundecenteret.

Betalinger fra udlandet

Betalinger fra udlandet skal anvende følgende koder:

IBAN: DK5030003015110325
BIC/SWIFT: DABADKKK

Betalingskort

På Boligbasen kan du benytte følgende betalingskort:

 • Dankort & VISA/Dankort
 • Eurocard
 • Mastercard
 • VISA
 • VISA Electron
 • Maestro
 • JCB
 • Diners Club
 • American Express