Helhedsplan for renovering af AAB afdeling 39 – Lyngby-Taarbæk

Afdeling 39 i Lyngby-Taarbæk, tæt på Dyrehaven, er et populært sted at bo. Opført i 1949 og bestående af 197 boliger, er det en af AAB's store afdelinger og byder på en unik atmosfære med en kombination af rækkehuse og dobbelthuse. Afdelingen kaldes lokalt for Elementbyen, da det betragtes som et af de første forsøg på at bygge med elementer.

Bygningerne er registreret med en bygningsmæssig bevaringsværdi på tre, hvilket betyder, at der i lokalplanen for området er fastlagt retningslinjer for, hvordan afdelingen må renoveres i forhold til det arkitektoniske udtryk.

På grund af træmangel efter 2. verdenskrig, er bygningerne delvist opført i beton. Bygningerne er opført med et støbt fundament og med betonsøjler, der bærer et armeret betontag, som er støbt på stedet.

Facader og indervægge er opbygget af træbetonplader, der efterfølgende er pudset. Oprindeligt var der ingen isolering i hulrummet, men den er efterfølgende blevet forbedret med polystyrenkugler. Opvarmning bestod af en centralt placeret kamin til koks, med luftriste til de tilstødende værelser. Der er oprindeligt opført et lille koksrum.

Fjernvarme er siden blevet installeret, først med gas og nu tilsluttet Vestforbrændings fjernvarmeanlæg.

Afdelingen er løbende blevet vedligeholdt med bl.a. udskiftning af vinduer og døre, renovering af skorstenspiber m.m.

På grund af årenes slid er det nu på tid til at se på en større renovering af afdelingen. En række bygningsdele er udtjente, og der er problemer med betonen i søjler og tage, der skal afklares. I disse energispare tider skal der også ses på en opgradering af facaden, så den bliver optimeret i forhold til energibesparelse.

Afdelingen er derfor i gang med at blive prækvalificeret til en Helhedsplan med forventet støtte fra Landsbyggefonden.