Boligstøtte og boliglån

Boligstøtte er et skattefrit tilskud, du kan søge som hjælp til betaling af din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag af huslejens størrelse, boligens størrelse og husstandens indkomst, størrelse og sammensætning.

Boligstøtten kan variere fra måned til måned, hvis din indkomst eller familiesammensætning ændrer sig. Boligstøtten udbetales direkte til Boligforeningen AAB, og bliver derefter trukket fra din husleje.

Hvid du mener der er fejl i din boligstøtte, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

 

Boligydelse og boligsikring - to sider af samme sag

Boligstøtte er også kendt som ”boligsikring” og ”boligydelse”. Der er tale om det samme, det er blot forskellige navne, som benyttes i forskellige sammenhænge.

Hvordan søger jeg?

Behandlingen af boligstøtte bliver varetaget af Udbetaling Danmark. For at søge om boligstøtte skal du ansøge via borger.dk.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Boliglån

Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

Du kan læse om de aktuelle regler og krav for lån til indskud på borger.dk. Her kan du også søge om lån til indskud.