Boligstøtte og boliglån

Boligstøtte er et kommunalt tilskud, du kan få som hjælp til betaling af din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag af huslejens størrelse, boligens størrelse og husstandens indkomst, størrelse og sammensætning.

Boligydelse og boligsikring - to sider af samme sag

Boligstøtte er også kendt som ”boligsikring” og ”boligydelse”. Der er tale om det samme, det er blot forskellige navne, som benyttes i forskellige sammenhænge.

Hvad er boliglån?

Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

Læs mere om boligstøtte og lån til indskud:

Hvordan søger jeg?

Behandlingen af boligstøtte bliver varetaget af Udbetaling Danmark. For at ansøge om boligstøtte eller lån til indskud skal du udfylde kommunens elektroniske ansøgningsskema.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er det din lokale kommune, der kan hjælpe.