Helhedsplan for renovering af AAB afd. 80 – Husum

Med helhedsplanen i AAB afdeling 80 får vi med Landsbyggefondens støtte lavet de byggeskader, som belaster afdelingen, og skabt gode, trygge og attraktive udearealer.

Hvad omfatter helhedsplanen?

Helhedsplanens helt eller delvist støttede arbejde:

 • Nye tage, da de gamle er utætte
 • Ombygning af altanerne, så vi undgår vandskader
 • Nye energibesparende vinduer
 • Renovering af badeværelserne
 • En ny affaldsløsning skal erstatte de gamle skraldesug
 • Nye legepladser mv.
 • En opgradering af Fællesstien mellem AAB og fsb
 • Kriminalitetsforebyggende tiltag inkl. ny belysning.

Ustøttede arbejde:

 • Nye fuger omkring døre og vinduer
 • Udskiftning af vandrør mv.
 • Nye råderetskøkkener (som tilvalg).

Tidsplan

En tidsplan for en helhedsplan indeholder altid mange usikkerheder, men AAB forventer at kunne starte byggeriet i 2025. Byggetiden forventes at være på to-tre år.

Du kan læse mere om helhedsplanen på afdelingens projektside.