Helhedsplan for renovering af AAB afd. 27 – Brønshøj

AAB

På denne side samler vi information om helhedsplanen i afdeling 27.

Status for ansøgningen til Landsbyggefonden

Beboerne i afdeling 27 vedtog i november 2022 at søge Landsbyggefonden om støtte til en helhedsplan.  I foråret 2023 besluttede Boligforeningen AAB´s organisationsbestyrelse så at støtte arbejdet med at planlægge og udvikle ansøgningsmaterialet til Landsbyggefonden.

Administrationen er nu i gang med at finde et dygtigt rådgiverteam til at lave forundersøgelserne og en tilstandsvurdering, som kan danne grundlag for afdelingens ansøgning til Landsbyggefonden.

Tidsplan

En helhedsplan er rigtig mange år undervejs - og der er mange skridt på vejen. Først når helhedsplanen er godkendt af Københavns Kommune og Landsbyggefonden, kan den føres ud i livet. Selve byggeprocessen i afdelingen forventes allertidligst at være færdig i 2028.

Yderligere information

Du kan læse mere om helhedsplansprocessen i AlmenNet´s publikation ”Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne”.