Helhedsplan for renovering af AAB afd. 27 – Brønshøj

AAB

På denne side samler vi information om helhedsplanen i afdeling 27.

Status for ansøgningen til Landsbyggefonden

Beboerne i afdeling 27 vedtog i november 2022 at søge Landsbyggefonden om støtte til en helhedsplan.  I foråret 2023 besluttede Boligforeningen AAB´s organisationsbestyrelse så at støtte arbejdet med at planlægge og udvikle ansøgningsmaterialet til Landsbyggefonden.

Rådgiverteamet Arkitema – Cowi er i fuld gang med forundersøgelser i afdelingen. De har registreret boliger og udearealer og er nu i gang med at udarbejde en tilstandsvurdering, som kan danne grundlag for afdelingens ansøgning til Landsbyggefonden.

Tidsplan

En helhedsplan er rigtig mange år undervejs - og der er mange skridt på vejen. Først når helhedsplanen er godkendt af Københavns Kommune og Landsbyggefonden, kan den føres ud i livet. Selve byggeprocessen i afdelingen forventes allertidligst at være færdig i 2028.

Aktuelt

Invitation til QR-skattejagt

Yderligere information

Du kan læse mere om helhedsplansprocessen i AlmenNet´s publikation ”Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne”.