Spørg os

Herunder finder du nogle af de hyppigste spørgsmål fra hjemmesidens brugere. Men du kan også få svar på andre spørgsmål. Indtast et nøgleord i søgefeltet, så får du en række bud på svar.

Vi håber, du finder, hvad du søger. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål her, er du altid velkommen til at ringe til AAB’s kundeservice.

 • Hvorfor bliver jeg opkrævet for indvendig vedligeholdelse?
  • Hvis du har modtaget en opkrævning for indvendig vedligeholdelse, skyldes det, at din afdeling på et afdelingsmøde har vedtaget, at I ønsker at overgå til den såkaldte B-ordning. Her betaler beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse.

   Alle, der bor til leje i en almen bolig, sparer op til vedligeholdelsen af deres bolig. For langt de fleste af AAB’s beboere sker dette via den såkaldte A-ordning, hvor beboeren selv vedligeholder deres bolig, mens de bor i den. I afdelinger, som følger Beboerens udgift til normal-istandsættelse nedskrives med 1 % om måneden i den periode, beboeren bor i boligen. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen. Beboeren betaler dog selv for eksempel istandsættelse efter misligholdelse eller maling af træværk.

 • Kan jeg få hjælp til at finde en bolig ved skilsmisse?
  • Er du beboer i en af AAB’s boliger, og er du nødsaget til at flytte på grund af separation, skilsmisse eller brudt parforhold, kan du få fortrinsret til en anden bolig i samme kommune i op til ét år.

   Hvis der er tale om samlivsophør, skal parterne have haft fælles bopæl i mindst to år. Det er samtidig en forudsætning, at parterne har et fælles hjemmeboende barn under 18 (inkl. adoptivbørn og stedbørn, som har boet sammen med begge parter i mindst to år). Det er et krav, at barnet bliver boende i den nuværende bolig.

   Afhængigt af, om der er tale om skilsmisse, separation eller samlivsophør, skal AAB se dokumentation i form af bopælsattest på begge parter samt det fælles barn og/eller kopi af skilsmisseerklæring eller separationsbevilling.

   Læs mere om venteliste og opnotering

   Skilsmisse og fleksibel udlejning

   Skilsmisse og samlivsophør er desuden et kriterium for fleksibel udlejning for borgere i Københavns Kommune. Hvis du bor i Københavns Kommune og står over for – eller for nylig har gennemgået – skilsmisse, separation eller samlivsophør, kan det være, at du opfylder skilsmissekriteriet.

   Hvis du og din partner ikke er gift, skal I have boet sammen i mindst et år, forud for samlivsophøret. Kriteriet gælder i et år fra den dato, hvor samlivet ophørte.

 • Jeg har fået en mail fra FarPay, hvad er det?
  • Som medlem af Boligforeningen AAB skal du hvert år betale et gebyr for at stå på ventelisten. Gebyret kalder vi for ajourføringsgebyr. Hvis dit ajourføringsgebyr ikke er tilmeldt en automatisk betalingsaftale, vil du modtage en mail fra vores samarbejdspartner FarPay, hvor du nemt kan betale online. Du kan også samtidig tilmelde dig til automatisk betaling, enten via Betalingsservice, MobilePay eller automatisk kortbetaling.

 • Dobbelt opnotering
 • Må jeg sætte skillevægge op i min bolig?
  • Som lejer har du lov til at ændre på antallet af rum i din bolig, hvis det kan ske ved nedtagning eller opsætning af ikke-bærende skillevægge. Ændringerne skal ikke reetableres ved fraflytning.

   Inden du kan lave ændringer eller forbedringer i din bolig, skal arbejdet dog godkendes af AAB. Derfor skal du udfylde og indsende en ansøgning. Når det drejer sig om skillevægge, kræves der i visse kommuner også en godkendelse fra kommunen, som er forbundet med et gebyr.

   Mange afdelinger har et lokalt råderetskatalog, der præciserer, hvilke ændringer du som beboer kan foretage i din bolig. Hvis din afdeling ikke har et råderetskatalog, gælder Boligforeningen AAB’s generelle råderetskatalog. Det er en god idé at kende til afdelingens råderetskatalog, inden du går i gang med at udfylde en ansøgning. Tal med din afdelingsbestyrelse for at finde ud af, hvilke regler, der gælder i din afdeling.

   Læs mere om råderet og find skabelon til ansøgning

 • Kan jeg afslutte min opnotering og få min foreningsandel udbetalt?
  • Hvis du ønsker at afslutte din opnotering på AAB’s venteliste og få udbetalt din foreningsandel, skal du sende os en skriftlig erklæring om, at du ønsker at afslutte din opnotering i Boligforeningen AAB.

   På erklæringen skal du skrive dit fulde navn, dit ansøgernummer samt dato og din underskrift. For at vi kan udbetale foreningsandelen, skal du oplyse dit registreringsnummer og kontonummer til din bank.

   Det vil være en stor hjælp, hvis du samtidig oplyser, hvorfor du ønsker at afslutte din opnotering på vores venteliste.

 • Hvad er ”A-ordningen”?
  • A-ordningen er den ene af to ordninger for vedligeholdelse af boliger. De fleste af AAB’s boligafdelinger har valgt følge A-ordningen.

   Ifølge A-ordningen vedligeholder beboerne selv deres bolig, mens de bor i den. Når en beboer flytter fra lejemålet, foretages et fraflytningssyn. I den forbindelse udarbejdes en fraflytningsrapport med de istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse. Eventuelle misligholdelser af lejemålet vil ligeledes fremgå af denne rapport.  

   En normalistandsættelse omfatter altid:

   • hvidtning eller maling af lofter og vægge
   • maling eller tapetsering af vægge
   • rengøring

   I AAB har man valgt at nedskrive beboerens udgift til normal-istandsættelse med 1 % om måneden i den periode, man bor i boligen. Det betyder, at boligafdelingen efter otte år og fire måneder overtager den fulde udgift til normalistandsættelsen.

 • Hvad er hjemfaldspligt?
  • Den såkaldte hjemfaldspligt er en klausul, som nogle kommuner – herunder Københavns Kommune – har tinglyst på grunde og ejendomme, som de har solgt. Hjemfaldspligten betyder, at kommunen på et senere tidspunkt kan kræve at købe grunden tilbage for samme pris, som kommunen i sin tid har solgt grunden for.

   En række af AAB’s boligafdelinger har frikøbt sig fra denne tilbagekøbsret i følge en aftale mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer. Det gælder for følgende afdelinger:

   14, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 48, 49, 50, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 75, 78, 80 og 103.

   For at kunne frikøbe afdelingerne, er der optaget lån, som boligafdelingerne stadig betaler af på. 

   Ændring i betaling af hjemfaldspligt

   Fra 1. april 2014 vil din opkrævning på boligafgiften se en smule anderledes ud, hvis du bor i én af de nævnte AAB-afdelinger.

   Det skyldes, at afgiften til hjemfaldspligt nu ved et lovkrav skal gøres synlig på opkrævningen. Hjemfaldspligten er hidtil blevet opkrævet som en del af boligafgiften, men vil altså fremover blive opkrævet separat.

   Påvirker det min boligafgift?

   Nej. Der vil ikke ske ændringer i det beløb, du som beboer i en af disse afdelinger skal betale fremover. Din opkrævning på boligafgiften vil blot se en smule anderledes ud. Der er ikke tale om hverken stigning eller fald i boligafgift eller hjemfaldspligt.

   Hverken boligsikring eller boligydelse påvirkes af ændringen.

   Læs mere om hjemfaldspligten på Københavns Kommunes hjemmeside

 • Kan jeg betale med MobilePay?
  • En del afdelinger modtager MobilePay til udlejning af beboerlokaler, betaling for vaskekort, ekstra nøgler og andre mindre omkostninger. For nærmere information om betaling med MobilePay i afdelingen skal du kontakte din afdelingsbestyrelse.

   Det er muligt at tilmelde det årlige ajourføringsgebyr til en betalingsaftale via MobilePay. Du kan få et link til tilmeldingen, hvis du kontakter Kundecenteret på aab@aab.dk.

   Hvis du er i restance med din husleje, anbefaler vi, at du betaler den online via BeboerWeb.

   Det er ikke muligt at betale din husleje via MobilePay. For yderligere oplysninger kan du kontakte Beboerøkonomi på beboerokonomi@aab.dk eller telefon 33760442.

 • Hvad er ”B-ordningen”?
  • B-ordningen er den ene af to ordninger for vedligeholdelse af boliger. Kun i enkelte af AAB’s afdelinger har beboerne valgt at vedligeholde efter B-ordningen. De fleste af AAB’s boligafdelinger følger A-ordningen.

   Ifølge B-ordningen betaler beboerne i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse. Når du som beboer ønsker at istandsætte boligen, kan du enten selv stå for arbejdet eller hyre en professionel håndværker. Udgifterne trækkes herefter fra vedligeholdelseskontoen.

   Læs mere om vedligeholdelse

 • Hvilket nummer har jeg på ventelisten?
 • Kan jeg få forhøjet mit a conto varmebidrag?
  • Hvis du ikke er tilfreds med størrelsen på dit a conto varmebidrag, kan du sende en skriftlig forespørgsel via e-mail eller almindelig post til AAB på beboerokonomi@aab.dk.

   Angiv dit bolignummer og dit ønskede a conto beløb for varme og angiv, hvornår det skal gælde fra. Du finder dit bolignummer på din lejekontrakt.

   Bemærk, at hvis efterbetalingen er over kr. 500,-, sker tilpasningen automatisk.

 • Hvornår får jeg min lejekontrakt?
  • Den endelige tildeling af en bolig kan ske op til 14 dage efter, at svarfristen på boligtilbuddet er udløbet.

   Hvis du får boligen tildelt, modtager du et par dage senere et brev, som indeholder kontrakt og indbetalingskort. Når du har underskrevet kontrakten og indbetalt husleje og indskud, vil du modtage lejekontrakten med AAB’s underskrift samt nærmere information om praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen af boligen, herunder om udlevering af nøgler.

   Læs mere om tildeling af boliger

 • Der var ingen hjemme, da jeg mødte op til fremvisning. Hvad gør jeg?
  • Vi beklager, at du har oplevet at gå forgæves til en fremvisning. Ifølge loven er det fraflytters pligt at fremvise lejligheden. En gang imellem oplever vi desværre, at fraflytter glemmer, at der er lavet en aftale om fremvisning af lejemålet, eller af anden årsag forsømmer sin forpligtelse.

   Vi har desværre ikke nogen mulighed for at lave et nyt tilbud i sådanne tilfælde. Men hvis du som udgangspunkt er interesseret i boligen, kan du skrive på svarkuponen, at du tager forbehold for, at der ikke var åbent ved fremvisningen, når du svarer ja til tilbuddet.

   Du har også mulighed for at logge ind på Boligbasen og svare ja, og herefter sende en mail til aab@aab.dk  hvor du angiver:

   1. dit medlemsnummer
   2. nummeret på det lejemål, du har fået tilbudt,
   3. og at dit ja-svar er med forbehold, da der ikke var nogen til at fremvise boligen.

   Hvis det er dig, der får boligen, vil du blive kontaktet med henblik på at aftale nærmere omkring en ny fremvisning. Når du har set boligen, kan du så afgive dit endelige svar. Hvis du på dette tidspunkt takker nej til boligen, hæfter du ikke for den første måneds husleje, som det ellers normalt er tilfældet ved frafald efter svarfristen.

 • Kan jeg få en efterregning fordelt over flere måneder?
  • Efterbetalinger på over 500 kr. fordeles automatisk over seks måneder. Det vil fremgå af dit vand- eller varmeregnskab i hvilke måneder du afregnes.

   Læs mere om forbrug af varme og vand

 • Kan jeg få forhøjet mit a conto vandbidrag?
  • Hvis du ikke er tilfreds med størrelsen på dit a conto vandbidrag, kan du sende en skriftlig forespørgsel via e-mail eller almindelig post til AAB’s administration på beboerokonomi@aab.dk.

   Angiv dit bolignummer og dit ønskede a conto beløb for vand og angiv, hvornår det skal gælde fra. Du finder dit bolignummer på din lejekontrakt.

   Bemærk, at hvis efterbetalingen er over kr. 500,-, sker tilpasningen automatisk.

 • Hvad gør jeg ved skimmelsvamp i min bolig?
  • Skimmelsvamp bliver desværre mere og mere almindeligt i vores boliger, typisk fordi der ikke bliver luftet tilstrækkeligt ud. Større angreb af skimmelsvamp er skadeligt for helbredet. Hvis du opdager skimmelsvamp i din bolig, er det derfor vigtigt at sørge for, at skaderne bliver udbedret hurtigst muligt.

   Det er dit ansvar som beboer at forsøge at undgå angreb af skimmelsvamp. Mindre angreb kan du selv afrense med rengøringsmidlet Rodalon.

   Læs mere om skimmelsvamp 

 • Hvad er organisationsbestyrelsen?
 • Kan jeg få hjælp ved akut boligmangel?
  • Desværre har vi ikke mulighed for at hjælpe dig med at få en bolig uden om ventelisten. Boligforeningen AAB er underlagt de regler, der gælder for almene boligforeninger, og vi har ikke tilladelse til at skelne mellem vores ansøgeres behov. Vi har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at tildele boligerne i overensstemmelse med ventelisten.

   I perioder har vi ledige boliger til udlejning, som du kan overtage, selvom du ikke er optaget på ventelisten. Boligerne bliver udlejet efter først-til-mølle-princippet.

   Se vores ledige boliger lige nu

   Hvis du vil undersøge dine muligheder for at få anvist en bolig af kommunen, anbefaler vi, at du tager kontakt til kommunen.

 • Jeg synes ikke, at min vaskeregning stemmer. Hvad gør jeg?
 • Hvilken lovgivning gælder for almene boligforeninger?
 • Hvad gør jeg, hvis jeg vil opsige min bolig?
  • Du skal opsige din bolig skriftligt til Boligforeningen AAB, hvis du vil flytte ud af den – også hvis du flytter til en anden bolig i AAB.

   Når du skal opsige din bolig, har du tre måneders opsigelse til den 1. eller 15. i en måned. Opsigelsesvarslet er gældende fra den dato, opsigelsen er modtaget hos os, dvs. poststemplet i AAB’s administration.

   Du skal selv stå for fremvisningen af din bolig – det er lovpligtigt. Samtidig med at AAB sender dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse, vil du blive oplyst om et tidspunkt for fremvisningen af din bolig. Fremvisningstidspunktet er cirka 2-4 uger efter, at vi har modtaget din opsigelse.

   Du råder over din opsagte bolig frem til den 14. i måneden eller månedens sidste dag op til din fraflytning, afhængigt af din opsigelsesdato. Det skyldes, at AAB skal bruge 14 dage til vurdering og klargørelse af boligen.

   Du skal være opmærksom på, at du betaler huslejen, inklusiv el- og varmeforbrug, for din opsagte bolig helt frem til, at din opsigelse træder i kraft.

   Når du skal opsige din bolig, skal vi have skriftlig besked om det. Du skal huske, at opsigelsen skal være underskrevet af dig som lejer, og af begge ægtefæller eller samlevende, hvis du bor sammen med en partner.

 • Hvad er beboerklagenævnet?
  • Beboerklagenævnet er en hurtig og effektiv hjælp til at få afgjort uoverensstemmelser mellem beboere indbyrdes og mellem beboere og deres boligorganisation. Beboerklagenævnene kan blandt andet træffe afgørelser i sager om husorden, klager over varmeregnskaber eller lejeforhøjelser og istandsættelse af boliger ved fra- og indflytninger.

   Ønsker du at rejse en sag i Beboerklagenævnet, skal du henvende dig på rådhuset i den kommune, hvor du bor. Indbringelse af sager for Beboerklagenævnet skal ske skriftligt, og det koster et mindre gebyr.

 • Jeg er ny i afdelingsbestyrelsen. Hvor kan jeg få gode råd?
  • Som nyvalgt bestyrelsesmedlem kan du først og fremmest hente information og rådgivning hos de øvrige medlemmer i din afdelingsbestyrelse. Men der er også hjælp at hente hos AAB’s afdelingsrådgivere. Når du er blevet valgt til bestyrelsen, modtager du en mappe med informationsmateriale fra afdelingsrådgiverne. Det er også hos rådgiverne, du kan få gode råd til afdelingsbestyrelsens opgaver og planlægningen af afdelingsmøder.

   Læs mere om bestyrelsesarbejdet og afdelingsrådgiverne

   Det kan også være en hjælp for dig at deltage på vores kurser for bestyrelsesmedlemmer. Her møder du medlemmer fra andre bestyrelser i AAB’s afdelinger og får mulighed for at udveksle erfaringer med dem. Du kan finde vores kursuskatalog på aab-net – foreningens intranet.

   AAB’s intranet – aab-net – bliver et af dine vigtigste arbejdsredskaber som bestyrelsesmedlem. For at komme på aab-net skal du have en kode og et password, som du også får udleveret af administrationen, når du vælges ind i bestyrelsen.

   Gå til aab-net

 • Må jeg installere hårde hvidevarer i min bolig?
 • Hvad er min råderet?
  • Som lejer af en almen bolig, har du ret til at udføre forbedringer i din bolig, og desuden få økonomisk godtgørelse ved eventuel fraflytning. Hensigten er, at give beboere mulighed for at indrette deres bolig efter egne behov og ønsker.

   Forbedringerne kan udføres i både køkken, bad, entré og værelser. Der kan ligeledes gennemføres forbedringer uden for selve boligen.

   Inden du kan lave ændringer eller forbedringer i din bolig, skal arbejdet godkendes af AAB. Derfor skal du udfylde og indsende en ansøgning.

   Mange afdelinger har et lokalt råderetskatalog, der præciserer, hvilke ændringer du som beboer kan foretage i din bolig. Hvis din afdeling ikke har et råderetskatalog, gælder Boligforeningen AAB’s generelle råderetskatalog. Det er en god idé at kende til afdelingens råderetskatalog, inden du går i gang med at udfylde en ansøgning. Tal med din afdelingsbestyrelse for at finde ud af, hvilke regler, der gælder i din afdeling.

 • Har AAB ledige boliger lige nu?
 • Hvornår og hvordan får jeg udleveret nøgler?
  • Hvornår og hvordan får jeg udleveret nøgler?

   Hvis du får en bolig tildelt, modtager du et par dage senere et brev, som indeholder kontrakt og indbetalingskort. Når du har underskrevet kontrakten og indbetalt husleje og indskud, vil du modtage lejekontrakten med AAB’s underskrift samt nærmere information om praktiske forhold i forbindelse med overtagelsen af boligen, herunder om udlevering af nøgler.

   Boligen skal være tømt

   Når du overtager din nye bolig i AAB, vil den være tømt for inventar og hårde hvidevarer, som ikke medfølger i boligen. Der kan ikke laves overdragelsesaftaler mellem fraflytter og indflytter om at lade inventar eller hvidevarer stå i lejemålet.

   Læs mere om tildeling af boliger

 • Har min boligafdeling en lokal hjemmeside?
  • Nogle afdelinger har deres egen lokale hjemmeside. Under AAB’s kontaktoplysninger kan du se, om din afdeling har sin egen hjemmeside.

 • Jeg har fået en rykker for husleje, men har betalt. Hvad gør jeg?
  • Hvis du har modtaget en rykker for manglende indbetaling af husleje, men har betalt din husleje til tiden, skal du henvende dig skriftligt til AAB’s inkassoafdeling med en begrundelse for din indsigelse.

   Læs mere om husleje

 • Hvordan kommer jeg i kontakt med AAB?
 • Jeg kan ikke betale min husleje til tiden. Hvad gør jeg?
  • Vi giver desværre ikke henstand på huslejen. Hvis du ikke kan betale din husleje, kan en løsning være, at du retter henvendelse til din bank eller ansøger kommunen om et lån.

   Hvis du betaler din husleje for sent, sender vi dig en rykkerskrivelse med det oprindelige beløb pålagt et rykkergebyr.

   Du vil modtage rykkere a to omgange. Først et påkravsbrev og siden et hævebrev. Hvis du ikke betaler dem, overdrager vi sagen til vores advokat efter cirka en måned.

 • Kan jeg få en afdragsordning på min husleje?
  • Nej. Boligforeningen AAB tilbyder hverken afdragsordninger eller henstand på din husleje, uanset årsagen.

   Læs mere om husleje

 • Kan jeg overdrage min bolig til en anden?
 • Kan jeg få henstand med min husleje?
  • Nej. Boligforeningen AAB tilbyder hverken henstand eller afdragsordning på din husleje, uanset årsagen.

   Læs mere om husleje

 • Husordenen i min afdeling bliver overtrådt. Hvad gør jeg?
  • I Boligforeningen AAB er det afdelingsbestyrelsen, som skal sørge for, at afdelingens husorden bliver overholdt. Det følger af boligforeningens vedtægter.

   Hvis du er vidne til, at husordenen i din afdeling bliver overtrådt, er det derfor afdelingsbestyrelsen, du skal rette henvendelse til.

   Hvis du har oplevelser, der danner grundlag for en politianmeldelse, skal du rette henvendelse hos politiet. Hvis du ønsker at klage over dine naboer, skal dette ske skriftligt til afdelingsbestyrelsen eller til jura@aab.dk.

 • Hvad er fristen for indbetaling af husleje?
 • Jeg har problemer med min nabo. Hvad skal jeg gøre?
 • Hvad er en husorden?
  • Alle afdelinger i Boligforeningen AAB skal have en husorden, som udgør regelsættet for afdelingens beboere. AAB har en standardhusorden, som mange boligafdelinger har valgt at følge, men det er også muligt at udarbejde en lokal husorden for afdelingen.

   En lokal husorden udarbejdes og godkendes af beboerne i afdelingen på afdelingsmødet.

   Alle, der bor i AAB, skal overholde den husorden, der gælder for afdelingen. Det gælder både, hvis du er beboer, hvis du bor til fremleje, eller hvis du bare er på besøg hos én, som bor i afdelingen.

   Det er bestyrelsen i afdelingen, der griber ind, hvis husordenen ikke bliver overholdt.

   Læs mere om husorden

 • Hvordan anmelder jeg en skade i min afdeling?
  • Når der er sket en skade, skal du i første omgang kontakte bestyrelsen i den afdeling, hvor skaden er sket. Afdelingsbestyrelsen vil herefter rette henvendelse til Boligforeningen AAB, hvorfra sagen vil blive anmeldt til vores forsikringsselskab.

   Bemærk, at det kun er skader på selve ejendommen, som er dækket af afdelingens forsikring. Det er dit ansvar som beboer at tegne en indboforsikring, der dækker din egen bolig og dit indbo.

 • Er jeg som beboer dækket af en forsikring?
  • I alle Boligforeningen AAB’s afdelinger er der tegnet bygningsforsikringer. Derudover er der i en del afdelinger tegnet glas- og kummeforsikring og forsikring for løsøre i fælles- og bestyrelseslokaler.

   Har du behov for at vide, hvilke forsikringer der er tegnet i din afdeling, skal du henvende dig til din afdelingsbestyrelse.

   Det er altid dit eget ansvar som beboer at tegne en indboforsikring, der dækker din egen bolig.

 • Hvordan tilmelder jeg min huslejebetaling til betalingsservice?
  • Du kan tilmelde din huslejeindbetaling til betalingsservice. Du tilmelder betalingen via din bank.

   Hvis du tilmelder din huslejebetaling til betalingsservice, vil betalingen ske automatisk indtil den dag, du vælger at stoppe den, og du vil ikke længere modtage indbetalingskort med posten.

   Det kan være en god ide at sikre dig, at huslejen fremgår af din betalingsservice-oversigt.

   Vær opmærksom på, at hvis du flytter internt i AAB – altså fra én bolig i AAB til en anden – skal du selv sørge for at tilmelde din huslejebetaling til betalingsservice påny for din nye bolig. 

 • Min huslejesag er blevet sendt til advokat. Hvad skal jeg gøre?
  • Når en sag om manglende betaling af husleje overgår til AAB’s advokat, har vi ikke længere indsigt i sagens forløb. Hvis din sag sendes til vores advokat, foregår al kommunikation derefter direkte med advokaten.

   Vores advokat kan kontaktes på 33 13 33 32 eller via advokatens hjemmeside. Husk at have dit sagsnummer parat, når du ringer til dem. Dit sagsnummer står i det brev, du har modtaget fra advokaten.

   Læs mere om husleje

 • Hvornår modtager jeg indbetalingskortet til husleje?
  • Indbetalingskortet til din husleje bliver omdelt af PostNord senest den sidste dag i måneden.

   Læs mere om husleje

 • Hvordan bliver min husleje fastsat?
  • I almene boliger er der ingen, der tjener på huslejen. En almen bolig er med andre ord spekulationsfri, og huslejen er omkostningsbestemt. Regnskabet for en almen boligafdeling skal altså så vidt muligt skal gå i nul år for år. Det betyder, at det er den enkelte boligafdelings regnskab, der afgør, hvad huslejen på det enkelte lejemål skal være.

 • Kan jeg fremleje min bolig?
  • Der er to former for fremleje – 1) fremleje af hele din bolig og 2) delvis fremleje af din bolig.

   Fremleje af hele boligen

   Du kan søge om at fremleje hele din bolig ud i en sammenhængende periode på højst to år.

   For at få lov til at fremleje din bolig, skal du kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig, og at den skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende.

   Den husleje, som du opkræver for fremlejen må ikke være højere, end det beløb du selv betaler for boligen.

   Delvis fremleje

   Du har ret til at leje op til halvdelen af dine beboelsesrum ud. Det betyder, at du som minimum skal bo i en to-værelses bolig for at have mulighed for delvis fremleje. Bor du eksempelvis i en bolig med fire værelser, kan du højst fremleje to værelser ud. Bor du i en tre-værelses bolig kan du kun leje ét værelse ud.

   Antallet af personer i en fremlejet bolig må højest være én person pr. beboelsesrum. Det vil sige, at der for eksempel højst må bo tre personer i et tre-rums lejemål.

   Læs mere om fremleje

 • Hvad går bestyrelsesarbejdet ud på?
  • Som medlem af afdelingsbestyrelsen får du både politisk og administrativt ansvar. Bestyrelsen tager sig af en bred vifte af opgaver, og arbejdet i bestyrelsen er udfordrende og spændende.

   Afdelingsbestyrelsen hjælper beboerne med spørgsmål, der vedrører afdelingen – for eksempel er det bestyrelsen, der varetager sager omkring afdelingens husorden eller vedligeholdelsesreglement.

   Som bestyrelsesmedlem er du desuden med til at sørge for, at alle beboere bliver hørt, og at beslutningerne bliver truffet, så afdelingen bliver et godt sted at bo. Du får medansvar for afdelingens drift, vedligeholdelse og økonomi – og for ledelse af ansatte i afdelingen.

   Ud over at være et ansvarsfuldt og udfordrende hverv, er det også sjovt at sidde i afdelingsbestyrelsen. Du lærer beboerne i din afdeling at kende, er med til at sætte ting i gang og bliver kontaktled mellem beboere, bestyrelse og administration.

 • Kan jeg lave en afdragsordning på min flytteafregning?
 • Hvordan kan jeg få indflydelse i min afdeling?
 • Skal jeg istandsætte min bolig ved fraflytning?
  • Hvis dit lejemål er omfattet af den såkaldte A-ordning, som er det mest udbredte i AAB’s afdelinger, skal der ved fraflytning af boligen gennemføres en normalistandsættelse for din regning. Det omfatter hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Normal-istandsættelsen omfatter ikke maling af træværk, rør, døre eller lignende.

   Din boligafdeling overtager løbende udgifterne til normalistandsættelsen med 1 procent pr. måned. Det betyder, at afdelingen har overtaget den fulde udgift til normalistandsættelsen, når du har boet i din bolig i otte år og fire måneder.

   Hvis dit lejemål er omfattet af B-ordningen, betaler du i forbindelse med de månedlige lejebetalinger et beløb til en konto for indvendig vedligeholdelse.

   Fælles for både A- og B-ordningen er, at det er beboeren, der skal betale, hvis der er tale om misligholdelse af boligen. Misligholdelse kan eksempelvis være ridser i gulve eller karme, manglende rengøring eller døre, skuffer mv. der er ødelagt.

   Flytteafregning

   Efter din flytning modtager du en flytteafregning fra AAB’s administration. Afregningen viser, hvad du har til gode – f.eks. indskud og forudbetalt husleje – samt hvad du eventuelt skylder boligforeningen. Det drejer sig typisk om betaling for vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af den normale istandsættelse ved fraflytning. Er der tale om et overskydende beløb til din fordel, udbetales beløbet direkte til din bankkonto eller pr. check.

 • Hvad er en almen bolig?
  • En almen bolig er først og fremmest karakteriseret ved, at ingen skal tjene på huslejen. En almen bolig er spekulationsfri, og huslejen er omkostningsbestemt. Det vil sige, at regnskabet for en almen boligafdeling så vidt muligt skal gå i nul år for år.

   Almene boliger tildeles efter en venteliste. Derfor kræver det, at du bliver skrevet på ventelisten i en almen boligforening, hvis du gerne vil have en almen bolig.

   Almene boliger bliver opført med offentlig støtte. Til gengæld kan den kommune, der har støttet byggeriet, typisk disponere over hver tredje bolig til boligsociale forpligtelser. Det er den såkaldte anvisningsret. Det almene byggeri er for alle, men har samtidig en række sociale forpligtelser over for befolkningsgrupper med særlige boligbehov.

   En almen boligforening er demokratisk opbygget, med beboerflertal i alle styrende organer. Hver enkel afdeling er en selvstændig økonomisk enhed, og afdelingens økonomiske midler kan ikke bruges andre steder i organisationen.

   Læs mere om almene boliger

 • Hvordan håndteres erhvervslejemål efter skybrud eller brand?
  • Som erhvervslejer skal du, på samme måde som en lejer af et beboelseslejemål, sørge for at rydde kælderrum og andre berørte områder, så der kan ske udbedring efter skybruddet.

   Ligeledes skal du som erhvervslejer kontakte din egen forsikring med henblik på dækning af udgifter til for eksempel ødelagt indbo og varelager og eventuelt driftstab.

 • Har AAB erhvervslejemål?
  • Ja. Vi har en række erhvervslejemål i København og omegn, og du behøver ikke være skrevet op på Boligforeningen AAB’s venteliste for at leje et af dem.

   Læs mere om AAB’s erhvervslejemål

 • Må bestyrelsen rydde mit kælder- eller loftsrum efter skybrud eller brand?
  • Hvis du ikke selv har ryddet dit kælderrum på trods af afdelingsbestyrelsens opfordringer, kan afdelingsbestyrelsen rydde kælderrummet på eget initiativ, såfremt der er risiko for uopsættelige skader på ejendommen eller personfare.

   Du kan efterfølgende blive pålagt at betale de ekstra omkostninger, der er forbundet hermed. Det er derfor vigtigt, at du under hele forløbet holder dig orienteret via information fra afdelingsbestyrelsen og samarbejder på bedste vis.

 • Can I find information in English or other languages?
  • Yes. We have translated a selection of our most important information into English.

   If you are looking for information in other languages, the national association of housing organisations – (BL – Danmarks Almene Boliger) – have created a set of general information about social housing in 12 different languages.

   We hope you find what you are looking for. If you need more help or information, you are always welcome to call our customer service on +45 33 76 01 00 or send an e-mail to aab@aab.dk.

   Go to our information in English

 • Hvad er et afdelingsmøde?
  • Afdelingsmødet er din mulighed for at få indflydelse på det sted, hvor du bor. Det er her, afdelingens regnskab fremlægges, budgettet vedtages, og forslag fra beboere og afdelingsbestyrelse behandles.

   Det er også her, du er med til at vælge din bestyrelse – eller selv stiller op til bestyrelsen, hvis du ønsker at deltage aktivt i beboerdemokratiet.

   Afdelingsmødet afholdes en gang om året. Du får to indkaldelser til afdelingsmøde i din afdeling. Først en foreløbig indkaldelse senest fire uger før afdelingsmødet, og siden en endelig indkaldelse senest en uge før mødet.

   Læs mere om afdelingsmødet
   Læs mere om beboerdemokratiet i AAB
   Læs mere om AAB’s organisation

 • Min bolig er ubeboelig efter skybrud eller brand. Hvad gør jeg?
  • Hvis du er forsikret:

   Når din bolig er så beskadiget, at du ikke kan bo i den, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab, som vil hjælpe dig med at blive genhuset.

   Husk at oplyse afdelingsbestyrelsen, at du skal genhuses, samt hvor og hvordan du kan kontaktes. Du kan sende dine midlertidige kontaktoplysninger til udlejning@aab.dk.

   Husk også at melde adresseændring til PostNord.

   Hvis du ikke er forsikret:

   Hvis du ikke har tegnet en familie- eller indboforsikring, kan du eventuelt få hjælp til dækning af rimeligt begrundede udgifter (nødvendige genstande) fra din kommune. Det er dog en forudsætning, at du ikke selv kan betale.

   Husk at give afdelingsbestyrelsen besked om, at du skal genhuses, samt hvor og hvordan du kan kontaktes.

 • Hvad er en DV-plan?
  • DV står for drift og vedligeholdelse. Alle afdelinger i Boligforeningen AAB har en langsigtet plan for drift og vedligeholdelse – i daglig tale en DV-plan.

   DV-planen indeholder en oversigt over de kommende 10 års vedligeholdelses- og fornyelsesprojekter i afdelingen. Den bliver udarbejdet af driftskoordinatorer fra AAB’s administration, men vedtages af afdelingens beboere på afdelingsmødet.

   Læs mere om DV-planer

   Find information om din afdeling

 • Hvad gør jeg ved vandskade på mit indbo i kælderen?
  • Hvis du er forsikret:

   Du skal kontakte det forsikringsselskab, hvor din indbo- eller familieforsikring er tegnet. De vil kunne rådgive dig i det videre forløb.

   Du må ikke smide de beskadigede genstande fra kælderen væk, men skal blot sørge for at fjerne dem. Forsikringsselskabet sender i mange tilfælde en taksator ud, som skal vurdere skadens omfang, og han skal kunne se de beskadigede ting. Spørg eventuelt dit forsikringsselskab, om daterede billeder er nok.

   Boligforeningen AAB har ikke mulighed for eller pligt til at dække udgifterne til genanskaffelse af dine ødelagte genstande.

   Vær derudover opmærksom på meddelelser og anvisninger fra afdelingsbestyrelsen og sørg for at følge dem. Det er dit ansvar at sørge for, at dit kælderrum bliver tømt, så udbedring efter vandskade og eventuelt skimmel kan påbegyndes.

   Hvis du ikke er forsikret:

   Hvis du ikke har en indbo- eller familieforsikring, som kan erstatte dine ødelagte genstande, må du desværre selv afholde udgiften til genanskaffelse. Boligforeningen AAB har ikke mulighed for eller pligt til at dække udgifterne til genanskaffelse af dine ødelagte genstande.

   Selvom du ikke kan få erstatning for dine ødelagte genstande, skal du sørge for, at dit kælderrum bliver ryddet. Vær derfor opmærksom på meddelelser og anvisninger fra afdelingsbestyrelsen og sørg for at følge dem. Det er dit ansvar at sørge for, at dit kælderrum bliver tømt, således at udbedring efter skybruddet kan påbegyndes.

 • Hvad er en afdelingsbestyrelse?
  • Hver boligafdeling i AAB har sin egen bestyrelse med ansvar for afdelingens økonomi, vedligeholdelse og daglig drift. Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og består af en formand, en kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. Du kan selv blive medlem af bestyrelsen ved at stille op til valg på afdelingsmødet.

   Afdelingsbestyrelsen kan hjælpe dig med spørgsmål, der vedrører din afdeling. Det er også din afdelingsbestyrelse, du skal henvende dig til i sager omkring afdelingens husorden eller vedligeholdelsesreglement. Du kan også gå til bestyrelsen med spørgsmål, som du synes, at afdelingen skal tage op til diskussion.

 • Mit kælderrum er blevet oversvømmet. Hvad gør jeg?
  • Du skal kontakte afdelingsbestyrelsen og orientere dem om hændelsen. Derudover skal du tage kontakt til dit forsikringsselskab, som vil kunne rådgive dig om, hvad du skal gøre i forhold til dine genstande i kælderrummet. Boligforeningen AAB’s forsikring dækker skader på ejendommen, men ikke beboernes indbo.

   Afdelingsbestyrelsen vil på et tidspunkt oplyse, om det er nødvendigt at tømme kældrene for alle genstande, så vær opmærksom på opslag, breve eller andet fra afdelingsbestyrelsen. Det er meget vigtigt at følge anvisningerne fra bestyrelsen, idet tømning og udbedring af kældrene ellers kan blive forsinket med deraf følgende risiko for skader på ejendommen og dens beboere.

 • Hvad er et boliggarantibevis?
  • Boliggarantibeviset er en mulighed for at flytte med fortrydelsesret. Det giver dig fortrinsret på ventelisten til en ledig bolig i samme afdeling, som den du flytter fra, hvis du fortryder din flytning.

   Hvis vi ikke inden for rimelig tid kan tilbyde en bolig i samme afdeling, som den du fraflyttede, vil du i stedet få tilbudt en bolig i en anden af AAB’s boligafdelinger.

   Du kan købe et boliggarantibevis, hvis du opsiger din bolig af en af følgende grunde:

   1. Du er i et parforhold, hvor I ikke bor sammen endnu, men ønsker at flytte sammen.

   2. Du er efterlønsmodtager/pensionist og vil prøve at bo i sommerhus hele året.

   Boliggarantibeviset gælder i op til tre år.

 • Kan jeg blive bestyrelsesmedlem?
 • Hvordan bliver jeg skrevet op til en bolig?
  • Du kan skrive dig op direkte her på vores hjemmeside. Følg vejledningen nedenfor, så er du opnoteret, så snart vi har registret din indbetaling i vores system. Du kan enten skrive dig op ved at gå direkte til Boligbasen (se pkt. 5) eller ved først at foretage en boligsøgning:

   1. Gå til vores boligoversigt.
   2. Udfyld valgmulighederne i boksen ”Hvor vil du bo?” og tryk ”Søg boliger”.
   3. Tilføj boligønsker fra dit søgeresultat ved at trykke ”Tilføj” ved hver af de boliger, du ønsker at skrive dig op til.
   4. Se dine bolig-valg ved at trykke på det lille hus-ikon i sidens øverste højre hjørne. Du kan læse om både boligtypen og afdelingen ved at klikke på det enkelte søgeresultat.
   5. Tryk på ”Login” i menuen til højre for at gå til opskrivning i Boligbasen.
   6. Vælg ”>> oprette et login”.
   7. Udfyld felterne med dine personlige oplysninger.
   8. Tilføj dine eventuelle krav til boligen og udfyld fleksible kriterier, hvis du opfylder dem.
   9. Oplys, hvilket kodeord du ønsker, og indtast sikkerhedskoden fra billedet nederst på siden.
   10. Tryk på ”Opret log-in”.
   11. Tryk ”Godkend og fortsæt”.
   12. Betal gebyr for opnotering med kreditkort.
   13. Tryk ”Kvittering”.
   14. Du vil nu modtage en e-mail med brugernavn og kodeord.

   Når vi har registeret din indbetaling, er du opnoteret på Boligforeningen AAB’s venteliste, og kan logge ind på Boligbasen og foretage yderligere boligsøgning, hvis du ikke allerede har gjort dette. Det kan tage et par dage, før din betaling er registreret.

   Du er også altid velkommen til at kontakte Kundecenteret og få hjælp til opskrivning.

   Husk, at jo flere boliger, du tilføjer under dine boligønsker, desto større chance har du for at få en bolig.

   Når du er skrevet op, vil du årligt blive opkrævet et ajourføringsgebyr. Så længe du betaler ajourføringsgebyret til tiden, bevarer du din plads på ventelisten og optjener anciennitet. Du kan tilmelde betalingen af gebyret til betalingsservice via din bank.

   For at blive optaget på venteliste i AAB skal du være fyldt 15 år, og du kan tidligst søge bolig tre måneder før, du fylder 18 år.

   Søg en bolig i AAB

 • Hvorfor skifter min placering på ventelisten?
  • Vores ventelister rykker sig dagligt i begge retninger, fordi der er ansøgere, som ændrer deres status fra “i bero” til “aktiv” eller omvendt. Du kan derfor opleve at rykke ned ad listen i en periode, hvis ansøgere med længere anciennitet end dig bliver aktivt søgende. Omvendt vil du opleve at rykke op ad listen, hver gang en ansøger foran dig tildeles en bolig, fordi vedkommende herefter automatisk fjernes fra ventelisten.

   I visse kommuner gives der fortrinsret til ansøgere, der opfylder bestemte kriterier. Det kaldes fleksibel udlejning. AAB udsender tilbud om boliger efter en bestemt fordelingsnøgle med fortrin for forskellige grupper. Fordelingsnøglen er fastsat efter aftale med kommunen og må ikke fraviges. Hvis et tilbud for eksempel udsendes med fortrin for medlemmer i arbejde, og du ikke selv opfylder dette kriterium, vil du opleve, at din plads på ventelisten forringes. Omvendt vil du opleve, at din plads på ventelisten forbedres, jo flere kriterier du opfylder.

   Hvis du ikke allerede har gjort det, er det en god ide at undersøge, om du kan forbedre din plads på ventelisten ved at skrive dig op til et eller flere fleksible kriterier. Det gør du via vores digitales selvbetjening Boligbasen.

   Husk, at vi altid kræver dokumentation for, at du opfylder de fleksible kriterier.

 • Kan jeg få boligstøtte eller –lån?
  • Boligstøtte er et kommunalt tilskud, du kan få som hjælp til betaling af din husleje. Boligstøtten beregnes på grundlag af huslejens størrelse, boligens størrelse og husstandens indkomst, størrelse og sammensætning.

   Udover boligstøtte kan du søge din kommune om et lån til indskud, når du flytter ind i en almen bolig.

   For at ansøge om boligstøtte eller lån til indskud skal du udfylde kommunens elektroniske ansøgningsskema.

   Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er det din lokale kommune, der kan hjælpe.

   Læs mere om boligstøtte og boliglån

 • Hvordan kommer jeg i kontakt med min afdelingsbestyrelse?
  • Afdelingsbestyrelsen vil sædvanligvis kunne kontaktes på afdelingens kontor i åbningstiden.

   De fleste afdelinger har også en eller flere ejendomsfunktionærer tilknyttet, som til daglig sørger for vedligeholdelse og drift i afdelingen. Har du praktiske spørgsmål omkring fællesarealer eller -faciliteter – for eksempel afdelingens vaskeri eller cykelkælder – er det ejendomsfunktionærerne eller afdelingsbestyrelsen, du skal kontakte.

   Find information om din afdeling her

   Der er afdelinger i AAB, hvor bestyrelsen ikke tager sig af de daglige opgaver, men har overladt drift og personaleledelse til Boligforeningen AAB v/ Ejendomsservice & fraflytning. 

   Hvis din afdeling administreres af Ejendomsservice & fraflytning, kan du kontakte dem på ejendomsservice@aab.dk eller telefon 3376 0455.

 • Hvordan kan jeg se, hvilket nummer min afdeling har?
  • Hvis du ikke kender din afdelings nummer, kan du finde det ved at lokalisere din afdeling på vores oversigtskort. Her er afdelingens nummer angivet.

 • Kan jeg bytte min bolig?
  • Som lejer har du ret til at bytte bolig med en anden lejer. Bytteretten gælder både for lejere i private udlejningsboliger og lejere i almene boliger og forudsætter, at du har boet i din bolig i tre år. Du kan kun bytte med andre lejere.

   Du kan ikke bytte bolig, hvis der i byttet indgår en ejerbolig eller en bolig i en privat andelsboligforening.

   Læs mere om at bytte bolig

   Søg en bolig i AAB

 • Hvad er Boligbasen?
  • Boligbasen er vores digitale selvbetjening. Er du boligsøgende, og overvejer du at blive opnoteret på Boligforeningen AAB’s venteliste, kan du oprette dig i Boligbasen, hvor du kan administrere dine personlige oplysninger og boligsøgning online.

   Boligbasen giver dig mulighed for at:

   • opnotere dig på venteliste til boliger i Boligforeningen AAB
   • få besked om boligtilbud
   • svare straks på boligtilbud
   • rette oplysninger om adresse og mailadresse
 • Hvad er fleksibel udlejning?
  • Fleksibel udlejning betyder, at du som boligsøgende kan få fortrinsret på ventelisten, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder f.eks., hvis du har fast arbejde, er under uddannelse, er ramt af skilsmisse eller samlivsophør, eller hvis du er ældre og ønsker at fraflytte din bolig.

   I AAB har vi aftaler om fleksibel udlejning med København, Frederiksberg, Gladsaxe og Ballerup kommuner. Kriterierne er forskellige for hver kommune.

   Læs mere om kriterierne for fleksibel udlejning

   For at opnå fortrin ved fleksibel udlejning skal du opfylde de grundlæggende betingelser for at få en bolig i AAB. Det vil sige, at:

   • du er fyldt 18 år
   • du er skrevet op på AAB’s venteliste
   • du er aktivt boligsøgende – altså, at du er opnoteret til specifikke boligafdelinger i AAB

   Når du er logget ind i AAB’s digitale selvbetjening Boligbasen, kan du under fanebladet ”Personlige oplysninger” tilmelde dig fleksibel udlejning ved at oplyse hvilke af de aktuelle kriterier, du opfylder under ”Øvrige oplysninger”.

   Søg en bolig i AAB

   Log på Boligbasen

 • Kan jeg flytte til en anden bolig i min afdeling?
  • Ja. Udlejningsreglerne bestemmer, at beboere i en boligforening, har fortrinsret til ledige boliger i den boligafdeling, de bor i. Dernæst har beboere i andre af boligforeningens afdelinger fortrin, før en ledig bolig tilbydes til ansøgere uden bolig i foreningen. Det er en forudsætning, at man samtidig afgiver en anden bolig i afdelingen, og derfor kaldes intern flytning også ”oprykning”.

   Hvis du har boet i din nuværende bolig i mere end to år, får du også fortrinsret, når du søger bolig i andre AAB-afdelinger. Det kaldes også at være opnoteret på de interne ventelister. Du kan sagtens søge bolig i andre AAB-afdelinger før dette, men for at opnå intern fortrinsret, skal du have boet i samme AAB-bolig i to sammenhængende år.

   Det er selvfølgelig en forudsætning, at du betaler det årlige ajourføringsgebyr rettidigt.

 • Hvordan behandles de oplysninger, jeg indtaster på Boligbasen?
 • Hvordan tildeles ledige boliger?
  • Når en bolig bliver ledig, beregner vores system, hvis tur det er til at få tilbudt boligen. Beregningen sker ud fra en fordelingsnøgle fastlagt efter lovgivning og aftaler indgået med kommunerne.

   Ifølge lovgivningen skal vi prioritere kommunalt anviste, boligsøgende med boliggarantibevis, internt boligsøgende og boligsøgende i visse skilsmissesituationer. Særligt den kommunale anvisning er vigtig, da den går forud for alle andre typer tildeling. Som udgangspunkt anvises 25 % af foreningens boliger af kommunen, men denne procentsats varierer fra kommune til kommune.

   Derudover giver vi fortrinsret til boligsøgende, der opfylder de såkaldte fleksible kriterier. Disse kriterier varierer også fra kommune til kommune.

   Vi tildeler efter følgende prioritering:

   1. Kommunal anvisning
   2. Boligsøgende med boliggarantibevis
   3. Intern flytning i afdelingen
   4. Boligsøgende i visse skilsmissesituationer
   5. Intern flytning i AAB
   6. Boligsøgende, der opfylder fleksible kriterier
   7. Almindelig venteliste
 • Hvordan får jeg besked, når jeg får tilbudt en bolig?
  • Hvis vi har din e-mailadresse, sender vi boligtilbud til dig med e-mail. Ellers får du det med brevpost.

   Du kan altid se og svare på boligtilbud ved at logge ind på Boligbasen. Hvis du har fået boligtilbud, vil du kunne se dem på forsiden af Boligbasen, så snart du logger på.

   Når vi kan tildele boligen, giver vi kun besked til den ansøger, der får boligen tildelt. Det sker normalt 3-5 hverdage efter, at svarfristen er udløbet.

   Hvis du får boligen tildelt, kan du se det i bemærkningsfeltet i Boligbasen.

 • Hvordan svarer jeg på et boligtilbud?
  • Hvis vi har din e-mailadresse, sender vi boligtilbuddet med e-mail. Ellers får du det med brevpost.

   Du kan altid se og svare på boligtilbud ved at logge ind på Boligbasen. Her kan du svare ja eller nej til et tilbud om en bolig. Hvis du har fået boligtilbud, vil du kunne se dem på forsiden af Boligbasen, så snart du logger på.

   Af sikkerhedshensyn er det desværre ikke muligt at besvare boligtilbud i en e-mail. Du skal i stedet logge ind på Boligbasen med dit login og password og afgive dit svar.

   Alternativt kan du printe svartalonen ud, udfylde den og sende den til AAB’s administration. Du kan også scanne svartalonen ind og sende den på mail til aab@aab.dk.

   Det er vigtigt, at du altid svarer på de boligtilbud, du modtager fra os. Hører vi ikke fra dig, bliver din opnotering til boliger i den pågældende afdeling slettet. Herefter skal du selv via Boligbasen aktivere din opnotering i afdelingen igen.

 • Hvornår kan jeg få fremvist en bolig, jeg har fået tilbudt?
 • Beholder jeg min anciennitet på ventelisten, når jeg får tildelt en bolig?
  • Din anciennitet bibeholdes, også selvom du får en tildelt en bolig i foreningen.

   Hvis du efterfølgende ønsker at søge en ny bolig, inden du har boet i din bolig i 2 år, søger du på din anciennitet. Har du derimod boet i boligen i over 2 år, kommer du på den interne liste og drager derved fordel af den interne omflytningsret.

 • Hvorfor er min vandregning så stor?
  • Først og fremmest er det vigtigt at kigge på dit forbrugsmønster. Slukker du for vandet, mens du børster tænder? Dernæst bør du tjekke installationerne i din bolig: Er der et toilet, der løber, eller en vandhane, der drypper? Det kan være med til at forhøje din vandregning markant.

   Læs mere om forbrug af vand

 • Mit forbrugsregnskab stemmer ikke. Hvad gør jeg?
  • Hvis du mener, at der er fejl i dit forbrugsregnskab vedr. vand eller varme, skal du kontakte AAB’s administration på beboerokonomi@aab.dk senest seks uger efter, at du har modtaget din regning.

   Oplys dit bolignummer, og hvad du er utilfreds med. Du kan finde dit bolignummer på din lejekontrakt.

   Husk at vedlægge en kopi af den varmeopgørelse eller vandregning, det drejer sig om.

   Send ikke din klage til din afdelingsbestyrelse eller til målerfirmaet.

 • Hvorfor er min varmeregning så stor?
  • Hvis du oplever, at din varmeregning er uventet stor, kan der være en række forklaringer. Først og fremmest er det vigtigt at følge målerfirmaets fyringsråd.

   Det anbefales fra vore målerfirmaer, at alle radiatorer står konstant på tre, da dette giver en jævnt fordelt varme i hele boligen.

   Dernæst er der et par tekniske detaljer, du bør tjekke:

   • Fungerer termostatventilerne, som de skal?
   • Har ejendommen et-strenget varmeforsyning? Det kan give tilbageløb og registrering på måleren, selv om termostatventilen er lukket.
 • Hvor lang ventetid er der på en bolig?
  • Generelt må du regne med, at der er ventetider på at få en bolig i de fleste af foreningens boliger. I nogle afdelinger kan det tage mange år, før der bliver en bolig ledig.

   På Boligbasen kan du under de enkelte boligafdelinger se, hvordan boligerne i den pågældende afdeling er tildelt i en periode på 10 år. Ventetiderne kommer an på en masse faktorer, som ikke kan forudsiges, og derfor kan oversigten ikke ses som et facit på, hvor lange ventetiderne er. 

   Vi forstår godt, at du kan have behov for at få at vide, hvornår du kan få en bolig. Selvom vi gerne vil, har vi dog desværre ikke mulighed for at angive ventetiden mere præcist.

   Læs mere om venteliste og opnotering i AAB

   Søg en bolig i AAB

 • Hvor længe kan jeg stå på venteliste?
 • Hvor stor en bolig kan jeg søge?
 • Jeg har mistet min anciennitet på ventelisten. Hvad gør jeg?
  • Vi beklager, at du har mistet muligheden for at videreføre din anciennitet. Du har selvfølgelig mulighed for at blive optaget på ventelisten igen og optjene ny anciennitet. Du kan opnotere dig via vores digitale selvbetjening Boligbasen.

   Lovgivningen åbner ikke mulighed for, at vi kan dispensere og tilbageføre din mistede anciennitet.

   Hvis du mener, at Boligforeningen AAB har lavet en dokumenterbar fejl i forbindelse med din sag, retter vi den naturligvis gerne. Mener du, at AAB ikke har overholdt lovgivningen, kan afgørelsen påklages til Teknik- og Miljøforvaltningen, der er tilsynsmyndighed for offentligt støttet byggeri i Københavns Kommune. Tilsynets opgave er at sikre, at de almene boligforeninger behandler deres medlemmer i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 • Hvorfor har jeg ikke modtaget indbetalingskort til ajourføringsgebyret?
 • Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler ajourføringsgebyret til tiden?
  • Hvis du ikke indbetaler dit årlige ajourføringsgebyr til tiden, bortfalder din opnotering på vores venteliste. Det betyder, at du mister din anciennitet på ventelisten. Vi har desværre ikke mulighed for at dispensere ved for sen indbetaling.

   Denne procedure er en følge af den ændrede lovgivning, som vi i AAB er blevet pålagt af et flertal i Folketinget i foråret 2010. Ifølge de nye regler skal alle ansøgere bekræfte deres opnotering og betale et årligt ajourføringsgebyr, uanset om de er aktivt boligsøgende eller ej. Derfor skal alle vores opnoterede ansøgere hvert år indbetale deres ajourføringsgebyr rettidigt for at bevare deres opnotering.

   Hvis du ikke har betalt ajourføringsgebyret til tiden og derfor har mistet din opnotering på ventelisten, har du mulighed for at opnotere dig på ny ved at indbetale et opnoteringsgebyr og dermed optjene ny anciennitet. Du opnoterer dig via vores digitale selvbetjening Boligbasen.

 • Jeg har skiftet adresse. Hvordan giver jeg besked til AAB?
  • Du kan ændre dine personlige oplysninger ved hjælp af vores digitale selvbetjening, Boligbasen, eller ved at kontakte Kundecenteret.

   Log på Boligbasen med dit brugernavn og din adgangskode og vælg ”Personlige oplysninger” i menuen til venstre. Her kan du redigere dine oplysninger.

   Det er vigtigt, at vi altid har din korrekte adresse, så vi ved, hvortil vi skal sende indbetalingskortet til det årlige ajourføringsgebyr.

   Vi opfordrer dig også til at oplyse dit CPR-nummer. Dit CPR-nummer giver os bedre mulighed for at holde vores adressekartotek opdateret. Ved hjælp af CPR-nummeret er der nemlig større sikkerhed for, at vores breve og indbetalingskort kommer frem til dig. Derudover gør dit CPR-nummer det nemmere for os at finde dig i vores database – og vi kan på længere sigt bruge det til eventuel overførsel via NemKonto og digital signatur.

   Selvom CPR-numrene gør det nemmere for os at holde vores adressekartotek opdateret, gør vi opmærksom på, at det stadig er dit eget ansvar, at vi har din korrekte postadresse, så vi har mulighed for at fremsende diverse meddelelser, indbetalingskort m.m..

   Husk derfor altid at opdatere dine oplysninger, hvis du skifter bopæl.

   Gå til Boligbasen

   Læs om AAB’s politik for brug af persondata

 • Hvilke afdelinger er jeg skrevet op til?
  • Under ”Boligønsker” i vores digitale selvbetjening Boligbasen kan du se, hvilke boliger du har skrevet dig op til.

   Gå til Boligbasen

 • Hvordan finder jeg mit ansøgernummer?
  • Du kan finde dit ansøgernummer på den bekræftelse, du modtog ved din opnotering, eller ved at logge ind i Boligbasen.

   Gå til Boligbasen

 • Kan jeg få henstand med min husleje?
  • Nej. Boligforeningen AAB tilbyder hverken henstand eller afdragsordning på din husleje, uanset årsagen.

   Læs mere om husleje

 • Hvad er organisationsbestyrelsen?
 • Hvordan afslutter jeg min opnotering hos AAB?
  • Hvis du ikke længere ønsker at være opnoteret på venteliste i Boligforeningen AAB, skal du ganske enkelt undlade at betale indbetalingskortet for dit årlige ajourføringsgebyr. Når vi ikke modtager din betaling til tiden, vil du automatisk miste din opnotering på ventelisten.

   Hvis du ønsker at afslutte din opnotering her og nu, skal du sende os en skriftlig anmodning om dette.

 • Hvilke af AAB’s boligafdelinger har elevatorer?
  • Herunder kan du se, hvilke af AAB’s boligafdelinger der har elevator, og hvor afdelingerne ligger.

   Afdeling nr.:

   Beliggenhed:

   1

   2000 Frederiksberg

   5

   2000 Frederiksberg

   11

   2000 Frederiksberg

   19

   2300 København S

   31

    2100 København Ø

   40

   2700 Brønshøj

   41

   2100 København Ø

   43

   2610 Rødovre

   49

   2400 København NV

   50

   2500 Valby

   52

   2860 Søborg

   53

   2605 Brøndby

   55

   2635 Ishøj (i visse opgange)

   58

   2200 København N (i visse opgange)

   59

   2300 København S

   66

   2300 København S

   69

   2100 København Ø

   70

   2500 Valby

   72

   2400 København NV

   75

   2300 København S

   78

   2400 København NV

   80

   2700 Brønshøj

   81

   2200 København N

   87

   2300 København S

   89

   2000 Frederiksberg

   92

   2300 København S

   95

   2650 Hvidovre

   96

   2750 Ballerup

   98

   2500 Valby

   100

   2300 København S

   103

   2100 København Ø

   105

   2500 Valby

   110

   2300 København S

   111

   2300 København S

   113

   2770 Kastrup

   115

   2300 København S

   117

   2300 København S

   118

   2000 Frederiksberg

   Se alle AAB’s boligafdelinger på et kort

 • Hvad er repræsentantskabet?
  • Repræsentantskabet er AAB’s øverste myndighed, og har 170 medlemmer, valgt blandt beboerne i AAB’s boligafdelinger.

   Det er repræsentantskabet, der vælger foreningens formand og næstformand og udpeger organisationsbestyrelsen, som er AAB’s politiske ledelse.

   Læs mere om AAB’s repræsentantskab

 • Hvordan fungerer beboerdemokratiet i Boligforeningen AAB?
  • I AAB er det hver enkelt boligafdeling, der står for sin egen drift. Det vil sige, at det er afdelingens beboere, der tager store og små beslutninger om alt fra udskiftning til vinduer til, om der skal være legeplads i gården, eller om der skal installeres bredbåndsnet. Vi kalder det decentral forvaltning.

   Beboernes beslutninger træffes gennem den afdelingsbestyrelse, som vælges på det årlige afdelingsmøde. AAB’s afdelingsbestyrelsesmedlemmer får løn for at varetage en række administrative opgaver.

   Som beboer i AAB kan du altså til enhver tid gøre din indflydelse gældende. Det kan ske ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen eller ved deltagelse i de årlige afdelingsmøder. Du kan også vælge at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet i din afdeling ved at stille op til valg på næste afdelingsmøde.

 • Hvilken funktion har AAB’s udvalg?
  • Udvalgene i Boligforeningen AAB beslutter ikke noget i sig selv, men fungerer som såkaldte indstillingsudvalg. Forud for alle større beslutninger i organisationen bliver forskellige løsningsmodeller diskuteret i de relevante udvalg. Udvalget peger på en løsning, som indstilles til beslutning i organisationsbestyrelsen.

   For at deltage i et udvalg skal du være medlem af AAB’s repræsentantskab. Medlemmerne af AAB’s repræsentantskab udpeges af afdelingsbestyrelserne blandt afdelingens beboere.

   Der findes fem faste udvalg og et varierende antal ad-hoc udvalg, som oprettes og nedlægges efter behov. De fem faste udvalg er:

   • Beboerdemokrati (BDU)
   • Beboere og udlejning (BU)
   • Byggeri, renovering og vedligeholdelse (BRVU)
   • Økonomi og drift i afdelingerne (ØDA)
   • Arbejdsmiljøudvalget (AMU)
 • Kan jeg få en ungdomsbolig i AAB?
  • Boligforeningen AAB har en række ungdomsboliger. De udlejes dog gennem CIU (Centralindstillingsudvalget), så hvis du er interesseret i at blive skrevet op til en ungdomsbolig i AAB, skal du søge via www.ciu.dk, hvor du også kan finde mere information om ungdomsboligerne.

   Som en undtagelse fra denne regel lejer vi dog, i samarbejde Københavns Kommune, en række tomme ældreboliger ud til studerende. Disse boliger udlejes direkte gennem AAB og fordeles efter anciennitet.

   Vi har derudover ofte boliger til umiddelbar overtagelse, som udlejes efter først-til-mølle-princippet.

 • Jeg har ændret navn. Hvordan giver jeg besked til AAB?
  • Da din opnotering hos Boligforeningen AAB er personlig, er det kun muligt at ændre dit navn, hvis du fremsender dokumentation for din navneændring. Send enten en vielses- eller en navneattest til:

   Boligforeningen AAB
   Att.: Kundecenteret
   Havneholmen 21
   1561 København V

   Alternativt kan du sende dokumentationen pr. mail til aab@aab.dk

 • Hvordan ser AAB’s organisationsstruktur ud?
  • Boligforeningen AAB er demokratisk opbygget, med beboerflertal i alle styrende organer. Boligforeningens øverste myndighed, repræsentantskabet, består af beboervalgte repræsentanter fra hver enkelt boligafdeling. Den daglige politiske ledelse varetages af AAB’s organisationsbestyrelse, som er valgt af beboerne. Hver enkelt boligafdeling udgør en selvstændig økonomisk og demokratisk enhed.

   Se Boligforeningen AAB’s organisationsstruktur

 • Hvilke funktioner har Boligforeningen AAB’s administration?
 • Kan man leje erhvervslokaler hos AAB?
  • Ja. Vi har en række erhvervslejemål i København og omegn, og du behøver ikke være skrevet op på Boligforeningen AAB’s venteliste for at leje et af dem.

   Læs mere om AAB’s erhvervslejemål

 • Hvordan får jeg adgang til AAB’s intranet?
 • Hvem kan få en bolig i AAB?
 • Kan jeg blive medlem af et udvalg i AAB?
 • Hvem er direktør i Boligforeningen AAB?
 • Hvem kan pressen kontakte i AAB?
 • Jeg har ikke fået indbetalingskortet til husleje. Hvad gør jeg?
  • Kontakt BeboerØkonomi, så sender vi et nyt indbetalingskort.

   Det er dog vigtigt, at du kontakter os, inden forfaldsdatoen er overskredet. Fra den 1. i måneden kan vi ikke fremsende nyt indbetalingskort til indbetaling af den pågældende måneds husleje.

   Hvis opkrævningen er tilmeldt betalingsservice, hæves beløbet automatisk hvert år, og du vil ikke modtage noget indbetalingskort. Det kan dog være en god ide at sikre dig, at huslejen fremgår af din betalingsservice-oversigt. Hvis din huslejebetaling ikke er tilmeldt betalingsservice, kan du tilmelde det via din bank.

   Hvis forfaldsdatoen er overskredet, kan du foretage indbetaling direkte på vores konto.

   Læs mere om husleje

 • Hvorfor skal jeg betale ajourføringsgebyr?
  • Det koster et årligt gebyr at stå på ventelisten. Gebyret dækker vores omkostninger ved at ajourføre ventelisten og skal betales, uanset om du er aktivt søgende eller blot ønsker at optjene anciennitet.

   Du modtager automatisk et indbetalingskort fra os, når du skal forny din tilmelding til ventelisten. Hvis du ikke betaler det årlige ajourføringsgebyr til tiden, mister du din plads på ventelisten og din anciennitet.

   Se vores takster

   Læs mere om venteliste og opnotering

 • Opfører AAB nye boliger?
 • Kan jeg få en ældrevenlig bolig i AAB?
 • Hvad er boligsocialt arbejde?
  • Boligsocialt arbejde er det arbejde, der bliver gjort for at forbedre det sociale miljø i et udsat alment boligområde. Indsatsområderne kan variere, men de boligsociale helhedsplaner har til formål at afhjælpe sociale problemer, der for eksempel opstår som følge af høj flyttefrekvens, mange beboere med sociale problemer, vold eller hærværk i et boligområde.

   Oftest indgår en boligsocial helhedsplan som en del af et samarbejde med omkringliggende boligforeninger og kommunen.

   Læs mere om boligsociale helhedsplaner

 • Kan jeg blive bestyrelsesmedlem?