Varme, vand og vask

Udover din husleje er der en række andre løbende udgifter, du som beboer skal sørge for at betale til tiden. I dette afsnit kan du læse om udgifterne til varme, vand og vask, og hvad du bør vide, når du læser dine regninger.

Hver måned betaler du et månedligt acontobeløb til varme og vand. Det betyder, at du betaler et fast beløb, som anslås at kunne dække dit gennemsnitlige månedlige forbrug. En gang om året bliver der lavet et regnskab for vand og et regnskab for varme. Regnskaberne indeholder dit eget forbrug, samt den del af fællesomkostningerne du skal betale.

Hvis du har betalt for meget i aconto, bliver det overskydende beløb trukket fra, før du skal betale din næste husleje. Hvis du har betalt for lidt i aconto, skal du betale det manglende beløb sammen med din husleje. Efterbetalinger på over 500 kr. deles automatisk over seks måneder.

Hvis din efterbetaling er på over 1.000 kr., vil din acontobetaling blive reguleret, så du fremover betaler lidt mere hver måned for at undgå en stor efterregning året efter.

I BeboerWeb kan du se, hvornår dit regnskabsår for vand og varme slutter. Du skal have modtaget dit regnskab senest fire måneder efter denne dato.  Du skal være opmærksom på, at der er enkelte afdelinger, som ikke har vandregnskaber. I de tilfælde er omkostningen til vand indeholdt i huslejen i stedet for.

Hvis dit vand- eller varmeforbrug ændrer sig, kan det være muligt at muligt at ændre den månedlige acontobetaling. Måske er I blevet flere i husstanden, du er blevet skilt eller dine børn er flyttet hjemmefra. I disse tilfælde, kan du skrive til beboerokonomi@aab.dk med en begrundelse for ønsket om din ændrede betaling, og hvor meget du ønsker betalingen skal ændres med. Vi vil herefter kigge på de seneste regnskaber og din begrundelse for ændringen, og hvis det ser fornuftigt ud, ændrer vi din månedlige acontobetaling.

Mere om varme
Læs mere

For at få en god varme i hele boligen, anbefaler vi, at alle radiatorer i din bolig altid er indstillet på tre. Dette giver en jævnt fordelt varme i hele boligen og minimerer risikoen for træk. Hvis du lukker for varmen i et enkelt rum eller i hele boligen, er der stor risiko for, at der kommer skimmelsvamp.

Frisk luft i boligen giver bedre indeklima, og en lav luftfugtighed gør det samtidig nemmere for dine radiatorer at varme rummene op. Derfor anbefaler vi, at du lufter ud to til tre gange om dagen for at sænke luftfugtigheden i boligen. Husk at slukke for dine radiatorer når du lufter ud.

Hvis din termostat er gået i stykker eller din radiator ikke virker, skal du kontakte det lokale afdelingskontor.

Haneandele

På dit varmeregnskab kan du se en opgørelse over haneandele. Det bruges som beregningsgrundlag til at fordele de omkostninger, der er til varmetabet fra fordelingsledningerne. Fordelingen udregnes efter antallet og arten af varmtvandshaner i boligen ud fra denne oversigt:

1 andel pr. håndvask
2 andele pr. brusebad
3 andele pr. køkkenhane
3 andele pr. karbad
3 andele pr. taphane

Gode råd til at spare på varmen

Hvis du oplever, at din varmeregning er større end forventet, kan der være en række grunde til det. Der er flere gode råd, du kan følge for at minimere dit varmeforbrug. Om aftenen kan du sørge for at trække gardinerne for. Husk at trække dem fra igen om dagen, så solen kan varme boligen op. Dine radiatorer skal have god luft omkring sig og må ikke være tildækket af møbler eller andet. Du bør heller ikke bruge dem til at tørre tøj på.

Generelt kan vi ikke anbefale, at du tørrer tøj i boligen, da den højere luftfugtighed giver dårligt indeklima og gør det sværere for dine radiatorer at varme luften op.

Der er også en række tekniske detaljer, som skal være på plads, for at minimere varmeforbruget:

  • Fungerer termostatventilerne, som de skal?
  • Har ejendommen 1-strenget varmeforsyning? Det kan give tilbageløb og registrering på måleren, selv om termostatventilen er lukket.

Er du i tvivl om dette, kan du kontakte ejendomsfunktionæren i din afdeling.

Du kan læse mere om energibesparelser på Bolius hjemmeside.

Mere om vand
Læs mere

Hvis dit toilet løbet eller din vandhane drypper, skal du kontakte det lokale afdelingskontor. Der kan hurtigt forsvinde mange liter vand, og det er dig selv, der kommer til at betale for det. Du skal derfor tage fat i afdelingskontoret, så snart du opdager vandspildet.

Spar på vandet

Hvis du synes din vandregning er høj, er det første, du bør gøre at kigge på dit forbrugsmønster: Slukker du for vandet, når du sæber dig ind? Lader du vandet løbe, mens du børster tænder?
Dernæst skal du tjekke installationerne: Er der et toilet, der løber? Eller en vandhane, der drypper? Du kan spare meget vand ved at huske at slukke for vandet, når du ikke bruger det – og sørge for tætte installationer i din bolig.

Se flere gode råd om, hvordan du sparer på vandet.

Fejl i regningen?

Hvis du mener, at der er fejl i dit varme- eller vandregnskab, kan du udfylde denne formular.

Du skal sende din klage til os senest seks uger efter, du har modtaget dit forbrugsregnskab.

Husk at vedlægge en kopi af den varmeopgørelse eller vandregning, som din klage drejer sig om.

Du kan også sende en skriftlig klage til AAB’s administration på forbrugsklage@aab.dk. Du skal oplyse dit bolignummer og skrive, hvad du er utilfreds med. Dit bolignummer kan du finde på din lejekontrakt.

Det er vigtigt, at du ikke sender din klage til din afdelingsbestyrelse eller til målerfirmaet.

Vask
Læs mere

Nogle af AAB’s afdelinger har fælles vaskeri. Hvis I har vaskeri i din afdeling, er det ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen, der opretter og ændrer de vaskekort eller -brikker, som du bruger, når du skal vaske. Det er også ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen, der udskriver specifikationer på vaskeregningerne.

Vaskeregnskabet bliver opgjort hver måned. Hvis du har spørgsmål til din vaskeregning, skal du kontakte dit lokale ejendomskontor. Det er også her du kan få hjælp, hvis din vaskebrik ikke virker.