Varme, vand og vask

Udover din husleje er der en række andre løbende udgifter, du som beboer hos Boligforeningen AAB skal sørge for at betale til tiden. I dette afsnit kan du læse om udgifterne til varme, vand og vask, hvad du skal huske i forhold til at betale rettidigt, og hvad du bør vide, når du læser dine regninger.

Dit varmeregnskab
Læs mere

Din varmeregning betales a conto hver måned. Det betyder, at du betaler et fastlagt beløb, som anslås at kunne dække dit gennemsnitlige månedlige varmeforbrug. Overstiger dit forbrug af varme dette beløb, vil du få en efterregning. Efterbetalinger på over 500 kr. deles automatisk over seks måneder. Omvendt vil du få udbetalt et eventuelt overskud, hvis du forbruger varme for mindre end a conto-beløbet.

Varmeregnskabet gøres op en gang om året. Det vil fremgå af varmeregnskabet, i hvilke måneder du afregnes.

Gode råd til at spare på varmen

Hvis du oplever, at din varmeregning er større end forventet, kan der være en række grunde til det. Der er flere gode råd, du kan følge for at minimere dit varmeforbrug.

Vores målerfirmaer anbefaler først og fremmest, at alle radiatorer i din bolig altid er indstillet på 3, da dette giver en jævnt fordelt varme i hele boligen. Husk at slukke for alle radiatorer, når der dagligt luftes ud – det anbefales at lufte ud 2-3 gange dagligt.

Sidst men ikke mindst sparer du varme ved at sørge for, at radiatorerne ikke er tildækket af møbler eller andet, og ved at undlade at tørre tøj på dem.

Der er også der en række tekniske detaljer, som skal være på plads, for at minimere varmeforbruget:

  • Fungerer termostatventilerne, som de skal?
  • Har ejendommen 1-strenget varmeforsyning? Det kan give tilbageløb og registrering på måleren, selv om termostatventilen er lukket.

Er du i tvivl om dette, kan du kontakte ejendomsfunktionæren i din afdeling.

Dit vandregnskab
Læs mere

Din betaling af vandregning foregår a conto, ligesom varmeregningen. Du betaler altså et fast månedligt beløb, som anslås at kunne dække dit gennemsnitlige månedlige vandforbrug. Når vandregnskabet en gang om året gøres op, får du enten penge tilbage eller skal betale efterregning – alt afhængig af dit forbrugs størrelse i forhold til det fastsatte a conto-beløb.

Efterbetalinger på over 500 kr. fordeles automatisk over seks måneder. Det vil fremgå af vandregnskabet, i hvilke måneder du afregnes.

Spar på vandet

Hvis du synes din vandregning er høj, er det første, du bør gøre, at kigge på dit forbrugsmønster: Slukker du for vandet, når du sæber dig ind? Lader du vandet løbe, mens du børster tænder?
Dernæst skal du tjekke installationerne: Er der et toilet, der løber? Eller en vandhane, der drypper? Du kan spare meget vand ved at huske at slukke for vandet, når du ikke bruger det – og sørge for tætte installationer i din bolig.

Se flere gode råd om, hvordan du sparer på vandet.

Fejl i regningen?

Hvis du mener, at der er fejl i dit varme- eller vandregnskab, kan du sende en skriftlig klage til AAB’s administration på forbrugsklage@aab.dk. Oplys dit bolignummer og skriv, hvad du er utilfreds med. Du kan finde dit bolignummer på din lejekontrakt.

Husk at vedlægge en kopi af den varmeopgørelse eller vandregning, det drejer sig om.

Send ikke din klage til din afdelingsbestyrelse eller til målerfirmaet.

Vask
Læs mere

Nogle af AAB’s afdelinger har fælles vaskeri. Hvis I har vaskeri i din afdeling, er det ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen, der opretter og ændrer de vaskekort eller -brikker, som du bruger, når du skal vaske. Det er også ejendomsfunktionæren eller afdelingsbestyrelsen, der udskriver specifikationer på vaskeregningerne.

Vaskeregnskabet bliver opgjort hver måned. Hvis du har spørgsmål til din vaskeregning, skal du kontakte dit lokale ejendomskontor.