Fleksibel udlejning - fortrin på ventelisten

Med fleksibel udlejning kan du som boligsøgende komme længere frem i køen, hvis du opfylder visse kriterier. Det gælder for eksempel, hvis du har fast arbejde, er uddannelsessøgende, skilsmisseramt eller er ældre og ønsker at flytte fra din nuværende bolig. Aftalerne om fleksibel udlejning varierer, og derfor kan kriterierne variere fra kommune til kommune.

En stor del af vores ledige boliger lejes ud efter fleksible udlejningskriterier. Som ansøger på ventelisten er det derfor en fordel at opnotere sig til fleksibel udlejning, hvis du lever op til kriterierne.

Boligforeningen AAB har indgået aftale om fleksibel udlejning med følgende kommuner:

Ballerup
Se kriterier

Boligforeningen AAB har sammen med Ballerup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning. Denne aftale gælder for afdelingerne 42, 45, 46, 47, 54, 96, 101, 102, 106, 107, 108 og løber til medio 2024.

Du kan tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, og derved have bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

 1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 2. Uddannelsessøgende (kriteriet gælder ikke i AAB afdeling 47 – Lundebjerggårdsvej)
 3. Seniorer som afgiver en større bolig i Ballerup Kommune (kriteriet gælder kun i AAB afdeling 47 – Lundebjerggårdsvej)

Betingelsen skal være opfyldt, når du overtager boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får en bolig tildelt efter fleksibelt kriterium.

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
For at opnå dette fortrin kræves det, at mindst ét medlem af husstanden har fast, varigt arbejde mindst 30 timer om ugen, dvs. ikke tidsbegrænsede stillinger på mindre end et år.
Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som uddannelse.
Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved en midlertidig ansættelse med løntilskud.

2. Unge uddannelsessøgende
For at opnå dette fortrin kræves det, at du er under uddannelse på overtagelsestidspunktet.
Uddannelsen skal være et SU-berettiget sammenhængende heltidsundervisningstilbud af minimum et års varighed. Dette er også gældende for kompetencegivende uddannelser, faglige uddannelser og elevstillinger.
Se om uddannelsen er SU-berettiget her.

Det skal være personen, der søger boligen, der personligt opfylder kravene til dette kriterium.

3. Seniorer med ønske om en ældrevenlig bolig
For at opnå dette fortrin kræves, at du eller en i husstanden er fyldt 60 år, og som er i arbejde eller på alderspension. Det er desuden et krav, at du ved flytningen i ny bolig samtidig afgiver en bolig i Ballerup Kommune, der er større end den nye bolig.
Målgruppen er par og enlige, der er fyldt 60 år, og som ønsker at flytte til en mere handicapvenlig bolig beliggende i stueplan eller med elevatoradgang eller seniorer,  som blot ønsker at flytte til en mindre bolig.

Boligforeningen AAB har sammen med Ballerup Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning. Denne aftale gælder kun afdeling 96 (Baltorpvej 37A-37D). For at kunne få en bolig i afdeling 96 skal et medlem af husstanden være fyldt 50 år. Ifølge aftalen kan man opnå fortrin på ventelisten ved at:

 • være bolighavende i afdeling 96
 • være bolighavende i en anden afdeling i Ballerup (afdeling 42, 45, 46, 47, 54, 101, 102, 106, 107 eller 108)
 • have en bolig i én af Boligforeningen AAB’s øvrige afdelinger
 • være opnoteret hos Boligforeningen AAB og have bopæl i Ballerup Kommune.

Kriterierne er prioriteret.

Som dokumentation for, at du er fyldt 50, skal du fremvise en kopi af dit pas eller din fødselsattest. Hvis det ikke er bolighaver, som er 50 år, skal vi have en bopælsattest på samlever.

Brøndby Kommune
Se kriterier

Boligforeningen AAB har indgået en aftale om fleksibel udlejning med Brøndby Kommune for perioden 2020 til 2023, med tillæg indgået i 2022.

Aftalen betyder, at du skal tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, for at få tildelt en bolig. Du kan få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

 1. Personer i fast arbejde
 2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb
 3. Seniorer over 65 år

Betingelsen skal være opfyldt ved overtagelse af boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får tildelt en bolig.

 1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
  For at opnå dette fortrin kræves det, at du har fast varigt arbejde mindst 30 timer om ugen.
  Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som uddannelse.

For at få tildelt en bolig efter det fleksible kriterie om arbejde eller uddannelse skal alle voksne medlemmer i husstanden over 18 år opfylde kriteriet.

 1. Under uddannelse eller i lærlingeforløb
  For at opnå dette fortrin kræves det, at du er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/ elevkontrakt.

For at få tildelt en bolig efter det fleksible kriterie om arbejde eller uddannelse skal alle voksne medlemmer i husstanden over 18 år opfylde kriteriet.

Der er obligatorisk fleksibel udlejning i afdelingen i denne kommune, fordi afdelingen er beliggende i et boligområde, der er på listen over forebyggelsesområder. Kravene gælder foreløbigt til 31. december 2023.

Frederiksberg
Se kriterier

Boligforeningen AAB har indgået en aftale om fleksibel udlejning med Frederiksberg Kommune for perioden 2020 til 2023.

Aftalen betyder, at du kan tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, og derved få bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse
kategorier:

 1. Personer i fast arbejde
 2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb.

Betingelsen skal være opfyldt, når du overtager boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får en bolig tildelt efter fleksibelt kriterium.

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
For at opnå dette fortrin kræves det, at du har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen. Tidsbegrænset ansættelse skal være på mindst tre måneder.
Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som uddannelse.

2. Under uddannelse eller i lærlingeforløb
For at opnå dette fortrin kræves det, at du er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/ elevkontrakt.

Se om uddannelsen er SU-berettiget her.

Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse.

OBS. For afdeling 1, 10 og 118 gælder, at både du og din samlever skal opfylde de fleksible kriterier. Det gælder også, selvom du i forvejen bor i en anden AAB-afdeling.

Gladsaxe
Se kriterier

Fra 15. februar 2014 skal du opfylde et af følgende tre kriterier for at komme i betragtning til en bolig i AAB's afdeling 52 i Gladsaxe:

 1.  Du skal have fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 2.  Du skal være studerende
 3.  Du skal være over 55 år og bo i Gladsaxe kommune.

Sådan opfyldes betingelserne

1. Tilknytning til arbejdsmarkedet:

For enlige gælder et krav om fast arbejde på 37 timer om ugen. For par gælder et krav om enten:

 • fast arbejde på 37 timer om ugen for én person
 • fast arbejde på min. 25. timer gennemsligt pr. person.

Ved ”par” forstås ægtefæller og hermed sidestillede personer. Ugifte samlevende skal fremlægge en bopælsattest, der dokumenterer et års samliv forud for indflytning. Ægteskab dokumenteres ved vielsesattest. Beskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst 6 måneder forud for, at du får anvist boligen. Nyuddannede ansøgere i beskæftigelse kan dog undtages denne regel.

Hvis du opfylder ovenstående fleksible regler, kan du skrive dig op til:

 • Ga - fast arbejde.

2. Studerende:

Der gives fortrinsret til boliger i afdeling 52 for boligsøgende under uddannelse. Studerende, som fraflytter forældres lejemål i Høje Gladsaxe, har fortrinsret frem for andre studerende.

Du anses som studerende, hvis du er ved at tage en uddannelse, har en elev- eller læreplads eller er lærling.

Hvis du opfylder ovenstående fleksible regler, kan du skrive dig op til:

 • Gb1 – studerende der fraflytter forældre i Høje Gladsaxe
 • Gb2 – studerende.

3. Seniorer:

Personer, der er fyldt 55 år og fraflytter en bolig i Gladsaxe Kommune for at få en mere passende bolig, gives fortrinsret til ledige boliger i afdeling 52.

Hvis du opfylder ovenstående kriterie, kan du skrive dig op til:

 • Gc – seniorer med bopæl i Gladsaxe Kommune.
Høje-Taastrup
Se kriterier

Boligforeningen AAB har indgået en aftale om fleksibel udlejning med Høje-Taastrup Kommune for perioden 2023-2026.

Aftalen betyder, at du kan tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, og derved få bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

 1. Personer i fast arbejde
 2. Personer under uddannelse eller i lærlingeforløb
 3. Seniorer med bopæl i kommunen

Betingelsen skal være opfyldt, når du overtager boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får en bolig tildelt efter fleksibelt kriterium.

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
For at opnå dette fortrin kræves det, at du eller din samlever har fast, varigt arbejde mindst 25 timer om ugen. Tidsbegrænset ansættelse skal være på mindst tre måneder.

Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men som uddannelse.

2. Under uddannelse eller i lærlingeforløb
For at opnå dette fortrin kræves det, at du eller din samlever er under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller der skal være indgået lærlinge-/ elevkontrakt.

Se om uddannelsen er SU-berettiget her.

Elevstillinger og lærlingeuddannelser gælder som uddannelse.

 1. Seniorer med bopæl i kommunen

For at opnå dette fortrin kræves det, at du mindst er 60 år gammel og bor i Høje-Taastrup Kommune. Desuden skal du være i arbejde eller på alderspension (alderspension dækker over efterløn, tidlig pension, folkepension og tjenestemandspension). Dog er det også en mulighed, at din samlever/ægtefælle er i arbejde, eller at du frigiver en anden bolig af permanent karakter i kommunen.

København
Se kriterier

Boligforeningen AAB har sammen med Københavns Kommune indgået en aftale om fleksibel udlejning. Aftalen er gældende for 2019-2023.

Du kan tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op på ventelisten, og derved have bedre muligheder for at få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

 1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 2. Uddannelsessøgende
 3. Seniorer som afgiver en anden bolig i København Kommune
 4. Skilsmisseramte.

Betingelsen skal være opfyldt, når du overtager boligen. Vi vil altid bede om relevant dokumentation, hvis du får en bolig tildelt efter fleksibelt kriterium.

Særlige betingelser for afdeling 33, 49 og 80 – se nedenfor.

1. Personer med fast tilknytning til arbejdsmarkedet

For at opnå dette fortrin kræves det, at ansøger eller ansøgers samlever/ægtefælle har fast arbejde mindst 25 timer om ugen på overtagelsestidspunktet. Elevstillinger og lærlingeuddannelser er ikke betegnet som fast arbejde, men kan være omfattet af kriteriet om uddannelse. Beskæftigelseskravet er ikke opfyldt ved en midlertidig ansættelse med løntilskud. Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt omsætning i seneste regnskabsår.

Fast stilling med offentligt tilskud, f.eks. fleksjob, sidestilles med andet arbejde. En ansøger i fleksjob vurderes efter det timetal, som kommunen supplerer op til. Dvs. hvis der arbejdes 15 timer om ugen, og kommunen supplerer lønnen op til 30 timer, så betragtes dette fleksjob som arbejde i 30 timer om ugen. Fleksjob bør dokumenteres med kopi af tre mdr. lønsedler og/eller ansættelseskontrakt samt dokumentation fra kommunen for bevilling af fleksjob.

Hvis ansøger, som er opnoteret på ventelisten, ikke selv opfylder kriteriet og ikke er gift med den person, som flytter med og opfylder kriteriet, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at de samlevende har haft fælles folkeregisteradresse i to år.

2. Unge uddannelsessøgende

For at opnå dette fortrin kræves det, at du eller din samlever/ægtefælle er under uddannelse på overtagelsestidspunktet. Uddannelsen skal være et SU-berettiget eller omfattet af en uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Hvis ansøger, som er opnoteret på ventelisten, ikke selv opfylder kriteriet og ikke er gift med den person, som flytter med og opfylder kriteriet, er det en betingelse for at opnå fortrinsretten, at de samlevende har haft fælles folkeregisteradresse i to år.

Se om uddannelsen er SU-berettiget her.

3. Seniorer med ønske om en ældrevenlig bolig

For at opnå dette fortrin kræves, at du er fyldt 62 år. Det er desuden et krav, at du ved flytningen i ny bolig samtidig afgiver en bolig i København Kommune.
Målgruppen er par og enlige, der er fyldt 62 år og som ønsker at flytte til en anden bolig. Målet med fleksibel udlejning til denne gruppe er at give kommunens ældre borgere mulighed for at blive i byen, når deres boligbehov ændrer sig – f.eks. når børnene flytter hjemmefra.

4. Skilsmisseramte

For at opnå dette fortrin kræves, at du har ansøgt indenfor det seneste år efter skilsmisse/separation/samlivsophør. Det er desuden et krav, at du før bruddet har haft bopæl i Københavns Kommune. Målgruppen er personer i Københavns Kommune, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller brudt parforhold har behov for hurtigt at få en ny bolig.
Ved brudt parforhold gælder desuden at man skal have haft fælles bopæl i mindst to år (Samme folkeregisteradresse i mindst to år).


Særligt for afdeling 3349 og 80

I disse afdelinger skal du og din husstand fremover opfylde krav vedrørende beskæftigelse, uddannelse, uddannelsesniveau, indkomstniveau og kriminalitet for at få tildelt en bolig.

Kravene skal ikke opfyldes, hvis du flytter internt i samme afdeling. Kravene om beskæftigelse/uddannelse, uddannelsesniveau og indkomstniveau skal ikke opfyldes, hvis du er fyldt 65 år.

Kravene er indført, fordi afdelingerne er beliggende i boligområder, der er i risiko for at blive optaget på listen over udsatte boligområder, også kaldet "ghetto-listen". Kravene gælder foreløbigt til juli 2024.

Krav & dokumentation

Hvis du siger ja til et boligtilbud og får tilbudt boligen, har du fem hverdage til at sende os følgende dokumentation:

 1. Husejerattest, som dokumenterer, hvem der bor i din nuværende husstand. Du skal møde personligt op hos Borgerservice for at få attesten og medbringe din lejekontrakt. En husejerattest koster i 2021 75 kr.
 2. Bopælsattest for dig og din samlever/ægtefælle, hvis han/hun flytter med, og I har boet sammen i mindst to år. Køb en bopælsattest med historik på borger.dk.
 3. Kopi af pas og sundhedskort for alle i husstanden.
 4. Oplysning om, hvilken tilknytning husstandens medlemmer har til hinanden.

Herudover skal du også inden fem dage dokumentere følgende:

 • I afdeling 33, Bispevænget, skal du dokumentere: a) beskæftigelse/uddannelse, c) indkomstniveau, d) straffeattest
 • I afdeling 49, Stærevej, skal du dokumentere: a) beskæftigelse/uddannelse, c) indkomstniveau, d) straffeattest
 • I afdeling 80, Gadelandet, skal du dokumentere: a) beskæftigelse/uddannelse, b) uddannelsesniveau, d) straffeattest.

(A) Beskæftigelse & uddannelse

Du skal dokumentere, at alle i din husstand i alderen 18-64 år har fast arbejde mindst 25 timer om ugen eller er i gang med en uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller være omfattet af en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale. Arbejdet kan også være et fast job med offentligt løntilskud f.eks. fleksjob på 25 timer.

Efterlønsmodtagere opfylder også kriterierne.

Arbejde dokumenteres med:

 • ansættelseskontrakt for mindst 25 timers arbejde og seneste tre måneders lønsedler
 • kommunens bevilling af fleksjob (kun ved fleksjob)
 • CVR-registrering samt omsætning i seneste regnskabsår for selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter.

Uddannelse dokumenteres med:

 • dateret erklæring fra uddannelsesinstitution om indskrivning (studiekort er ikke tilstrækkelig dokumentation)
 • kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt.

Hvis du ikke er begyndt på uddannelsen, f.eks. på grund af ferie, skal du dokumentere, at uddannelsen begynder senest den dato, du overtager boligen.

(B) Uddannelsesniveau

Du skal dokumentere, at alle i din husstand i aldersgruppen 30-59 år har en uddannelse over grundskoleniveau, der er taget eller godkendt i Danmark. Uddannelsen skal være færdiggjort senest 30. september i forudgående kalenderår.

Uddannelsesniveau dokumenteres ved:

 • eksamensbevis
 • dokumentation for, at uddannelsen er godkendt i Danmark, hvis uddannelsen er taget i et andet land. (Dokumentationen vil normalt være en niveauvurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den skal du selv ansøge om at få).

(C) Indkomstniveau

Du skal også dokumentere, at alle i din husstand mellem 15 og 64 år, som ikke er under uddannelse, har en bruttoindkomst (før skat) på gennemsnitligt 22.904,00 kr. pr. måned. Det gælder både for i år og sidste år.

Bruttoindkomst dokumenteres af ansatte ved:

 • årsopgørelse for sidste år, eller lønsedler fra sidste år, hvis der ikke er en årsopgørelse
 • ansættelseskontrakt og lønsedler for hele indeværende år.

Bruttoindkomst dokumenteres af selvstændige ved:

 • årsopgørelse fra virksomheden for sidste år
 • CVR-registrering.

(D) Straffeattest

Ingen af de kommende beboere over 15 år er indenfor indeværende og de forudgående to kalenderår dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Krav til dokumentation: Straffeattest fremlægges for kommende beboere, som er fyldt 15 år. Straffeattest kan indhentes på www.politi.dk.

Rødovre
Læs mere

Boligforeningen AAB har indgået en aftale om fleksibel udlejning med Rødovre Kommune der løber frem til den 30. juni 2024

Aftalen betyder, at du skal tilmelde dig fleksibel udlejning, når du skriver dig op, for at få tildelt en bolig. Du kan få tildelt en bolig, hvis du hører ind under én eller flere af disse kategorier:

 1. Børnefamilier i fast arbejde eller under uddannelse
 2. Personer i fast arbejde eller under uddannelse
 3. Seniorer over 60 år

Børnefamilier i arbejde eller under uddannelse
Boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år, hvor både den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle/partner er i arbejde 30 timer om ugen eller i gang med en SU berettiget uddannelse/elev- eller lærlingeuddannelse.

I arbejde eller under uddannelse
Boligsøgende, hvor både den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle/partner er i arbejde 30 timer om ugen eller i gang med en SU-berettiget uddannelse/elev- eller lærlingeuddannelse.

Seniorer
Boligsøgende (minimum 60 år), der bor i kommunen, og som frigiver en større bolig af permanent karakter.

Det er en forudsætning, at den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle/partner, hvis de er under 65 år, er i arbejde 30 timer om ugen eller er under uddannelse.

Læs mere om fleksibel udlejning i BL’s pjece:
Nye muligheder i de almene boligområder

Hvordan bliver jeg skrevet op til fleksibel udlejning?

For at opnå fortrin ved fleksibel udlejning, skal du opfylde de grundlæggende betingelser for at få en bolig i AAB. Det vil sige, at:

 • du er fyldt 18 år
 • du er skrevet på ventelisten i AAB
 • du er aktivt boligsøgende - altså, at du er opnoteret til specifikke boligafdelinger i AAB

Når du er logget ind i AAB's digitale selvbetjening Boligbasen, kan du under fanebladet ”Personlige oplysninger” tilmelde dig fleksibel udlejning ved at oplyse hvilke af de aktuelle kriterier, du opfylder under ”Øvrige oplysninger”.

Der er intet ekstra gebyr forbundet med at blive tilmeldt fleksibel udlejning.