Intern flytning

Udlejningsreglerne bestemmer, at beboere i en boligforening, har fortrinsret til ledige boliger i den boligafdeling, de bor i. Dernæst har beboere i andre af boligforeningens afdelinger fortrin, før en ledig bolig tilbydes til ansøgere uden bolig i foreningen. Det er en forudsætning, at man samtidig afgiver en anden bolig i foreningen, og derfor kaldes intern flytning også ”oprykning”.

Du kan søge bolig på den interne venteliste i din afdeling, når du har boet to sammenhængende år i samme bolig i AAB. Du må godt søge bolig før dette, men du opnår ikke intern fortrinsret, før de to år er gået.

 1. Boligbehov

  For at du kan flytte internt, skal vi kende dit boligbehov. Derfor skal du først og fremmest skrive dig på venteliste til de afdelinger og boligtyper, du er interesseret i.

  Det gør du via vores digitale selvbetjening, Boligbasen.

 2. Tildeling af bolig

  Efter ansøgningsfristens udløb tildeler vi boligen efter følgende prioritet:

  a) Ansøgere, der har et boliggarantibevis gældende for afdelingen

  b) Ansøgere i samme afdeling

  c) Ansøgere fra en anden afdeling i AAB

  d) Ansøgere på den almindelige venteliste

  På den såkaldte ”oprykningsventeliste” (punkt b og c) gives fortrin til skilsmisseramte. Dette fortrin gælder inden for samme kommune og i op til ét år fra ansøgning om separation, skilsmisse eller samlivsophævelse. Fortrinsretten kan ikke forlænges ud over sammenlagt et år.

  Inden for hver gruppe bliver ansøgere prioriteret efter, hvor lang tid de har været skrevet op på ventelisten (dette kaldes også at have højest ”anciennitet”).

  Visse særligt indrettede boliger tilbydes til handicappede og ældre.

 3. Ledig bolig

  Når der er en ledig bolig, som matcher dit behov, skriver vi til dig. Hvis vi har din email-adresse, modtager du besked via mail. Hvis ikke vil du få et brev fra os.

  Du vil normalt kunne få adgang til at se den ledige bolig, inden svarfristen udløber.