Ungdomsboliger

Administrationen af ventelister til alle ungdomsboliger - både AAB's egne og andre boligorganisationers - sker hos:

Det Centrale Indstillingsudvalg (CIU)
Jernbanegade 4, 4. sal
1608 København V
Telefon: 33 11 64 44
info@ciu.dk

Hvis du er interesseret i en ungdomsbolig, skal du derfor kontakte Det Centrale Indstillingsudvalg. På CIU's hjemmeside kan du:

Ældreboliger udlejes som ungdomsboliger

Som konsekvens af, at flere ældreboliger står tomme, har AAB og flere andre boligforeninger sammen med Københavns Kommune besluttet at leje tomme ældreboliger ud. Disse boliger udlejes direkte gennem AAB.

Læs mere om samarbejdet med Københavns Kommune

Lige nu udlejer vi ældreboliger som ungdomsboliger i følgende boligafdelinger:

Afdeling 78

Er du interesseret, skal du være aktivt boligsøgende - altså være skrevet op til boligerne, samt huske at tilføje fleksible kriterier i Boligbasen.

Du skal være medlem af Boligforeningen AAB.

For at kunne leje en bolig, skal du opfylde nogle fleksible kriterier:

  1. Seniorer, der er fyldt 62 år, og har Bopæl i Københavns Kommune.
  2. Studerende under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget, eller en lærlinge- eller elevkontrakt. Du skal være studerende på overtagelses tidspunktet.
  3. Personer i arbejde.
    For at kunne få tildelt en bolig efter dette kriterie, skal du kunne dokumentere fast arbejde minimum 25 timer pr. uge.
  4. Personer ramt af skilsmisse.
    For at kunne få tildelt en bolig efter dette kriterie, skal du have boet i Københavns Kommune inden skilsmissen/separationen/samlivsophøret, og inden bruddet have boet sammen med din samlever/ægtefælle i minimum to år.

Læs mere om samarbejdet med Københavns Kommune.

Familieboliger med fortrinsret til unge

Nogle af vores familieboliger bliver lejet ud med fortrinsret til unge under uddannelse. Det hedder fleksibel udlejning.

For unge under uddannelse er det særligt fleksibel udlejning i København og på Frederiksberg, der er relevant. Du skriver dig op til fleksibel udlejning i vores digitale selvbetjening, Boligbasen.

Du er velkommen til at kontakte vores kundecenter og få råd og vejledning til, hvordan du skriver dig op.