Tildeling af boliger

Reglerne for tildeling af almene boliger er mange og reguleres af både love, bekendtgørelser og kommunale aftaler.

I de fleste kommuner har Boligforeningen AAB indgået en aftale om udlejning for de boligafdelinger, som er placeret i kommunen. Det kaldes en anvisningsaftale. Som udgangspunkt har AAB ifølge loven pligt til at øremærke 25 % af vores boliger til kommunal anvisning. Tallet kan dog variere afhængigt af den aftale, vi har indgået med kommunen. Kommunens anvisningsret til AAB’s boliger skyldes blandt andet, at kommunen bidrager økonomisk, når der bygges nye almene boliger.

Afhængigt af de kommunale aftaler går en vis andel af vores ledige boliger til personer, som opfylder de såkaldte fleksible kriterier.

Når en bolig bliver ledig

Vores ledige boliger tildeles efter følgende prioritering:

  1. Kommunal anvisning (Kommunen bestemmer, hvem der skal have boligen og giver AAB besked). 25-33 % af boligerne anvises af kommunen.
  2. Boliggarantibevis (Tidligere beboere kan have købt sig retten til at vende tilbage til en bestemt afdeling), jf. udlejningsbekendtgørelsens § 6.
  3. Herefter tildeles boligerne til de forskellige ventelister. Udgangspunktet er, at hver anden ledige bolig tildeles boligsøgende på den interne venteliste (også kaldet oprykningsventelisten), jf. udlejningsbekendtgørelsens § 7, 2. pkt. Dog er der i visse kommuner indgået aftaler, der fraviger dette udgangspunkt.
  4. Intern flytning i egen AAB-afdeling. Hvis du allerede er beboer i AAB og har boet i din nuværende bolig i mere end to år, får du fortrinsret, når du aktivt søger bolig, i forhold til de medlemmer på ventelisten, der ikke bor i en AAB-bolig. Det kaldes også at være intern boligsøgende. Boligen går til den beboer i afdelingen, som har stået længst på ventelisten, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 10. Dette fortrin opnås, da disse beboere samtidig afgiver en bolig.
  5. I visse skilsmissesituationer er det muligt at opnå fortrin nederst på den interne venteliste, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 2 og § 10, stk. 1 (Fortrinsretten gælder et år og forudsætter, at den boligsøgendes barn under 18 år fortsat bor hos den anden af forældrene i en af AAB’s afdelinger i kommunen).
  6. Intern flytning til en anden AAB-afdeling. Boligen går til den beboer i en anden AAB-afdeling, som har stået længst på ventelisten, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 7, 1. pkt. Dette fortrin gælder kun beboere i AAB, der har boet mere end to år i deres nuværende bolig.
  7. Herefter lejes ledige boliger ud til ansøgere på den eksterne venteliste efter anciennitet, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Den eksterne venteliste består både af medlemmer, som er skrevet op til fleksible kriterier, og medlemmer, som ikke er skrevet op til fleksible kriterier. Afhængig af den fordelingsnøgle, som er bestemt i anvisningsaftalen, går tilbuddene med fortrin til den eksterne venteliste, eller med fortrin til et medlem der opfylder et specifikt fleksibelt kriterie. Det er også derfor, at vores medlemmer oplever, at deres plads på ventelisten varierer fra tilbud til tilbud. Det bemærkes, at boliger der går til den eksterne venteliste alligevel ikke går til den eksterne liste, hvis der dukker en ansøger op som får tilbudt boligen efter pkt. 2-6.

I tillæg til denne liste er der en række regler, som giver adgang til en bolig i AAB ad andre veje end ventelistesystemet, f.eks. sanering, bytte jf. almenlejelovens § 69 og overdragelse, jf. almenlejeloven § 70-75.

I tillæg til denne liste kan boliger i særlige tilfælde byttes eller overdrages efter reglerne i almenlejeloven.

Hvor står jeg på ventelisten?
Læs mere

Du kan se din placering på ventelisten ved at logge ind på Boligbasen.

Generelt må du regne med, at der er ventetid på at få en bolig i de fleste af AAB’s afdelinger. Vi har omkring 3.000 flytninger årligt og mange flere aktivt boligsøgende. I nogle afdelinger kan det tage flere år, før der bliver en bolig ledig. Vi forstår godt, at du har behov for at få at vide, hvornår du kan få en bolig. Selvom vi gerne vil, har vi dog ikke mulighed for at angive ventetiden mere præcist.

I Boligbasen kan du under hvert af dine boligønsker se hvilken placering, du har på listen. Du skal dog være opmærksom på, at den placering, du ser, er vejledende. Din placering på ventelisten kan ændre sig i både opadgående og nedadgående retning, fordi der kan være forskel på, hvor mange der er skrevet op til de forskellige boligtyper og boligafdelinger - ligesom der kan være forskel på, hvor mange der opfylder fleksible kriterier.

Når du får tilbudt en bolig
Læs mere

Når AAB har en ledig bolig, sender administrationen tilbud ud til et antal interesserede ansøgere samtidigt. Vi baserer antallet på vores erfaring af, hvor stor interessen for ejendommen og boligtypen er.

Hvis vi har din e-postadresse, sender vi boligtilbud pr. mail. Ellers får du det med post. Du kan altid se og besvare boligtilbud ved at logge ind på Boligbasen. Her kan du svare ja eller nej. Når du får boligtilbud, kan du se dem på forsiden af Boligbasen, når du logger på.

Det er vigtigt, at du altid svarer på de boligtilbud, du modtager fra os. Hører vi ikke fra dig, bliver din opnotering til boliger i den pågældende afdeling slettet. Herefter skal du selv aktivere din opnotering i afdelingen via Boligbasen.

Fremvisning af boligtilbud
Læs mere

Når du får tilbudt en bolig, har du mulighed for at se den, inden du beslutter dig. Du finder information om tidspunkt for en fremvisning af boligen i det tilbud, vi sender dig.

Den beboer, som skal flytte fra boligen har pligt til at fremvise boligen for interesserede ansøgere. På trods af dette oplever vi desværre af og til, at beboeren ikke er hjemme ved fremvisningen. AAB har ikke tilladelse til at gå ind i boligen, så længe fraflytter bor der, så hvis dette sker, har vi desværre ikke mulighed for at hjælpe yderligere.

Hvis du kommer ud for, at du ikke har mulighed for at se en tilbudt bolig, råder vi dig til at notere på det svar, du giver på tilbuddet, at det ikke var muligt at se boligen, fordi beboeren ikke var hjemme. Hvis du efterfølgende får tildelt boligen, vil du få mulighed for at se boligen, inden du hæfter for den første måneds husleje. Den ansøger, som får boligen tildelt, får således altid mulighed for at se boligen, inden den endelige kontrakt bliver lavet.

Når du svarer ja tak til en bolig, er dit svar juridisk og økonomisk bindende. Hvis du fortryder, må du forvente at skulle betale husleje, indtil vi kan leje boligen ud til en anden interesseret.

Når du får tildelt en bolig
Læs mere

Når vi endeligt kan tildele boligen, giver vi kun besked til den ansøger, der får boligen tildelt. Det sker normalt 14 dage efter, at svarfristen er udløbet.