Hvordan tildeles ledige boliger?

Når en bolig bliver ledig, beregner vores system, hvis tur det er til at få tilbudt boligen. Beregningen sker ud fra en fordelingsnøgle fastlagt efter lovgivning og aftaler indgået med kommunerne.

Ifølge lovgivningen skal vi prioritere kommunalt anviste, boligsøgende med boliggarantibevis, internt boligsøgende og boligsøgende i visse skilsmissesituationer. Særligt den kommunale anvisning er vigtig, da den går forud for alle andre typer tildeling. Som udgangspunkt anvises 25 % af foreningens boliger af kommunen, men denne procentsats varierer fra kommune til kommune.

Derudover giver vi fortrinsret til boligsøgende, der opfylder de såkaldte fleksible kriterier. Disse kriterier varierer også fra kommune til kommune.

Vi tildeler efter følgende prioritering:

  1. Kommunal anvisning
  2. Boligsøgende med boliggarantibevis
  3. Intern flytning i afdelingen
  4. Boligsøgende i visse skilsmissesituationer
  5. Intern flytning i AAB
  6. Boligsøgende, der opfylder fleksible kriterier
  7. Almindelig venteliste