Din afdelingsbestyrelse

Boligforeningen AAB’s grundtanke er, at beboerne selv træffer de beslutninger, der angår forholdene i afdelingen. Derfor har hver afdeling sin egen bestyrelse med ansvar for økonomi, vedligeholdelse og daglig drift.

Afdelingsbestyrelsen vælges på det årlige afdelingsmøde og består af en formand, en kasserer og et antal bestyrelsesmedlemmer. Du kan selv blive medlem af bestyrelsen ved at stille op og blive valgt på afdelingsmødet.

Du kan også få din stemme hørt, selvom du ikke sidder i bestyrelsen. Det er blandt andet det, afdelingsmødet er til for. Og du har altid ret til at komme med forslag, som du synes din bestyrelse bør drøfte på deres møder.

Hvornår skal jeg tale med afdelingsbestyrelsen?

Afdelingsbestyrelsen kan hjælpe dig med spørgsmål, der vedrører din afdeling. De fleste afdelinger har også en eller flere ejendomsfunktionærer tilknyttet, som til daglig sørger for vedligeholdelse og drift i afdelingen.

Har du praktiske spørgsmål omkring fællesarealer eller -faciliteter – for eksempel afdelingens vaskeri eller cykelkælder – er det ejendomsfunktionærerne eller afdelingsbestyrelsen, du skal kontakte. Det er også din afdelingsbestyrelse, du skal henvende dig til i sager omkring afdelingens husorden eller vedligeholdelsesreglement.

Som nævnt, kan du også gå til bestyrelsen med spørgsmål, du synes I skal tage op til diskussion. Det kan være ændringer i reglementet eller tiltag på fællesarealerne. Bestyrelsen har overblikket over afdelingens budget og planer og kan vurdere, om dit forslag kan realiseres.

Du kan også stille forslag direkte på afdelingsmødet, hvis du gerne vil have et forslag til afstemning i afdelingen.

Find kontaktoplysninger for din afdeling

Afdelinger under Ejendomsservice & fraflytning

Der er afdelinger i AAB, hvor bestyrelsen ikke tager sig af de daglige opgaver, men har overladt drift og personaleledelse til Ejendomsservice & fraflytning i AAB's administration.

I AAB kalder vi disse for ’parlamentariske afdelinger’. Her er afdelingsbestyrelsens opgaver at sikre, at afdelingsmødets beslutninger føres ud i livet, at varetage afdelingens interesser samt at påse, at der er god orden i afdelingen. Endelig er afdelingsbestyrelsen i det daglige bindeled mellem administrationen og afdelingens beboere.

Hvornår skal jeg hellere tale med AAB’s administration?

Det er ikke alt, som din afdelingsbestyrelse kan hjælpe dig med direkte. Nogle sager er generelle for alle AAB’s beboere og i de tilfælde er det administrationen, der kan hjælpe dig. Det gælder for eksempel spørgsmål vedrørende udlejning, din husleje og flytteafregninger.

Under vores kontaktoplysninger kan du se, hvilken afdeling i administrationen, der kan besvare dit spørgsmål. Her kan du også finde administrationens åbningstider.