Organisationsbestyrelse

Organisationsbestyrelsen består af ni medlemmer inklusiv formanden og næstformanden. Bestyrelsens arbejdsopgaver er beskrevet i AAB’s vedtægt. I korte træk står organisationsbestyrelsen for den daglige politiske ledelse af foreningen og vælges af repræsentantskabet.

Det er Boligforeningen AAB's organisationsbestyrelse, der i henhold til foreningens vedtægter udpeger foreningens tegningsberettigede og ansætter direktionen.

Læs om organisationens tegningsret.

Du er velkommen til at kontakte direktionssekretariatet på direktionssekretariatet@aab.dk for at få en kopi af det underskrevne tegningsretsdokument.

Mødeplan for 2024

OB-møde

Referater
Læs mere

Bilag til de enkelte dagsordenspunkter er ikke tilgængelige i referaterne. Medlemmer af AAB's afdelingsbestyrelser og repræsentantskab kan rekvirere bilagene hos Direktionssekretariatet på mail direktionssekretariatet@aab.dk.

Organisationsbestyrelsens medlemmer

Charles Thomassen

Formand
cth@aab.dk
Boligafdeling 60, København V

Hanne Dahlerup

Næstformand
hda.aab86@aab.dk
Boligafdeling 86, København N

Kasper Cederholm

kce.aab111@aab.dk
Boligafdeling 111, København S

Christina Søby Jensen

cje.aab55@aab.dk
Boligafdeling 55, Ishøj

Kenneth Damm

kda.aab13@aab.dk
Boligafdeling 13, Valby

Bjarne Lindqvist

bli.aab5@aab.dk
Boligafdeling 5, Frederiksberg

Glenn Enna

gen.aab107@aab.dk
Boligafdeling 107, Skovlunde

Lean Bernhoff

lbe.aab15@aab.dk
Boligafdeling 15, København S

Jens Nybo Stilling Sørensen

jns.aab106@aab.dk
Boligafdeling 106, Skovlunde