Direktion

Boligforeningen AAB’s organisationsbestyrelse ansætter direktionen, som står for ledelsen af boligforeningens administration. Administrationen har til huse i København.

Direktionen varetager det overordnede ledelsesansvar og det strategiske ansvar for AAB i forhold til det politiske niveau og i forhold til myndigheder, samarbejdspartnere samt elektroniske og skrevne medier.

Administrerende direktør

Peter Basland

Telefon: 33 76 04 98

E-mail: peb@aab.dk