Direktion

Boligforeningen AAB’s organisationsbestyrelse ansætter direktionen, som står for ledelsen af boligforeningens administration. Administrationen har til huse i København.

Direktionen varetager det overordnede ledelsesansvar og det strategiske ansvar for AAB i forhold til det politiske niveau og i forhold til myndigheder, samarbejdspartnere samt elektroniske og skrevne medier.

Konstitueret administrerende direktør

Pia Skov

Telefon: 33 76 01 42
E-mail: psk@aab.dk