Repræsentantskab

Repræsentantskabet er AAB’s øverste myndighed og har ca. 170 medlemmer, valgt blandt beboerne i AAB's boligafdelinger.

Det er repræsentantskabet, der vælger boligforeningens formand og næstformand og udpeger organisationsbestyrelsen, der er AAB's politiske ledelse.

Repræsentantskabet mødes to gange årligt, hvor foreningens kurs fastlægges.

Forretningsorden for repræsentantskabet

Mødeplan for 2024