Repræsentantskab

Repræsentantskabet er AAB’s øverste myndighed og har ca. 170 medlemmer, valgt blandt beboerne i AAB's boligafdelinger.

Det er repræsentantskabet, der vælger boligforeningens formand og næstformand og udpeger organisationsbestyrelsen, der er AAB's politiske ledelse.

Repræsentantskabet mødes to gange årligt, hvor foreningens kurs fastlægges.

Forretningsorden for repræsentantskabet