Opsigelse af din bolig

  • Når du flytter, skal du opsige din bolig skriftligt til os – også hvis du skal flytte til en anden bolig i Boligforeningen AAB. Vær opmærksom på, at AAB udelukkende har boliger i Storkøbenhavn. For at sikre dig den bedst mulige fraflytning anbefaler vi, at du opsiger din bolig via NemID eller bruger opsigelsesblanketten, så AAB får de nødvendige oplysninger.

Tre måneders opsigelse

Når du opsiger din bolig, har du tre måneders opsigelse til den 1. eller 15. i en måned. Hvis din opsigelse for eksempel skal gælde fra den 1. april, skal du opsige din bolig senest den 1. januar.

Hvis du i dette eksempel overskrider fristen og først indgiver opsigelsen den 2. januar, gælder opsigelsen først fra den 15. april.

Opsigelsesvarslet er gældende fra den dato, opsigelsen modtages hos os. Vil du være helt sikker på, at vi modtager din opsigelse rettidigt, kan du sende den på mail til udlejning@aab.dk.

Opsigelsen skal altid have en gyldig underskrift, uanset hvordan du vælger at aflevere den.

Fremvisning af din bolig

Du skal selv stå for at fremvise din bolig til de næste ansøgere på ventelisten.

Udover at fremvisningen er lovpligtig, er ansøgerne spændte på at se den bolig, de har fået tilbudt. Det er en vigtig forudsætning for, at de kan sige ja eller nej til boligtilbuddet. Det er derfor vigtigt, at du fremviser din boligen i forbindelse med din opsigelse.

Samtidig med at AAB sender dig en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse, vil du blive oplyst om et tidspunkt for fremvisning. Fremvisningstidspunktet vil typisk ligge 2-4 uger efter, at vi har modtaget din opsigelse.

Hvornår skal jeg være ude af boligen?

Du råder over din opsagte bolig frem til den 14. i måneden eller månedens sidste dag op til din fraflytning, afhængigt af din opsigelsesdato. Det skyldes, at AAB skal bruge 14 dage til vurdering og klargørelse af boligen.

Hvis du for eksempel har opsagt din bolig inden den 1. januar, så opsigelsen træder i kraft den 1. april, er din sidste dag i boligen den 14. marts. Det gælder, uanset hvor mange dage den pågældende måned har.

Denne frist for fraflytning gælder ikke i afdelinger, der benytter B-ordningen for vedligeholdelse. Langt størstedelen af AAB's boligafdelinger benytter dog A-ordningen, så den ovennævnte regel for fraflytning vil i langt de fleste tilfælde være den gældende.

Efter din fraflytning vil boligen blive vurderet og istandsat af AAB, så en ny lejer kan flytte ind. I eksemplet vil den nye lejer flytte ind den 1. april.

Du skal være opmærksom på at betale husleje for din opsagte bolig helt frem til den dag, hvor din opsigelse træder i kraft. I eksemplet ovenfor vil dette være den 1. april.

Opsigelse ved dødsfald

Er du pårørende eller værge til en lejer, der er afgået ved døden, opfordrer vi til, at boligen bliver opsagt hurtigst muligt.

Du opsiger boligen ved at sende en mail til sikkermail@aab.dk med følgende oplysninger:

  • Navn, cpr-nummer og adresse på afdøde samt din relation til afdøde
  • Kontaktoplysninger til pårørende, vi kan kontakte med navn, telefonnummer og e-mail, samt skifteretsattest (hvis der er en - ellers kan den fremsendes efterfølgende).

Vi gør opmærksom på, at vi opsiger boligen overfor skifteretten, og derfra afventer vi kopi af skifteretsattesten.

Når vi modtager skifteretsattesten, tager vi kontakt til den udnævnte bobestyrer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Udlejningen på mail udlejning@aab.dk.

Har du husket det hele?

Der er mange ting at holde rede på, når du opsiger din bolig. Find hjælp til at få overblikket nedenfor:

Byt bolig

Fremleje