DV-planer

Alle afdelinger i AAB har en langsigtet drift- og vedligeholdelsesplan - i daglig tale en DV-plan. Den indeholder en oversigt over de kommende 10 års vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder i afdelingen. DV-planen bliver udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i samarbejde med driftskoordinatorer fra Boligforeningen AAB's administration, men vedtages af afdelingens beboere på afdelingsmødet.

Du har indflydelse på DV-planen

DV-planen bliver præsenteret på det årlige afdelingsmøde, så alle beboere får lejlighed til at stille spørgsmål. På den måde er beboerne selv med til at beslutte, hvilken standard, der skal gælde for afdelingens vedligeholdelse.

Skal - skal ikke?

Det er et ofte diskuteret spørgsmål på afdelingsmøderne rundt om i boligafdelingerne, når der skal tages stilling til budgettet for næste år. Udskydes vedligeholdelsesarbejder, som for eksempel maling af trappeopgange eller beskæring af buske og træer, behøver huslejen ikke stige nu og her. Man skal dog være opmærksom på, at der så kan komme en stor huslejestigning, når arbejdet ikke længere kan udsættes. Af samme grund anbefales det at spare løbende op til vedligeholdelse.

Spar op - det betaler sig

Ved løbende at spare op til vedligeholdelse og udskiftning af bygningsdele undgår man pludselige og store huslejestigninger. En løbende opsparing til drift og vedligeholdelse belaster kun huslejen beskedent.

Løbende opsparing til drift og vedligeholdelse betyder desuden, at alle kommer til at betale ligeligt for det slid og ælde, der naturligt er på tingene. Opspares der ikke, er det kun dem, der er så uheldige at bo i ejendommen, når de store udskiftninger foretages, der kommer til at betale.