Forsikringsforhold

AAB's øverste myndighed - Repræsentantskabet - har vedtaget, at alle spørgsmål omkring boligforeningens forsikringsdækning varetages af forsikringsmæglerfirmaet Willis.

I alle vores boligafdelinger er der tegnet bygningsforsikringer. Det betyder, at f.eks. brand-, storm-, vandskader og indbrud, er dækket af denne forsikring men kun i forhold til ejendommen. Derudover er der i en del afdelinger tegnet glas- og kummeforsikring og forsikring for løsøre i fælles- og bestyrelseslokaler.

Har du behov for at vide, hvilke forsikringer der er tegnet i din afdeling, skal du henvende dig til din afdelingsbestyrelse.

Indboforsikringen - beboerens eget ansvar

AAB har tegnet en bygningsforsikring, som dækker skader på selve ejendommen. Det er dit ansvar som beboer at tegne en indboforsikring, der dækker din egen bolig og dit indbo. Det er denne forsikring, du skal benytte dig af ved brand-, storm-, eller vandskaber og indbrud, og det er denne forsikringspolice, der afgør om skaden er dækningsberettiget.

Mere information fra AAB's forsikringsmægler: