Husleje

En vigtig forudsætning for, at du kan bo i en af Boligforeningen AAB’s boliger, er at du betaler din husleje til tiden. Din husleje skal betales senest den første hverdag i hver måned.

Du kan betale din husleje via Betalingsservice eller via det indbetalingskort, som vi sender med post eller mail til alle beboere, som ikke er tilmeldt Betalingsservice.

Har du ikke mulighed for at betale din husleje, skal du kontakte din bank eller kommune for at høre, om de vil hjælpe med et lån eller en engangsydelse. Vi har desværre ikke mulighed for at give henstand på betaling af huslejen eller dele den over flere gange.

Mangler du informationer til at betale din husleje?

Hvis du ikke har modtaget et indbetalingskort eller hvis din Betalingsservice er blevet afvist, kan du kontakte os via denne formular . Du vil herefter modtage en mail med de oplysninger, du skal bruge for at betale din husleje. Mailen sendes til den mailadresse du har registreret i BeboerWeb, Du skal derfor være sikker på, at du har registreret en korrekt mailadresse og givet samtykke til elektronisk kommunikation.

Når du skriver dit bolignummer, må du meget gerne skrive det på følgende måde: 1-xx-xx-xx. På den måde, kan vi nemt finde din sag og kan svare dig hurtigere. Du finder dit bolignummer på din kontrakt eller på øvrige breve, som du har modtaget fra os.

Hvis du skriver en anden mail end den du har registreret i BeboerWeb, sender vi betalingsoplysningerne til den mailadresse, som du har oplyst i BeboerWeb.

Vi må kun besvare henvendelser fra den person, som er registreret på lejekontrakten. Du kan derfor ikke bede om betalingsinformationer på eksempelvis dit barn, samlever, ægtefælle eller forælder. Den eneste undtagelse er, hvis der i forvejen ligger en underskrevet fuldmagt, som giver dig ret til at få oplyst informationerne.

Husk at betale til tiden

Det er vigtigt, at du betaler din husleje til tiden. Din husleje skal altid betales den første hverdag i måneden, også selvom du måske ikke har modtaget et indbetalingskort. Betaler du for sent, sender vi dig to rykkerbreve. Hvert brev koster dig et gebyr. Du kan se vores aktuelle gebyrer her.

Hvis du ikke betaler på trods at de to rykkerbreve, sender vi din sag til vores advokat med henblik på, at sagen kommer i fogedretten og dit lejemål ophæves. Det koster et gebyr, og du risikerer at blive sat ud af din bolig.

Når sagen er oversendt til advokaten, skal du betale restancen samt omkostninger til advokaten, før vi kan trække sagen tilbage fra retten. Det er vores advokat, der står for al kommunikationen, når først sagen er kommet dertil. Du kan kontakte dem på telefon 70201810. Husk at have dit sagsnummer parat, når du ringer til dem.

Tilmelding til Betalingsservice

Du kan sikre, at du betaler den korrekte husleje til tiden ved at tilmelde din husleje til Betalingsservice. Der skal være penge på kontoen, når betalingen skal trækkes, ellers vil din bank afvise betalingen. Tilmeld din husleje til Betalingsservice her.

Vær opmærksom på, at hvis du flytter internt i AAB - altså fra én bolig i AAB til en anden - skal du selv sørge for at tilmelde din husleje til Betalingsservice for din nye bolig. Når betalingen er tilmeldt til Betalingsservice, kan du ikke modtage indbetalingskort med posten eller via mail.

Hvis du er tilmeldt til betalingsservice, men oplever at din bank ikke har trukket din husleje via Betalingsservice, skal du kontakte banken for at høre, hvorfor den ikke er betalt.

Girokort, betaling, kontonummer, regning, faktura, hvordan betaler jeg min husleje, betalingsoplysninger, PBS, restance, manglende betaling, betaling af husleje, jeg kan ikke betale min husleje

Registrering af betaling i BeboerWeb
Læs mere

BeboerWeb har du blandt andet mulighed for at følge med i dine indbetalinger af husleje.

Når du betaler din husleje via Betalingsservice, vil du opleve, at der i perioden fra den 1. til omkring den 11. i måneden vil stå, at du er i restance med din huslejebetaling, selvom din betaling er trukket fra din bankkonto. Så længe der var dækning på din bankkonto på betalingstidspunktet, og du kan se, at huslejen er trukket, kan du gå ud fra, at du har betalt husleje til tiden. Det er derfor ikke nødvendigt at kontakte AAB og spørge ind til restancen.

I de enkelte tilfælde, hvor der ikke har været dækning på din bankkonto, vil banken oftest tilbageføre betalingen, og du kan se, at fremgår to gange på din kontooversigt. Én gang som trukket og én gang som tilbageført. Er det tilfældet, er det vigtigt, at du hurtigst muligt betaler den manglende husleje.

Hvis du har indbetalt din husleje på anden vis, vil der oftest gå to til tre hverdage fra du har betalt, til du kan se det i BeboerWeb.

BeboerWeb kan meget mere end at vise din husleje. Det kan du læse om her.

Opsigelse af fælles tv-pakker
Læs mere

Danskernes tv-vaner ændrer sig meget i disse år, og i langt de fleste afdelinger er det derfor blevet muligt at framelde sig afdelingens fælles tv-pakke. I nogle afdelinger vil der stadig være en udgift til drift og vedligehold af kommunikationsudstyret, som du skal bidrage til, selvom du framelder dig tv-pakken.

Enkelte afdelinger har indgået en kontrakt, før de nye regler trådte i kraft, hvor bindingsperioden endnu ikke er udløbet. Der kan derfor være krav om, at du er tilmeldt en tv-pakke, indtil bindingsperioden udløber.

Hvis du ønsker at framelde din tv-pakke, skal du udfylde denne blanket. Hvis du bor i en parlamentarisk afdeling, skal du sende den til ejendomsservice@aab.dk. Hvis du bor i en administrativ afdeling, skal du aflevere den til din bestyrelse.

Hvis den tidligere beboer har opsagt tv-pakken, kan det være, at leverandøren kræver et gebyr for at du kan blive tilmeldt. Det er dig selv, der skal betale tilslutningsgebyret.

Økonomisk rådgivning i Københavns Kommune
Læs mere

Hvis du bor i Københavns Kommune, tilbyder kommunen gratis gældsvejledning til de borgere, der har brug for hjælp til at overskue økonomien. Du kan få hjælp til at sikre, at du modtager de ydelser, du har ret til, budgetlægning, oversigt over gældsposter og meget mere.

Læs mere og book et møde til gældsvejledning her

Hvis du har fået en bolig gennem Københavns Kommune, kan du få hjælp til at skabe overblik over din økonomi. I pjecen nedenfor kan du læse om dine muligheder:

Læs pjecen "Få overblik over din økonomi" (pdf)

Boligstøtte
Læs mere

Alle der bor i en lejet bolig har mulighed for at søge om boligstøtte. Hvis din indkomst er for høj, kan du dog ikke få boligstøtte. Der er flere andre faktorer, der bestemmer hvor meget du kan få i boligstøtte. Det afhænger blandt andet af, hvor mange der bor i boligen, hvor meget du betaler i husleje, og hvor stor din bolig er.

Boligstøtte er et skattefrit beløb, som du kan modtage som tilskud til din husleje. Det er et krav, at der er køkken i boligen, og du bor i den fast.

Udbetaling Danmark udbetaler din boligstøtte direkte til AAB. Det betyder, at vi opkræver det mindre i husleje, som du får i boligstøtte.

Din boligstøtte kan ændre sig fra måned til måned, hvis du har en variabel indkomst.

Hvis du oplever, at din boligstøtte ikke er trukket fra din husleje, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Du kan læse mere om boligstøtte her: Borger.dk.

Tilbagekøbsklausul
Læs mere

Siden 1. halvår af 2014 er nogle beboere i AAB blevet opkrævet en post på deres huslejeopkrævning, der hedder ”Tilbagekøbsklausul”.

Tilbagekøbsklausulen dækker over boligafdelingens indfrielse af hjemfaldspligten til Københavns Kommune. Denne udgift har tidligere været indeholdt i boligafgiften. Det betyder, at boligafgiften faldt med et beløb svarende til tilbagekøbsklausulen, da den blev udspecificeret fra boligafgiften.

Modtag indbetalingskortet via mail
Læs mere

Hvis du ønsker at modtage dit månedlige indbetalingskort på din mail i stedet for med posten, kan du udfylde denne formular.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan betale via Betalingsservice, hvis du modtager indbetalingskortet via mail.

Vi sender indbetalingskort til mail omkring den 20. i hver måned.