Husleje

En vigtig forudsætning for, at du kan være beboer i en af AAB’s boliger, er at du betaler din husleje hver måned. Din husleje skal betales senest den første hverdag i hver måned.

Har du ikke mulighed for at betale din husleje, skal du kontakte din bank eller kommune for at høre, om de vil hjælpe med et lån eller en engangsydelse. Vi har desværre ikke mulighed for at give henstand på huslejen eller dele den over flere gange.

Du indbetaler din husleje ved hjælp af det indbetalingskort, vi sender til din postadresse. Hvis du ikke har fået tilsendt et indbetalingskort, skal du kontakte AAB’s administration v/ Beboerøkonomi – så sender vi dig et nyt. Det er vigtigt, at du gør dette, inden betalingsfristen er overskredet.

Siden 1. halvår af 2014 er nogle lejere i AAB blevet opkrævet en post på deres huslejeopkrævning der hedder ”Tilbagekøbsklausul”.
Tilbagekøbsklausulen dækker over boligafdelingens indfrielse af hjemfaldspligten til Københavns Kommune. Denne udgift har tidligere været indeholdt i boligafgiften. Det betyder, at boligafgiften faldt med et beløb svarende til tilbagekøbsklausulen, da den blev udspecificeret fra boligafgiften.

Husk at betale til tiden

Det er vigtigt, at vi får din husleje til tiden. Din husleje skal altid betales den 1. hverdag i måneden.

Hvis du betaler for sent, sender vi to rykkerbreve. Hvis du stadig ikke betaler, er vi nødsaget til at sende sagen til behandling hos vores advokat. Det koster også et gebyr, og du risikerer at blive sat ud af boligen.

Se vores aktuelle takster

Hvis vi i yderste konsekvens har måttet sende din manglende betaling videre til vores advokat, er det med henblik på, at sagen kommer i fogedretten og dit lejemål ophæves. Hvis din sag når dertil, foregår al kommunikation direkte med advokaten. Vores advokat kan kontaktes på 7020 1810 eller via advokatens hjemmeside. Husk at have dit sagsnummer parat, når du ringer til dem.

Skulle dit indbetalingskort ikke være nået frem inden betalingsfristen, skal du stadig betale din husleje til tiden. Du kan i så fald indbetale på vores bankkonto, hvis du har netbank. Husk at oplyse dit bolignummer ved indbetalingen. Du finder dit bolignummer på din lejekontrakt.

Tilmelding til Betalingsservice

Du kan også tilmelde din huslejeindbetaling til Betalingsservice. Hvis du gør det, vil betalingen ske automatisk indtil den dag, du vælger at stoppe den, og du vil ikke længere modtage indbetalingskort med posten.

Vær opmærksom på, at hvis du flytter internt i AAB - altså fra én bolig i AAB til en anden - skal du selv sørge for at tilmelde din huslejebetaling til Betalingsservice påny for din nye bolig.

Tilmeld din husleje til Betalingsservice her.

Økonomisk rådgivning i Københavns Kommune

Hvis du bor i Københavns Kommune, tilbyder kommunen gratis gældsvejledning til de borgere, der har brug for hjælp til at overskue økonomien. Du kan få hjælp til at sikre, at du modtager de ydelser du har ret til, budgetlægning, oversigt over gældsposter og meget mere.

Læs mere og book et møde til gældsvejledning her

Hvis du har fået en bolig gennem Københavns Kommune, kan du få hjælp til at skabe overblik over din økonomi. I pjecen nedenfor kan du læse om dine muligheder:

Læs pjecen "Få overblik over din økonomi" pdf

C. V. Bramsnæs Legat
Læs mere

C.V. Bramsnæs Legat kan søges af beboere i Boligforeningen AAB.

Legatet skal anvendes som tilskud til betaling af husleje for beboere i AAB, som på grund af alder, forsørgers død, langvarig sygdom eller lignende har vanskeligt ved at betale huslejen. Ved uddelingen af legatet er der særligt fokus på socialt og økonomisk dårligt stillede beboere.

Legatet er skattepligtigt og vil blive indberettet til SKAT af AAB.

Du kan søge om et beløb fra C. V. Bramsnæs’ Legat her

Bemærk at modtagelse af legatet kan have betydning for udbetaling af offentlige ydelser. Derfor vil ansøgernes evt. offentlige ydelser indgå i vurderingen af ansøgningerne.

Ved spørgsmål til legatet, kan man henvende sig til Økonomi v/ Beboerøkonomi på e-mail: beboerokonomi@aab.dk eller på telefon 3376 0442.