Fraflytning

Når du har opsagt din bolig og skal flytte, medfører det en række aktiviteter, som alle afhænger af datoen for din opsigelse:

  • Boligen genudlejes til en ny lejer fra den fraflytningsdato, som fastsættes efter din opsigelse
  • Der skal foretages et fraflytningssyn
  • Boligen skal istandsættes
  • Du modtager et overslag over udgifter til istandsættelse
  • Du modtager en flytteafregning

Herunder kan du punkt for punkt se, hvad de forskellige aktiviteter ved din fraflytning indebærer.

Boligen genudlejes
Læs mere

Når din bolig skal genudlejes, sender AAB et tilbud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste.

Inden de beslutter, om de vil overtage din bolig, skal de have mulighed for at se den. Derfor vil du få oplyst et tidspunkt, hvor de næste ansøgere på ventelisten vil komme for at se din bolig. Du skal selv sørge for at vise din bolig frem – det er lovpligtigt.

Fraflytningssyn
Læs mere

Cirka en måned før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af AAB's vurderingsinspektører.

Hvis du selv ønsker at sætte boligen i stand, skal det ske inden dette synet og altid i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelsesreglement. Efter flyttesynet har du afleveret nøgler og kan ikke længere selv istandsætte boligen.

Ved synet gennemgår inspektørerne din bolig og laver en fraflytningsrapport. Rapporten gennemgår, hvilke håndværksmæssige arbejder der skal laves, før boligen igen er i en stand, som svarer til den, der er vedtaget i din afdelings vedligeholdelsesreglement.

Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af din fraflytning, både for dig og din boligafdeling. Det er vigtigt, at du ved fraflytningssynet medbringer en kopi af din indflytningsrapport og en eventuel mangelliste, som er bekræftet af din afdeling. Du vil altid blive bedt om at kvittere for modtagelsen af rapporten, så vi ved, om du har været til stede under synet.

Hvis der er punkter i forbindelse med synet, som du ikke er enig i, kan du sende en indsigelse over din vurderingsrapport, prisoverslag, eller flytteafregning til flytteafregning@aab.dk
Når du sender din indsigelse, må du gerne skrive om din indsigelse handler om vurderingsrapporten, prisoverslaget eller flytteafregningen.
Inden du sender mailen, kan du med fordel læse yderligere på siden, her om reglerne for syn og flytteafregning. Vi behandler din indsigelse så hurtigt vi kan. Du kan forvente et svar i løbet af otte uger.

Istandsættelse af boligen
Læs mere

Hvordan din bolig skal istandsættes ved fraflytning, afhænger af, hvilken type vedligeholdelsesordning (A eller B) din boligafdeling har valgt. Stort set alle AAB's boligafdelinger benytter sig af vedligeholdelsesordning A, som betyder, at AAB står for at sætte boligen i stand til næste beboer, når fraflytningssynet er gennemført, og du har afleveret dine nøgler.

Kun en enkelt AAB-afdeling følger vedligeholdelsesordning B, som betyder, at det er den næste lejer, der står for istandsættelsen med dækning af udgifter fra afdelingens vedligeholdelseskonto.

Fælles for både A- og B-ordningen er, at det er beboeren, der skal betale, hvis der er tale om misligholdelse af boligen.

Straks efter synet indhenter afdelingen priser hos håndværkerne på, hvad det vil koste at sætte boligen i stand. Grundlaget for at indhente priserne er vurderingsinspektørernes rapport, som viser hvilke håndværksmæssige arbejder der skal til for at bringe boligen i den stand, som er vedtaget din afdelings i vedligeholdelsesreglement.

Du vil modtage et brev fra AAB, som oplyser dig om, hvad vi forventer det vil koster at sætte boligen i stand. Den endelige flytteafregning må højest overskride denne anslåede udgift med 10 procent.

Læs mere om vedligeholdelse

Hvornår skal boligen fraflyttes?
Læs mere

Du skal flytte senest 14 dage, før din lejekontrakt udløber, da afdelingen skal have tid til at istandsætte boligen, inden den nye beboer flytter ind.

Hvis du flytter før dette, kan du aflevere dine nøgler på ejendomskontoret, hvorefter du bliver indkaldt til flyttesyn.

Flytteafregning
Læs mere

Når boligen er blevet sat i stand, modtager du den endelige flytteafregning fra AAB’s administration. Der kan gå op til tre måneder, før du modtager afregningen. Det skyldes, at den endelige afregning først kan ske, når AAB har modtaget håndværkerregninger m.m..

Afregningen viser, hvad du har til gode - for eksempel indskud og forudbetalt husleje. Hvis du har gjort brug af råderetten, mens du har boet i boligen, og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteafregningen.

Afregningen viser desuden, hvad du eventuelt skylder boligforeningen. Det drejer sig typisk om betaling for vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af normal istandsættelse ved fraflytning. Du har normalt 30 dage til at betale regningen.

Er der tale om et overskydende beløb til din fordel, udbetales beløbet direkte til din bankkonto.