Fraflytning

Når du har opsagt din bolig og skal flytte, medfører det en række aktiviteter, som alle afhænger af datoen for din opsigelse:

  • Boligen genudlejes til en ny lejer fra den fraflytningsdato, som fastsættes efter din opsigelse
  • Der skal foretages et fraflytningssyn
  • Boligen skal istandsættes
  • Du modtager et overslag over udgifter til istandsættelse
  • Du modtager en flytteafregning.

Herunder kan du punkt for punkt se, hvad de forskellige aktiviteter ved din fraflytning indebærer.

Boligen genudlejes
Læs mere

Når din bolig skal genudlejes, sender AAB et tilbud til interesserede boligansøgere, der står på venteliste.

Inden de beslutter, om de vil overtage din bolig, skal de have mulighed for at se den. Derfor vil du få oplyst et tidspunkt, hvor de næste ansøgere på ventelisten vil komme for at se din bolig. Du skal selv sørge for at vise din bolig frem – det er lovpligtigt.

Fraflytningssyn
Læs mere

Cirka en måned før fraflytning vil du modtage en indkaldelse til syn af din bolig. Fraflytningssynet foretages af AAB's driftsledere.

Hvis du selv ønsker at sætte boligen i stand, skal det ske inden boligen synes og altid i overensstemmelse med afdelingens vedligeholdelsesreglement. Efter flyttesynet har du afleveret nøgler og kan ikke længere selv istandsætte boligen.

Ved synet gennemgår driftslederne din bolig og laver en fraflytningsrapport. Rapporten gennemgår, hvilke håndværksmæssige arbejder der skal laves, før boligen igen er i en stand, som svarer til den, der er vedtaget i din afdelings vedligeholdelsesreglement.

Fraflytningssynet er både praktisk og juridisk en vigtig del af din fraflytning, både for dig og din boligafdeling. Det er vigtigt, at du ved fraflytningssynet medbringer en kopi af din indflytningsrapport og en eventuel mangelliste, som er bekræftet af din afdeling. Du vil altid blive bedt om at kvittere for modtagelsen af rapporten, så vi ved, om du har været til stede under synet.

Hvis der er punkter i forbindelse med synet, som du ikke er enig i, kan du sende en indsigelse over din synsrapport, prisoverslag, eller flytteafregning til flytteafregning@aab.dk
Når du sender din indsigelse, må du gerne skrive om din indsigelse handler om synsrapporten, prisoverslaget eller flytteafregningen.
Inden du sender mailen, kan du med fordel læse yderligere på siden, her om reglerne for syn og flytteafregning. Vi behandler din indsigelse så hurtigt vi kan. Du kan forvente et svar i løbet af otte uger.

Istandsættelse af boligen
Læs mere

Hvordan din bolig skal istandsættes ved fraflytning, afhænger af, hvilken type vedligeholdelsesordning (A eller B) din boligafdeling har valgt. Stort set alle AAB's boligafdelinger benytter sig af vedligeholdelsesordning A, som betyder, at AAB står for at sætte boligen i stand til næste beboer, når fraflytningssynet er gennemført, og du har afleveret dine nøgler.

Kun en enkelt AAB-afdeling følger vedligeholdelsesordning B, som betyder, at det er den næste lejer, der står for istandsættelsen med dækning af udgifter fra afdelingens vedligeholdelseskonto.

Fælles for både A- og B-ordningen er, at det er beboeren, der skal betale, hvis der er tale om misligholdelse af boligen.

Straks efter synet indhenter afdelingen priser hos håndværkerne på, hvad det vil koste at sætte boligen i stand. Grundlaget for at indhente priserne er driftsledernes rapport, som viser hvilke håndværksmæssige arbejder der skal til for at bringe boligen i den stand, som er vedtaget din afdelings i vedligeholdelsesreglement.

Du vil modtage en mail fra AAB, som oplyser dig om, hvad vi forventer det vil koster at sætte boligen i stand. Den endelige flytteafregning må højest overskride denne anslåede udgift med 10 %.

Læs mere om vedligeholdelse

Hvornår skal boligen fraflyttes?
Læs mere

Du skal flytte senest 14 dage, før din lejekontrakt udløber, da afdelingen skal have tid til at istandsætte boligen, inden den nye beboer flytter ind.

Hvis du flytter før dette, kan du aflevere dine nøgler på ejendomskontoret, hvorefter du bliver indkaldt til flyttesyn. Selvom du afleverer nøglerne før tid, er der ingen garanti for, at vi kan nå at leje boligen ud tidligere.

Flytteafregning og depositum
Læs mere

Når boligen er blevet sat i stand, modtager du en flytteafregning fra AAB’s administration. Her kan du se, hvor meget af dit depositum du får retur eller hvor meget du skal betale, hvis dit depositum ikke har dækket omkostningerne til istandsættelse.

Hvis du skal have penge tilbage, udbetaler vi pengene til din NemKonto dagen efter vi laver afregningen. Du kan forvente, at pengene er på din konto efter en til tre dage. Hvis du skal betale, har du 30 dage til at betale regningen. Det er en god idé at sikre, at dine kontaktoplysninger er korrekte, samt at vi har dit CPR-nummer, så vi kan udbetale til din NemKonto. Det kan du tjekke i BeboerWeb.

Vi laver din flytteafregning så hurtigt vi kan. Vi er nødt til at have regningerne fra håndværkerne, før vi kan lave afregningen. Og der kan derfor gå op til tre måneder fra din fraflytning, til du modtager din flytteafregning.

Din flytteafregning viser, hvad du har til gode - for eksempel indskud og forudbetalt husleje. Hvis du har gjort brug af råderetten, mens du har boet i boligen, og har ret til godtgørelse, fremgår det også af flytteafregningen.

Du kan også se, hvad du eventuelt skylder boligforeningen. Det drejer sig typisk om betaling for vand og varme, eventuel misligholdelse og din andel af normalistandsættelse ved fraflytning.

Mulighed for afdragsordning

Hvis omkostningerne til istandsættelse af din bolig ikke kan dækkes at dit depositum, er det muligt at lave en afdragsordning. Afhængig af gældens størrelse koster det mellem 300 og 500 kr. at oprette ordningen. Gælden vil blive forrentet med 7 % p.a..

Du skal som minimum afdrage 200 kr. pr måned. Det gælder for alle flytteafregninger op til  5.000 kr. Hvis din flytteafregning er på mere end 5.000 kr., skal dit afdrag også være højere. Du kan kontakte Beboerøkonomi for at lave en aftale om en afdragsordning.

Det endelige forbrugsregnskab

Vi tilbageholder et beløb på din flytteafregning som svarer til en måneds acontobetaling på varme og vand. Når det endelige forbrugsregnskab er lavet, bruger vi det tilbageholdte beløb til at betale en eventuel restbetaling. Hvis der er penge tilbage, udbetaler vi dem til din NemKonto.

Hvis det viser sig, at du skylder mere, end hvad vi har tilbageholdt, sender vi dig en opkrævning på det resterende beløb. Der kan gå op til 15 måneder fra din fraflytning, til du får den endelige afregning.

Hvis du ikke kan betale hele efterbetalingen på vand eller varme, er det muligt at lave en afdragsordning. Afhængig af gældens størrelse koster det mellem 300 og 500 kr. at oprette ordningen. Gælden vil blive forrentet med 7 % p.a.

Du skal som minimum afdrage 200 kr. pr måned. Det gælder for alle flytteafregninger op til  5.000 kr. Hvis din flytteafregning er på mere end 5.000 kr., skal dit afdrag også være højere. Du kan kontakte Beboerøkonomi for at lave en aftale om en afdragsordning.