Kerneværdier

I AAB har vi udvalgt fem kerneværdier som gennemgående og fælles temaer for vores daglige arbejde.

Værdierne er et signal om, hvad vi i AAB tillægger værdi og dermed, hvad beboere og samarbejdspartnere kan forvente af os. Internt i AAB udgør værdierne det mål, vi i fællesskab vil arbejde for.

Service

Vi lægger vægt på, at vores beboere og samarbejdspartnere er tilfredse med vores ydelser.

Trivsel

Vi udviser interesse og omsorg for hinanden.

Samarbejde

Vi er imødekommende og tolerante overfor kolleger, beboere og samarbejdspartnere, og vi respekterer hinanden.

Engagement

Vi er energiske og føler ansvar for vores arbejdsopgaver.

Forandring

Vi ser positivt på udvikling af kvalitet, effektivitet og service.

Læs mere om vores kerneværdier