AAB projektudvikling

Boligforeningen AAB er Danmarks første og største almene boligforening med 20.000 boliger og over 100 års erfaring. Vores årelange samarbejder indenfor byggeri dækker alle branchens vigtigste spillere: ejendomsudviklere, rådgivere, entreprenører og kommuner. Også på det politiske niveau.

Vores beboerdemokratiske bagland er pålideligt og stærkt. Og der er opbakning til innovativt og fremtidssikret byggeri. Lokalt i afdelingerne og hos vores øverste myndighed – repræsentantskabet – der aldrig har afvist et projekt.

AAB som forening har solid erfaring med opførelse og drift af de boligformer, som ligger inde for almenboligloven.

Når AAB er partner i projekter omkring nybyggeri, uanset om det er fortætning, delegeret bygherre eller kommunale udbud, er det altid i tæt samarbejde med kommunerne og afdelingen (når der er tale om fortætning), at vi afdækker, hvilken typer boliger der efterspørges og er mangel på.

Vi har fokus på at skabe stærke beboersammensætninger med en høj grad af diversitet i vores boligafdelinger, og vi arbejder derfor målrettet for at:

  • der er forskellige boligformer i samme afdeling
  • placering af nye afdelinger sker med udgangspunkt i, hvor det er attraktivt i forhold til boligernes anvendelse f.eks. ældreboliger i bynære områder, familieboliger i nærheden af skole, institutioner, indkøb m.v., og hvor der er god tilgængelighed i forhold til offentlig transport, så vi bidrager positivt til det omkringliggende liv og byudviklingen
  • vi når der er tale om byggeri på 'bar mark' som ikke er en del af en eksisterende afdeling, bygger afdelinger i en størrelse, som muliggør rentabilitet i den efterfølgende drift, og giver det bedst mulige afsæt til at skabe et godt og stærkt beboerdemokrati, som sikrer et mere bæredygtigt sammenhold og en bedre social integration for beboerne
  • sikre gennemtænkte grænseflader mellem ude og inde, privat og fælles, så sociale aktiviteter og kontakt tilgodeses og fremmes, og beboerne møder hinanden i hverdagen, og på den måde får mulighed for kontakt og for at tage hånd om hinanden
  • arkitekturen er tidssvarende, indbydende, langtidsholdbar og funktionel. Vores byggeri må gerne bryde med `vanetænkning´ og vise nye veje for, at det almene boligbyggeri giver noget tilbage til den omkringliggende by og nærområde
  • alle vores nybyggerier opfylder målsætningerne i AAB´s Bæredygtighedsprogram, der omfatter Arkitektonisk-, Miljømæssig-, Social- og Økonomisk bæredygtighed
  • indtænke AAB-andel, der er spekulationsfri andelsboliger. På den måde kan vi bygge ‘den blandede by’ med både almene boliger og private ustøttede andelsboliger for AAB’s medlemmer.

AAB arbejder altid for at indgå samarbejder om at opføre flere forskellige boligformer: ungdomsboliger, senior/ældreboliger, store/små familieboliger, bofællesskaber og billige 'skæve boliger' for borgere med særlige behov f.eks. hjemløse eller unge med sociale udfordringer og AAB-andel, der er AAB’s bud på en spekulationsfri andelsbolig.

I udvalgte tilfælde deltager vi også i forsøgs- og udviklingsbyggeri, evt. med dispensationer fra gældende love og regler, med henblik på at bidrage til den generelle udvikling af dansk byggeri og i særdeleshed den almene sektor, for eksempel i forhold til bæredygtighed. Vi benytter altid gennemprøvede og anerkendte byggemetoder, men med åbenhed overfor, at materialerne kan bruges på nye måder.

Du kan se aktuelle projekter her.

Hvis du er interesseret i at høre mere om AAB som samarbejdspartner indenfor projektudvikling, kan du kontakte Aqbal Amiri på mail aqa@aab.dk.

Folder AAB projektudvikling