Nye udlejningsregler i Københavns Kommune

Den 1. juli 2019 trådte en ny udlejningsaftale i kraft i Københavns Kommune. Aftalen betyder en række nye kriterier og krav til fremtidens boligsøgere i visse almene boligområder.

Som direkte konsekvens af den indgåede aftale om forebyggelse af parallelsamfund (den såkaldte ”ghettopakke”), har BL – Danmarks Almene Boliger og Københavns Kommune indgået en udlejningsaftale for 2019-2023. Aftalen betyder, at der fremover vil være en strammere styring af hvem, der må flytte ind i boligområder, der enten er udpeget som ”udsatte boligområder” eller er i risiko for at blive det.

For at få en bolig i afdelinger, der er på listen over udsatte boligområder eller er i risiko for at blive det, må ansøgere fremover f.eks. ikke modtage kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller sygedagpenge. Boligsøgende, der er i beskæftigelse eller uddannelse, kommer derimod længere frem i boligkøen.

For at mindske kriminaliteten og sikre en større tryghed i udsatte boligområder kan boligorganisationer også nægte kriminelle at bosætte sig i et udsat boligområde.

Du kan læse mere om de skærpede betingelser her.

Hvem gælder de skærpede krav for?
For at komme i betragtning til en bolig i de nævnte områder, skal ansøgeren og alle medlemmer i husstanden opfylde betingelserne. Det gælder også tilflyttere fra andre AAB-afdelinger. Hvis man derimod flytter internt i en boligafdeling, gælder betingelserne ikke.

Hvilke AAB-afdelinger er omfattet?
Du kan her se de 13 afdelinger i AAB, der er omfattet af de nye regler:

 • Afdeling 15, Lybækgade
 • Afdeling 18, ReersøgadeAfdeling
 • 21 Christiansmindevej
 • Afdeling 23, Østerbrogade
 • Afdeling 32, Emdrup Vænge
 • Afdeling 33, Tuborgvej
 • Afdeling 34, Emdrup Banke
 • Afdeling 36, Emdrup Huse
 • Afdeling 40, Bellahøj
 • Afdeling 49, Stærevej
 • Afdeling 50, Sjælør Boulevard
 • Afdeling 59, Lyneborggade
 • Afdeling 80, Gadelandet i Husum.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ønsker bolig i én af afdelingerne?
Hvis du er skrevet på ventelisten til en bolig i en af de nævnte afdelinger, er det vigtigt, at du går ind på boligbasen og opdaterer din profil.

De ledige boliger i afdelingen bliver tilbudt de ansøgere på ventelisten, der har længst anciennitet, og som samtidig har oplyst, at de opfylder betingelserne.

Hvis du bliver tilbudt en bolig, skal du fremlægge dokumentation for, at du og din husstand opfylder betingelserne for at få tildelt boligen.