Efter gode år følger magre år – også i AAB

Efter det store byggeboom i 1960’erne og -70’erne, var 1980’erne præget af stilstand i det almene bolig­byggeri, og kommunerne var tilbageholdende med at investere i almene boliger. De gunstige skatteregler for ejerboligfolket, som blev indført i 1970’erne, gjorde også, at efterspørgslen på almene boliger faldt. I dette årti opførte Boligforeningen AAB kun seks boligafdelinger, i alt ca. 650 boliger. Byggeriet stod dog ikke helt stille, og AAB brugte 1980’erne til en effektiv renoveringsindsats i de boligafdelinger, som ikke havde bad og centralvarme. I 1979 var 21 % af AAB’s boliger uden centralvarme, og knap 20 % var uden eget bad. Samtidig blev der igangsat en storstilet udskiftningen af toiletter og wc-cisterner i alle afdelinger, så vandforbruget kunne reduceres markant i AAB’s boligafdelinger.

1990’erne – AAB bygger igen

AAB afdeling 69

Efter 10 magre år på byggefronten blev AAB igen i 1990’erne en væsentlig og aktiv spiller på opførelse og oprettelse af nye almene boligafdelinger i Hovedstadsområdet. I denne periode opførte og oprettede AAB ikke mindre end 25 nye boligafdelinger. Det var overvejende familieboliger, der blev bygget i denne periode, men også ældreboliger og ungdomsboliger blev føjet til. Mantraet i AAB’s nybyggeri var gennemlyste lejligheder med spisekøkken, store værelser, rummelige badeværelser forberedt for installation af vaskesøjler, altaner og tegl på facader og tag. Det ses bl.a. i afdeling 69 på Østerbro, bygget i 1997 og afdeling 70 i Valby bygget i 1991.

AAB afdeling 70

Byggerierne er kendetegnet ved, at der bygges i væsentlig mindre skala end i 70’erne og 80’erne, fordi byggerierne er koncentreret i København, hvor byggegrundene er mindre, og fordi tidens trend med “småt er godt”, fik sit indpas i planlægningen af kommunernes boligudbygning.

AAB afdeling 62

Væksten i boliger i AAB i 1980’erne og 1990’erne var ikke udelukkende nybyggeri. En stor del af de nye boliger i AAB kom fra overtagelse af private og andre ejendomme, som blev ombygget og omdannet til AAB afdelinger. Det gælder f.eks. afdeling 62, som er et pakhus fra 1812 på Amager, som AAB ombyggede til ungdomsboliger i 1985, og afdeling 86 som er en ejendom fra 1900, som AAB overtog i 1996.

AAB afdeling 86