AAB er en del af den store udflytning fra København

Op gennem 1960’erne og 1970’erne var den almene boligsektor lokomotivet i Danmarks boligudbygningsplaner. Det politiske krav var flere store familieboliger samt lys og luft til de mange familier, som boede under trange vilkår i storbyerne.

Det blev et sandt byggeboom i omegnskommunerne til Danmarks største byer. Der blev bygget efter industrialiserede principper med præfabrikerede elementer af beton, så byggerierne kunne opføres på rekordtid. AAB var med til at løfte denne store samfundsopgave. Udflytningen fra København i 1960’erne fulgte en storstilet plan nemlig “Ballerup planen” 1 og 2, hvor AAB alene byggede ca. 2.200 familieboliger. Byggeriet foregik i en rasende fart og der flyttede stort set en familie ind i nymoderne bolig hver dag i perioden fra 1964 til 1966. Afdelingerne 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, som alle ligger i Københavns omegnskommuner, blev alle bygget i denne periode. I alt byggede AAB omkring 6.000 boliger i 1960’erne og 1970’erne.

Afd. 46 i 1964
Afd. 47
Afd. 46 i 1964
Afd. 46 i 1964
Afd. 45 i 1964
Afd. 46 i 1972
Afd. 46 i 1964
   
Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.