AAB vil bygge spekulationsfrie andelsboliger til medlemmerne

Boligforeningen AAB ejer og udlejer i dag næsten 20.000 almene boliger i hovedstadsområdet, men i fremtiden får foreningens medlemmer også mulighed for at bo i private andelsboliger, som vel at mærke ikke kan gøres til genstand for spekulation.

AAB har sammen med entreprenørvirksomheden MT Højgaard udviklet et nyt koncept med spekulationsfrie andelsboliger, og tanken er, at den nye type af boliger skal opføres i tilknytning nye eller eksisterende almene boliger og tilbydes til alle, som er medlemmer af AAB.

”Alle taler om, at København skal forblive en blandet by, hvor alle indkomstgrupper har råd til at bo, og med det her koncept tager vi endnu et skridt i den retning”, siger adm. direktør Christian Høgsbro fra AAB, og fortsætter:
”Gennem et indskud kan man få adgang til en af de nye andelsboliger, som får en husleje, der vil være attraktiv for folk med helt almindelige indkomster som f.eks. sygeplejersker eller politibetjente”.

Ingen hurtige gevinster
Det centrale ved AAB´s kommende andelsboliger er, at de bliver spekulationsfrie. Indskuddet vokser kun i trit med den almindelige prisudvikling i samfundet. Beboerne skal betale omkring 20 procent af boligens pris som indskud til deres andel. Resten finansieres af realkreditlån optaget af andelsboligforeningen. Den månedlige husleje går til at betale for realkreditlånet og betale andelsboligforeningens øvrige løbende driftsudgifter. Det forventes, at en andelsbolig på cirka 80 kvm. vil koste omkring 580.000 kroner for andelen og en månedlig boligafgift på 5.750 kr.

For AAB handler det om at skabe gode og solide boliger til rimelige priser. Ikke om hurtige kapitalgevinster.

”Vi vil ganske enkelt tage luften ud af de boligspekulationer, som betyder, at priserne med raketfart når et niveau, hvor almindelige mennesker ikke kan være med. Derfor går vi en tredje vej og introducerer den her nye boligform. Gennem en blanding af almene boliger og andelsboliger får vi desuden et mere varieret boligområde og styrker på den måde den blandede by, hvilket er en yderligere gevinst,” siger Christian Høgsbro.

AAB´s repræsentantskab bakker op om det nye koncept og besluttede den 26. august at oprette et såkaldt sideaktivitetsselskab, som skal stå for det videre arbejde med at opføre den nye type af spekulationsfrie andelsboliger. En af de første opgaver i det nye selskab at gå i dialog med Københavns Kommune for at få godkendt den nye model.

Du kan læse mere på www.aab.dk/andelsboliger.