Regeringen vil tage dine penge – protestér med din underskrift

”Fingrene væk fra lejernes penge” er navnet på en underskriftsindsamling, som for nylig blev startet på internettet. Boligforeningen AAB opfordrer alle vores lejere til at skrive under på hjemmesiden Skrivunder.net.

Indsamlingens initiativtagere er en gruppe almene beboere, der protesterer imod, at regeringen vil betale for sin ghettoindsats ved at tage kr. 12 milliarder af lejernes penge fra Landsbyggefonden.

Konsekvensen er, at der ikke bliver råd til at renovere almindelige boligafdelinger, og tusindvis af lejere kommer derfor til at bo i utidssvarende boliger. Det risikerer også at ramme AAB-afdelinger, der venter på renoveringer med støtte fra Landsbyggefonden.

”Det er helt uacceptabelt, at regeringen vil trække 12 milliarder kroner ud af Landsbyggefonden for at finansiere planerne om nedrivning og ombygning af de mest udsatte boligområder. Det vil betyde, at køen til Landsbyggefondens renoveringsstøtte vil vokse eksplosivt. Flere AAB-afdelinger vil – ligesom mange andre almene boligafdelinger over hele landet – få udskudt nødvendige renoveringer, da det ellers vil resultere i voldsomme huslejestigninger, fordi det i mange år frem ikke længere vil være muligt at få støtte via Landsbyggefonden. Det er lejernes egen månedlige opsparing til landsbyggefonden, som regeringen vil bruge, og det er på ingen måde i orden” siger formanden for AAB’s organisationsbestyrelse Bent Haupt Jensen.

Han mener, det er en national opgave at komme parallelsamfund til livs, og derfor undrer han sig også over, at politikerne mener, at det kun er beboere i almene boliger, der skal finansiere regeringens indsats.

”På allerførste side i regeringens indsatsplan står der at, ”Regeringen ønsker et sammenhængende Danmark, hvor alle deltager aktivt”. Set i det lys er det grotesk, at regeringen samtidig i ramme alvor mener, at det kun er de almene lejere, der aktivt skal deltage i finansieringen af indsatserne. På den måde tager regeringen lejernes egen opsparing til renoveringer og bruger pengene til andre formål. Man tager simpelthen over halvdelen af de almene lejeres ”friværdi”, og det er efter min overbevisning ikke særlig demokratisk”, slutter Bent Haupt Jensen.

På nuværende tidspunkt har over 16.000 personer skrevet under på hjemmesiden Skrivunder.net. Vil du også vise din utilfredshed, så skriv under. Hellere i dag end i morgen og spred gerne budskabet til din nabo, opgang, boligafdeling og dit øvrige netværk.