Politisk aftale skal stoppe urimelig spekulation på boligmarkedet i København

I slutningen af januar måned kunne boligminister Kaare Dybvad Bek fortælle, at regeringen og Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet havde indgået en aftale, der skulle sætte en stopper for voldsomme huslejestigninger i forbindelse med store internationale kapitalfondes opkøb af udlejningsejendomme i større danske byer.

Optakten til aftalen har været flere års frustration over, at udenlandske kapitalfonde – som for eksempel Blackstone – har opkøbt billige lejligheder, renoveret dem og efterfølgende sat huslejen voldsomt op for beboerne med den begrundelse, at deres bolig er blevet renoveret.

Som direktør for en almen boligforening, der har som erklæret mål at tilbyde gode og billige boliger i hovedstadsområdet, er jeg tilfreds med, at det bliver sværere for udenlandske investorer at høste en hurtig gevinst på det københavnske boligmarked. Også selvom aftalen ikke direkte har betydning for Boligforeningen AAB og vores cirka 19.000 boliger.

Samtidig glæder jeg mig også over, at såvel Københavns Kommunes overborgmester og boligministeren ved flere lejligheder har udtrykt ønske om, at der skal opføres endnu flere almene boliger i hovedstaden. Jeg håber, deres ønske går i opfyldelse, for det er åbenlyst den rigtige vej at gå, hvis vi vil sikre, at folk med almindelige indtægter fortsat har mulighed for at bosætte sig i København. I modsætning til udenlandske kapitalfonde og andre private investorer, så drives almene boligorganisationer non-profit. Derfor er der ingen, der skal tjene på almene boliger. Og derfor vil din husleje aldrig blive hævet på grund af renoveringer, som du ikke selv har haft indflydelse på ved de årlige afdelingsmøder i din afdeling.

Fakta om non-profit boliger

Begrebet non-profit dækker over, at der i almene boligorganisationer ikke er nogen, der skal tjene på huslejen. Der er kun krav om, at økonomien i den enkelte boligafdeling løber rundt, og at der bliver sparet tilstrækkeligt med midler op til at vedligeholde afdelingen i fremtiden.

Christian Høgsbro
Administrerende direktør