Industri og håndværk

Tømreafdelingens trappeværksted

I begyndelsen af 1920’erne havde Boligforeningen AAB en omfattende industri- og håndværksproduktion. Baggrunden var bl.a. et ønske om at undgå fordyrende mellemled i bestræbelserne på at bygge sunde og gode boliger til den billigst mulige pris.

AAB’s kørselsafdeling

Udover teglværkerne i Taastrup og Allinge opførte AAB i denne periode et omfattende industriområde på Amager ved Øresundsvej/Frankrigsgade. I sin storhedstid bestod industriområdet af en kørselsafdeling med adskillige hestevogne og to lastbiler, et cementstøberi, en trælast- og tømrerafdeling, en malerafdeling, et stukværksted samt en snedkerafdeling med flere snedkerværksteder og et maskinsnedkeri.

På grund af den økonomiske krise i efterkrigsårene gik byggeriet i slutningen af 1920’erne stort set i stå, og AAB så sig i 1927 nødsaget til at afvikle sin industri- og håndværksvirksomhed.

AAB’s stukværksted på Øresundsve