Indbydelse til indflydelse – afdelingsmøder 2023

Det er blevet forår – og dermed er sæsonen for de ordinære afdelingsmøder i gang.

Som noget nyt i år, vil indkaldelsen til afdelingsmødet, i nogle afdelinger, blive sendt til din mail i stedet for at ligge i din postkasse.

Husk, du også kan finde indkaldelser, bilag og referater fra afdelingsmødet i BeboerWeb.

Hvorfor skal jeg komme til afdelingsmødet

I Boligforeningen AAB værner vi om fællesskabet. Vi er en forening, hvor vi giver ansvar til vores beboere, og hvor den enkeltes demokratiske stemme er afgørende og bliver hørt.

Uanset, hvordan du ønsker at bruge din demokratiske stemme, er afdelingsmødet et godt sted at starte. Så mød op til det årlige afdelingsmøde og bliv klogere på livet i din AAB-afdeling. Indkaldelsen til afdelingsmødet er din indbydelse til indflydelse.

Har du en god ide

Det er på afdelingsmødet, at du som beboer kan stille forslag til nye projekter eller ændringer, der kan være med til at forbedre livet og fællesskabet i din afdeling. Det er vigtigt, at du stiller med et godt og gennemarbejdet forslag, som I kan drøfte og tage stilling til på afdelingsmødet. Så er der størst chance for, at dit forslag bliver vedtaget. Du skal huske, at afdelingsbestyrelsen skal have forslaget senest 14 dagen inden afdelingsmødet.

Vil du være med i bestyrelsen

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i din afdeling, så kan du finde inspiration til arbejdet i to små videoer, der er lavet med et par erfarne bestyrelsesmedlemmer, hvor de fortæller om det arbejde, de laver i bestyrelsen, og hvad det giver dem af oplevelser og glæder.

Som bestyrelsesmedlem lærer du beboerne i din afdeling at kende, du er med til at sætte ting i gang og bliver kontaktled mellem beboere, bestyrelse og administration. Kort sagt: Du får medansvar for afdelingens fællesskab, drift, vedligeholdelse og økonomi.

Du kan læse mere om arbejdet i afdelingsbestyrelsen på AAB.DK.