Fra nul til fuldt opladning: Din guide til opsætning af ladestandere i afdelingen

I december 2022 blev der i Danmark for første gang solgt flere elbiler end benzinbiler, og den store interesse for elbiler ser ud til at fortsætte, i takt med at der kommer flere modeller og flere ladestandere på markedet. Men ikke alle har lige let ved at hoppe på den elektrificerede bølge. For hvad gør man, når man bor i en almen boligafdeling med fællesparkering, hvor man ikke bare lige kan sætte en ladestander op?

For husejere med egen garage eller carport, er det relativt nemt at få installeret en ladestander. Men for beboere i boliger med fællesparkering er det mere komplekst at få opsat ladestandere. Det kræver ikke kun grundig research og en velforberedt plan, men også enighed blandt beboerne. Højst sandsynligt, er det  ikke alle, der synes det er en god idé. For er der overhovedet økonomi til det i afdelingen? Hvor skal ladestanderne placeres, og hvem skal være ansvarlig for driften? Og hvad med alle dem, som ikke har planer om at købe en elbil?

Der er mange ting, som skal afklares, og det kan virke uoverskueligt, da mulighederne er mange, og alle skal være enige. Derfor kan det være svært at se vejen til målet om at få etableret ladestandere i en almen boligafdeling. Heldigvis er der hjælp at hente.

AlmenNet har lavet en guide med ni gode råd, der klæder bestyrelse, beboere og afdelingen godt på til at kunne starte et projekt op og vælge den løsning, der passer bedst til jeres behov.

  1. Afdæk jeres behov

Før afdelingsmødet kan beslutte, at der skal etableres ladepladser, skal afdelingsbestyrelsen eller en beboergruppe undersøge, hvor stort jeres behov er – f.eks. via en spørgeskemaundersøgelse.

  1. Kend jeres forhold

Afdelingsbestyrelsen eller beboergruppen skal også undersøge, hvad der skal laves i afdelingen for at få ladestandere (udgravning, installation, kabel og montering).

  1. Fælles eller personlige ladestandere?

Beslut om I skal have fælles ladestandere eller personlige ladepladser. Personlige pladser anbefales kun, hvis I har egne parkeringspladser i afdelingen.

  1. Beslut, om I skal have ladestandere eller ladeboks

En ladeplads kan enten være en ladestander, eller en ladeboks på en væg. Hvad der er det rigtige for jer, skal undersøges af afdelingsbestyrelsen/beboergruppen.

  1. Vælg placering til ladestandere

Placeringen af ladestanderne er vigtig. Vælg et sted, hvor så mange som muligt har let adgang, og sørg for, at det er tæt på strømkilden. Administrationen kan hjælpe afdelingen med at finde den rette placering og trække strøm.

  1. Tænk stort fra starten

Da antallet af elbiler stiger, bør I overveje flere ladestandere fra starten. I kan f.eks. fra start af forberede kabelføring til fremtidige pladser og tænke på det, når I renoverer eksisterende parkeringspladser.

  1. Fastlæg regler for brugen af ladestandere

Overvej, hvordan ladestanderne skal bruges for at undgå problemer. F.eks. kan I indføre en tidsbegrænsning på parkering efter fuld opladning.

  1. Finansiering, etablering og drift

Udarbejd sammen med afdelingsbestyrelsen/beboergruppen og administrationen et forslag til afdelingsmødet. Inkluder økonomi, tidsperspektiv og alle nødvendige oplysninger. Administrationen kan også hjælpe med at undersøge, om der er aktuelle tilskudspuljer.

  1. Afdelingsmødet skal godkende projektet

Endelig skal afdelingsmødet godkende forslaget om opsætningen af ladestandere og behandle eventuelle ændringer i afdelingens husorden.

Kilde: AlmenNet