Får du den boligstøtte, du er berettiget til?

Boligsikring, boligydelse eller boligstøtte? Mange betegnelser for det samme, men oftest vil det være boligstøtte, der bruges om det kommunale tilskud til huslejen, du kan få som lejer i en almen bolig.

Boligstøtten beregnes på grundlag af:

 • Huslejens størrelse
  Boligstøtten beregnes på baggrund af en beregnet husleje, som ikke altid er den samme som den faktiske husleje, du betaler. Den beregnede husleje påvirkes bl.a. af, om du betaler udgifter til vand, vandafledning og opvarmning individuelt, samt om du selv er forpligtet til indvendig vedligeholdelse.
 • Boligens størrelse
  Boligstøtten udregnes på basis af boligens bruttoetageareal (boligens indre areal, ydervægge og andel i fællesarealer), som ikke nødvendigvis er det samme som arealet i lejekontrakten.
 • Antal beboere
  Antallet af beboere i husstanden afgør, hvor stor en del af huslejen, der indgår i beregningen af boligstøtten. Det vil sige dig selv og andre, du eventuelt bor sammen med (ægtefælle/samlever/samboende, hjemmeboende børn og andre med fast ophold i boligen).
 • Indkomst og formue
  Her beregnes boligstøtten bl.a. efter din personlige indkomst, aktieindkomster (over kr. 5.000 pr. beboer i husstanden), en eventuel formue over et vist beløb, positive nettokapitalindkomster (f.eks. renter eller udbytte af investeringer).

Boligstøtten søges altid hos Udbetaling Danmark, og på www.borger.dk/boligstoette kan du nemt lave en foreløbig udregning af, hvor meget du kan få i boligstøtte. Boligstøtten varierer normalt fra kr. 260 til kr. 3.958 om måneden.

Du kan læse mere om boligstøtte her:

AAB’s hjemmeside

BL-Danmarks Almene Boliger (pjece)

Borger.dk/boligstoette