Droner i luften

Hvis du ser et lille objekt flyve hen over hustagene i din afdeling i løbet af efteråret, skal du ikke blive nervøs. Det er højst sandsynligt blot en drone, som Boligforeningen AAB er begyndt at bruge til opmåling af udearealer.

Under temaet ”Husleje, der er til at betale” arbejder AAB hele tiden målrettet med at reducere udgifterne, så din husleje kan holdes i ro eller i bedste fald blive sat ned. Det betyder blandt andet, at vi bruger ny teknologi, hvor det kan betale sig, og det er her, dronen kommer ind i billedet. AAB er nemlig i gang med et større projekt, hvor udearealerne skal kortlægges i alle afdelinger, og dronen har vist sig at være en effektiv ”medarbejder” til den type opgave. Derfor vil du måske snart se en drone flyve rundt i dit område.

Opmålingen med drone sker for at leve op til et lovkrav om registrering af din afdelings handicaptilgængelighed. Med hjælp fra dronen vil det blive muligt at beskrive, om afdelingernes udearealer er handicapvenlige og let tilgængelige for både kørestolsbrugere, rollator-brugere samt blinde.

Ifølge tidsplanen bliver de første opmålinger med drone foretaget i Ballerup-Skovlunde i november 2018. Du vil dog som beboer i en af AAB’s afdelinger modtage et brev med oplysninger om dato og tidspunkt for droneflyvningen inden besøget fra luften.

Hvordan foregår den digitale opmåling?
Vi tager ikke billeder af andet, end det vi har rettigheder til. Du skal derfor ikke være nervøs for, at vi overvåger eller tager billeder af dig, når du færdes i området. Teresa Christensen, projektleder i AAB, forklarer:

”Opmålingen sker med en drone, der kan flyve som en helikopter. I praksis vil det sige, at dronen flyver op langs med husmuren og op over tagryggen. For at få opmålt alt skal dronen flyve lidt op og ned for at få højdeangivelser med på bl.a. træer og lygtepæle. På dronens underside sidder et kamera, og det tager billeder lodret ned, så selvom du ser dronen uden for dit vindue på f.eks. tredje sal, så fotograferer den altså direkte ned på gadeniveau eller ned på græsplænen – og kan ikke tage billeder ind ad vinduerne”, fortæller Teresa til BeboerNyt og fortsætter:

”Dronen bliver desuden betjent af en erfaren og certificeret dronefører og han ved præcist, hvor han må flyve med dronen. Så selvom dronen flyver lavt hen over parkeringspladsen, bliver din bil hverken ramt eller ridset, og dronen kan heller ikke tage billeder af nummerpladen, men kun fotografere taget af bilen”.

Billeder bliver til en 2D plantegning
Billeder taget af dronen bliver efterfølgende omdannet til en 2D plantegning, som bl.a. vil vise parkeringsskilte, lygtepæle, legepladser og træer samt mange andre af de ting, der er i området. Personlige effekter som f.eks. vasketøj vil dog blive slettet eller anonymiseret inden administrationen og afdelingen får tegningerne at se.

Når opmålingen er afsluttet, vil afdelingen få sin 2D-plan udleveret, så de fremadrettet kan arbejde med afdelingens udearealer.

Fakta

  • Dronen er en lille robot, der kan flyve som en helikopter, men med fjernbetjening
  • Dronen har et kamera siddende på undersiden, der fotograferer lodret nedad
  • Du kan godt se dronen, men du kan ikke høre den, da den er elektrisk og meget støjsvag
  • Dronen skal tage billeder af afdelingens udeareal inkl. bygninger
  • Billederne bliver slettet efter behandling, og afdelingen modtager en plantegning (en 2D-plan) over området
  • Dronen styres efter Politiets sikkerhedsregler og vil ikke kunne skade f.eks. legende børn på græsplænen under opmålingen (billeder af de legende børn vil blive slettet efter optegning af legepladsen)
  • Inden opmåling med dronen sender vi et brev til alle i afdelingen med oplysninger om dato og tidspunkt for droneflyvning og den digitale opmåling
  • Droneflyvning sker på en hverdag og i dagtimerne – fortrinsvis mellem kl. 09.00-14.00
  • Der vil være en ejendomsfunktionær eller en inspektør med, når afdelingen bliver digitalt opmålt med drone.