Din husleje skal holdes i ro

I sommeren 2016 blev regeringen enig med Kommunernes Landsforening og BL – Danmarks Almene Boliger om en aftale, der betyder, at de almene boligorganisationer i Danmark skal reducere de samlede udgifter med 1,5 milliard kroner frem mod 2020.

I det seneste år har samtlige afdelinger og administrationen i Boligforeningen AAB under temaet ”Husleje, der er til at betale” derfor arbejdet målrettet med at reducere udgifterne, så din husleje kan holdes i ro eller i bedste fald blive sat ned.

AAB’s andel af de 1,5 milliard kroner, der skal findes, er 64 millioner kroner, der skal findes over tre år. Så stort et mål kræver nytænkning i hele organisationen, men AAB´s direktør, Christian Høgsbro, understreger, at der ikke er tale om en spareøvelse;

”Vi skal ligesom alle andre almene boligorganisationer reducere vores udgifter over de kommende år, og vi er villige til at se på rigtig mange forskellige muligheder for at nå det mål, som er blevet sat op. Men lige præcis forringet service til beboerne eller dårligere vedligeholdelse af vores bygninger er ikke en vej, vi ønsker at gå. Derfor SKAL vi lykkes med at finde effektiviseringer på en masse andre områder. Det er en stor og fælles opgave for både de enkelte afdelinger og administrationen i AAB, og jeg er overbevist om, at det nok skal lykkes”, siger Christian Høgsbro.

Sådan vil vi reducere AAB’s udgifter med 64 millioner kroner

Opgaverne skal i fremtiden løses smartere og mere effektivt, og derfor er Boligforeningen AAB i fuld gang med at se på løsninger, der kan hjælpe til med at nå målet. Centralt i administrationen arbejdes der blandt andet med:

  • At forbedre rammerne for fælles udbud
  • Indgåelse af fælles indkøbsaftaler
  • IT-effektiviseringer
  • Robotteknologi i driften af AAB´s ejendomme.

Lokalt i din afdeling er bestyrelsen også involveret i at reducere udgifterne, og i de enkelte afdelinger arbejdes der for eksempel med:

  • Systematisk konkurrenceudsættelse på service- og håndværkerydelser
  • Samdrift mellem afdelinger. For eksempel med fælles maskinpark og brug af ejendomsfunktionærer på tværs af afdelinger
  • Fælles indkøb af varer og håndværkerydelser på tværs af afdelinger
  • Optimering af afdelingens energiforbrug.