Chokolade på vej til gengæld for gode idéer

I det seneste nummer af BeboerNyt efterlyste vi gode idéer/eksempler på tiltag, der  kan styrke fællesskaberne i Boligforeningen AAB´s afdelinger. Blandt de indsendte forslag er der nu trukket lod om en æske god chokolade. Vinderen blev:

Nicole Mistarz fra afdeling 36

Nicoles forslag går ud på, at beboerne arrangerer sammenskudsgilder, hvor alle har en ret med til fællesspisning, så naboerne kommer hinanden ved og lærer de øvrige beboere i afdelingen at kende.

AAB takker for Nicoles – og andre indsendte – forslag – der er chokolade på vej til vinderen.