AAB fik egen vognmandsforretning

Med store bogstaver meddelte Social-Demokraten den 29. marts 1919 sine læsere ”vognmændene overfalder Arbejdernes Andels-Boligforening”. Årsagen var et byggelockout og foranlediget af Arbejdergiverforeningen havde Vognmandsforeningen sendt en fortrolig skrivelse til sine medlemmer om at overholde blokaden over for AAB.

En vognmandsblokade kunne blive en bekostelig affære for AAB, der havde et skib liggende til losning og flere svenske jernbanevogne stående læsset med træ. Heste og vogne fra teglværket i Taastrup blev derfor sendt til København, og det blev startskuddet til det, der hurtigt skulle vise sig at blive en omfattende kørselsafdeling.

AAB havde en række ubebyggede grunde i Frankrigsgade-kvarteret på Amager, hvor der allerede var en del håndværkerafdelinger. Det blev besluttet at bygge stalde og garager på en del af grunden og kørselsafdelingen var en realitet. Afdelingen kom til at omfatte adskillige hestespand, vogne til forskellige formål og to lastbiler.

Arbejdsgiverforeningen havde med blokaden forsøgt at ramme AAB økonomisk, men ved årets afslutning, viste det sig, at en egen kørselsafdeling havde været god forretning for foreningen.