Information om helhedsplanen i afdeling 20

Her samler vi information om den igangværende helhedsplan i afdeling 20.

Aktuel status:

På informationsmødet om helhedsplanen den 30. september blev det annonceret, at vi holder cafémøder om genhusning. Vi har afsat en dag med eftermiddagsmøder og en dag med aftenmøder.
Beboerkoordinator Karin Henriksen fra AAB vil orientere om praktiske ting vedrørende genhusning. Hvem skal genhuses, hvor længe skal man genhuses, hvem får hjælp til at pakke ned, genhusningsboliger osv. Der kan være enkelte beboere, som har brug for en særskilt samtale med beboerkoordinatoren. Det kan aftales på møderne.

Vi afholder fire ens møder (se datoer nedenfor under Vigtige Datoer), og håber, alle beboere har mulighed for at deltage i ét af møderne. Du kan tilmelde dig møderne ved at kontakte Karin Henriksen på telefon 29 39 52 56 eller mail: kah@aab.dk.

Hvis du har behov for en snak om helhedsplanen, eller har spørgsmål du går og tumler med, vil der være mulighed for at få en personlig samtale med afdelingens driftskoordinator Carsten Clement. Samtalerne foregår i det gamle bageri på Bavnevangen 26 samme tid som cafémøderne om genhusning. Dvs. du kan dukke op til en snak i bageriet mandag den 4. oktober i tidsrummet 12:00 til 13:15 eller onsdag den 6. oktober i tidsrummet 17:00 til 18:15.

Torsdag den 7. oktober er der ekstraordinært afdelingsmøde. Her skal du stemme om afdelingsbestyrelsens forslag om at søge Landsbyggefonden om støtte til en helhedsplan.  Hvis du stemmer JA - arbejdes der videre med forslaget, så du senere kan stemme ja eller nej til det endelige forslag til helhedsplanen. Hvis du stemmer NEJ - arbejdes der ikke videre med forslaget. Støttebeløbene fra Landsbyggefonden og Boligforeningen AAB's dispositionsfond vil dermed være tabt, og afdelingen må finde råd til at renovere afdelingen uden støtte fra Landsbyggefonden og AAB.

OBS - VIGTIGE DATOER:

  • 4. OKTOBER 2021 - CAFEMØDE om genhusning fra kl. 12.00 - 12.30 og 12.45-13.15. Beboerkoordinator Karin Henriksen fra AAB vil orientere om praktiske ting vedrørende genhusningen. Hvis du har brug for en særskilt samtale med beboerkoordinatoren kan det aftales på mødet. Mødet holdes i afd. 16, Bavnevangen 45, 2700 Brønshøj.
    Mulighed for personlig samtale med Driftskoordinator Carsten Clement i afd. 20's gamle Bageri, Bavnevangen 26 i tidsrummet 12:00 til 13:15. Tilmelding ikke nødvendig.
  • 6. OKTOBER 2021 - CAFEMØDE om genhusning fra kl. 17.00 - 17.30 og 17.45-18.15. Beboerkoordinator Karin Henriksen fra AAB vil orientere om praktiske ting vedrørende genhusningen. Hvis du har brug for en særskilt samtale med beboerkoordinatoren kan det aftales på mødet. Mødet holdes i afd. 16, Bavnevangen 45, 2700 Brønshøj.
    Mulighed for personlig samtale med Driftskoordinator Carsten Clement i afd. 20's gamle Bageri Bavnevangen 26 i tidsrummet 17:00 til 18:15. Tilmelding ikke nødvendig.
  • 7. OKTOBER 2021 - EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE med afstemning om ansøgning til Landsbyggefonden.

Yderligere information:

Savner du information om renoveringen, er du altid velkommen til at kontakte AAB’s projektleder